Наклонен калкулатор Преобразуване от градуси до проценти

Наклонът на покрива - индикатор за стръмността на покривния наклон. Изчислява се като съотношението на височината на билото (H) към неговата хоризонтална проекция (фундамент) (l). С други думи, наклонът е равен на допирателната на ъгъла между повърхността на наклона и нейната хоризонтална проекция.

Наклонът може да бъде изразен в градуси, проценти, като съотношение на страните, като абсолютно отклонение и като коефициент на пристрастие.
Предложената таблица ще ви помогне бързо да прехвърляте стойности от една мярка в друга.

Наклон на покрива в градуси и проценти

В статии за изграждането на покриви понякога има две понятия, които характеризират наклона на покрива. Досега някои разработчици не разбират техните ценности, различия и необходимостта от използване. В продължение на стотици години строителите измерват склоновете на склоновете в градуси и структурата им все още стои. Каква беше причината за въвеждането на друг метод за измерване на наклона, какви са действителните ползи от това? Ще се опитаме да дадем отговори на този и други въпроси в тази статия.

Наклон на покрива в градуси и проценти

Защо трябва да знаете наклона на покрива

Без точно разбиране на този въпрос е невъзможно да се справим със склоновете в градуси и проценти. Какво влияе върху наклона на склоновете?

Вид покривен материал

Вятър и снежна сила

Както може да се види от таблицата, ъгълът на наклон на покривните наклони е един от най-важните технически параметри на покривната система у дома. Те обръщат внимание от самото начало на строителния проект.

Защо трябва да знаете ъгъла на наклон

Проектната документация на сградите взема предвид огромен брой отделни фактори, докато специалистите се опитват да вземат предвид максималния брой изисквания на клиентите. Но само при едно условие - техните желания не оказват неблагоприятно влияние върху силата и надеждността на структурите и отговарят на съществуващите регулаторни изисквания на държавните стандарти.

Един от най-важните елементи на всяка сграда или конструкция е покривното покритие, при проектирането, безопасността, надеждността и дълготрайността, а не дизайн, дойде на първо място. В модерните сгради покривът не само го предпазва от валежи, но и предотвратява загубите на топлина.

Калкулатор на ъгъла на портала

В какви стойности се измерва ъгъла на наклона

На пръв поглед е много странен въпрос. В продължение на стотици години всички учени от света измерват ъгъла на наклон в градуси или ppm. И строителите наскоро излязоха с някаква друга мярка за измерване на ъгъла на наклона на покривните склонове - проценти. Защо това е направено, е неизвестно за нас, тъй като също така не е известно какъв интерес прави по-лесно, какви изчисления са по-лесни за работа с тях, как могат визуално да заменят степените. Например, ако клиентът знае, че ъгълът на наклон на склоновете е 45 °, то той представлява ъгъла, с който има покрив. И ако му е казано, че ъгълът на наклон е 50%, какъв вид покрив трябва да си представи?

Защо се нуждаете от ъгъла на наклона на покрива

В зависимост от вида на покрива и климатичната зона на мястото на сградата, дизайнерите избират оптималния ъгъл на наклона. В бъдеще тази стойност се използва по време на различни изчисления на системата за окачване. Какво влияе наклонът?

 1. Линейните размери на опорните крака. Отчитайки ъгъла на наклон, изменението на вертикалните и хоризонталните сили се променя. Без ъгъла на наклон дори науката за армиране не помага да се изчислят действителните стойности на натоварването и въз основа на тези данни се определя ширината и дебелината на дървения материал, използван за производството на корнизните крака.
 2. Стъпка на стъпалото. Ако възнамерявате да използвате таванското помещение за жилищно строителство, тогава еталонните платна са стандартни до 60 см. Това се дължи на факта, че в таваните се затоплят покривите, а именно ширината на изолацията. Няма значение дали е пресована или валцована минерална вата, полистиролова пяна, полистиролова пяна или други полимерни изолатори. За студените покриви разстоянието до мед от краката на ребрата не се регулира и зависи само от размера на дъските и ъгъла на наклона на склоновете.

Стъпка между гредите

Избор на напречно сечение и дължина на крачола

Калкулатор за единична настилка на покрива

Примери за използване на ъгъла на наклона на покрива в градуси

Например, вземете къщата размер на 8 × 10 м, покривът ще бъде хвърлен. Дължината на склоновете е 10 м, ъгълът на наклон е 20 градуса. Изчислете всички други размери на системата за окачване. За изчисления изчертайте десен триъгълник с върховете A, B, C и, съответно, страни a, b и c.

 • a е височината на системата за стълба (таванско помещение);
 • b - половината от ширината на къщата, известна стойност, в нашия случай 4 м;
 • c - дължината на кофата без извивките на стрехите.

Ъгъл А е ъгълът на наклона на склоновете, известна стойност, в нашия случай 20 °.

Необходимо е да знаем дължината на крепостта на крепостта без размера на стършелата (c) и височината на системата за връзка (a). Всичко това може да се направи, знаейки ъгъла на наклон. Имайте предвид, не процента на наклона, а ъгъла на наклона на склоновете.

Дължината на стъпалото на носача се определя от формулата (виж фигурата по-долу).

Имаме b = 4 м и ъгълът на наклон А = 20 °. Сега с помощта на прост калкулатор определяме = 0.939. Заместване на известните стойности във формулата c = 4: 0.939 = 4.25 м. Това е дължината на ребрата.

Сега е необходимо да знаете височината на системата за връзване. Определяме го по формули (вижте фигурата по-долу).

Няма проблеми с първите две формули, ние знаем всички данни. За да използвате третата формула, трябва да знаете ъгъла Б. Това се прави много лесно. Сумата от всички вътрешни ъгли на триъгълника е винаги 180 °. Знаем, че правият ъгъл от 90 ° и ъгълът на наклон на склоновете от 20 °. Сумата от тези два ъгъла е 90 + 20 = 110 °. Следователно ъгълът B е равен на 180-110 = 70 °.

Определете височината на системата за връзки за трите формули:

 • a = cx sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 х 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Както можете да видите, във всички случаи резултатите са еднакви. В нашия случай височината на системата за окачване е 1,14 м. Ето как научихме всички размери на интереса с помощта на ъгъла на наклона и елементарните тригонометрични функции. След това можете да изчислите броя на строителните материали и т.н.

Важно е. Необходимо е да си припомним още един много важен фактор. Всички строителни инструменти и устройства показват ъглите на наклон само в градуси, няма скала с проценти.

Ако ви е трудно да се изчисли, тогава има специални таблици или онлайн калкулатори. Заменете изходните си данни и веднага разпознайте липсващите величини. Всичко е просто и надеждно. Сега е необходимо да се разгледа по-подробно определянето на наклона на покрива в проценти.

Какъв е процентът пристрастия

Заслужава да се говори за ъгъла на наклона на кънки в проценти. Концепцията за "ъгъл на наклона като процент" е технически неграмотна и се използва само от онези, които не изграждат нищо сами.

Важно е. Всички разновидности на крачета са дадени в градуси, по време на сглобяването на системата за козирки никой не използва процент. Особено, тъй като няма инструменти за измерване, които измерват ъглите в проценти. Има специални таблици за превръщане на интереса в ъгли, но повече за това по-късно.

Обмислете тези дефиниции на практика. Да приемем, че наклонът на склоновете е 30%. Какво означава това? Това означава, че билото на покрива е 30% половината от ширината на сградата. За изчисления ще използваме същия триъгълник.

Процентът на наклона се изчислява по формулата (виж фигурата по-долу).

 • a е височината на билото;
 • b - половината от ширината на сградата.

Какво представлява 30% и как изглежда покрив с такъв процент съотношение е много трудно да си представим. За да превърнете тази стойност в градуси, трябва да използвате специална таблица. С негова помощ научаваме, че 30% означава, че ъгълът на наклон на покривния наклон е приблизително 16,5 °. Факт е, че за 16 ° процентът е 28.7%, а за 17 ° този параметър е 30.5%. Ако капитанът знае, че наклонът на наклона е приблизително 16,5 °, тогава той лесно може да си представи външния вид и геометрията на покрива, да изчисли линейните размери на крадещите крака, вертикалните подпори на покрива, размерите на задвижващата плоча. Как се правят тези изчисления, ако има процент на наклон?

Примери за използване на ъгъла на наклона в проценти

Изчисляването на параметрите на системата за връзка, използвайки процентното съотношение на височината на билото и половината от ширината на сградата, се извършва с помощта на калкулатор.

Като имаме начална формула, по-нататъшни изчисления се правят с помощта на елементарни аритметични уравнения. Първо трябва да конвертирате малко формула.

В този случай X е процентът на наклона на покрива, тъй като сме се съгласили, например, да вземем 30%. Тази стойност е известна и зададена по време на изчисления.

За предварителни изчисления е необходимо леко да се трансформира формулата в тази форма (вижте фигурата по-долу).

Сега ние определяме отделно стойностите на a и b.

 • а е височината на системата за окачване,
 • б - половината от ширината на сградата и
 • X е процентният наклон на наклона.

Процентът е известен за нас, за по-нататъшни изчисления ще е необходимо да се измери или височината на системата за окачване, или половината от ширината на сградата. Поради факта, че е много по-лесно да разберете втората стойност, ще я измерим.

Например. Ширината на сградата е 8 метра, съответно половината е равна на 4 метра (b = 4 м).

Ние разпознаваме височината на системата за окачване (виж фигурата по-долу).

Разберете височината на системата за връзка

Височината на системата за окачване на 1.2 метра, ъгълът на наклон, който научихме от масата, е приблизително 16.5 °.

След това трябва да изчислим дължината на крепостния крак без изпъкналостта на стрехите. Има два начина да отида.

Първият. Използване на питагорова теорема, където в - дължината на гредите.

Съответно, стойността на c може да бъде представена чрез формулата на илюстрацията по-долу.

Формула на дължината на хипотенузата

Пример за изчисление (виж снимката по-долу).

Вторият. Използване на тригонометрични функции. Както е посочено по-горе, изчисляването на дължината на ребрата може да се извърши съгласно формулата по-долу.

Изчисляване на дължината на ребрата

Всички данни, които имаме, ъгълът на наклон е 16,5 °, половината от ширината на сградата е 4 m.

Пример за изчисление

Има малки разлики по дължината на ребрата. Това се дължи на факта, че ъгълът на наклон е избран приблизително.

Какви са най-добрите определения, с които да се справя?

Въпросът може да се разглежда като реторика. От училището всеки знае, че ъгълът трябва да бъде измерен в градуси и лесно да представя действителната му стойност. Ъгълът на наклона на покрива - ъгълът, образуван между хоризонталната линия и наклона, на чертежите има различни обозначения на буквите, няма значение. Наклонът на склоновете не може да надвишава 90 °, най-често се намира в рамките на 10 ° -40 °. Долните редици на покрива на счупения таван могат да бъдат доста стръмни, поради такава конструкция се увеличава ефективната площ на таваните.

Счупена система за покривни покриви

Ако всичко е ясно и познато на тези понятия, тогава защо се използват фракциите? За да бъда честен, никой не може да даде разбираем и напълно недвусмислен отговор. Освен това, във всеки случай, за превръщането на интереса в градуси, е необходимо да се използват таблици, без степени по време на изграждането на ферма система не може да направи.

Понякога те се опитват да покажат наклона с фракция, в горната част на фракцията е посочена височината на системата за свързване, в долната част дължината на издатината на ребрата на хоризонтална повърхност. Просто тази проекция се нарича половината от ширината на къщата. В някои статии можете да намерите наклона за означаване 1: 4 или 2,5: 6. Ако тези стойности са разделени и умножени по 100, тогава получаваме определението в проценти.

Таблиците се съставят на базата на колко градуса има един процент от съотношението на височината на покрива към половината му ширина. Една степен се равнява на приблизително 1,8 - 1,9%. Сега можете да разделите процентите на тази стойност и да получите ъгъла на наклон в градуси. Например процентът на наклон на покрива е 30%. За да се превърне в градуси, тази стойност трябва да бъде разделена на 1.9.

Степен и процент

Но стойностите са неточни, зависимостта е много по-сложна и неправилна, можете да използвате превода само за яснота, използването на метода, получен по този метод под ъгъла на наклона на наклона в градуси за по-нататъшни изчисления е забранено, твърде голяма грешка. За по-голяма яснота дизайнерите са разработили специална схема за отношението на единиците за измерване на ъгъла на наклон на покрива.

Точните данни могат да бъдат получени от специална таблица, ако не е там, тогава използвайте онлайн калкулатора за преобразуване на стойностите за определяне на наклона на покривните склонове.

Как се ъгъл на размера на тавана

Колкото по-голямо е жилищното пространство на тавана - колкото по-удобно е да живееш в него, толкова по-престижна е сградата. Разработчиците за предпочитане са предварително ориентирани в зависимост от тези характеристики на изпълнение на формата на покрива, знанията ще ви помогнат да изберете най-добрата система за оформяне на стени. Тя може да бъде направена удобна и евтина, подходяща за използване на различни покривни материали.

Зависимостта на таванската полезна площ от ъгъла на покрива

Диаграмата ясно показва как се променя площта на помещението с промяна на ъгъла на наклона на склоновете. По време на определянето на размера на тавана трябва да се има предвид, че височината на помещението по-малко от два метра е непрактично, такива помещения оказват потискащо въздействие върху жителите.

Но има отрицателни фактори, които възникват, когато ъгълът на наклона се увеличава.

 1. Броят на строителните материали ще се увеличи. Колкото по-голям е ъгълът на наклон - толкова по-голяма е дължината на крадещите крака. Помислете за пример. Ъгълът на наклон на рампите 45 °, ширината на къща 8 м.

С такива данни дължината на една решетка

Дължината на две опорни крака е 5,66 + 5,66 = 11,32 м. Това е въпреки факта, че ширината на сградата е само 8 м. На практика това означава, че за такъв покрив ще трябва да купите в 8: 11,32 × 100 = 70 % повече дървен материал и покривни покрития, в сравнение със слаб до плосък покрив.

 • Очакваните разходи за покривни работи се увеличават. Не само поради увеличаването на необходимия брой материали, но и поради увеличаването на сложността на покривните работи. Такива задачи могат да бъдат изпълнявани само от висококвалифицирани специалисти и техните услуги са много скъпи.
 • Увеличете натоварването на вятъра на покрива. Усилията се преобръщат, необходими са допълнителни специални конструктивни мерки, за да се увеличи надеждността на закрепването на мауерлата към фасадните стени и краката на покрива до мауерлатите.
 • Инструкции стъпка по стъпка за определяне на размера на системата за връзка

  Необходимо е да се разберат размерите на елементите на системата за окачване, ако са известни широчината на сградата и ъгъла на наклона на рампите. Покрив на обикновена дуо-смола. Ширина на къщата B = 8 м, ъгъл на наклон 35 °.

  Стъпка 1. Изчислете височината на вертикалните опори на покривната система. Те се монтират под гредата и поемат вертикалното натоварване. За да разберете височината на покрива, трябва да използвате формулата по-долу.

  Формула за изчисляване на височината на покрива

  Стъпка 2. Изчислете ключалката без надвес.

  Дължина на крадеца без надвеса

  Стъпка 3. Проверете верността на изчисленията. За това се препоръчва да се използва питагорейската теорема.

  Ramp Калкулатор

  Изчисляване на наклона на рампата

  Ъгълът на наклон е един от основните проблеми.
  при доставката на рампата на клиента. Тази стойност
  необходима предварително и най-важното - правилно изчислена.
  В калкулатора можете да изчислите ъгъла на наклон
  рампа за конкретен обект.

  С височина от март до 80 см - максимален ъгъл 2,86 °
  С височина от март до 20 см - максимален ъгъл от 5.71 °
  За временни конструкции на височина
  поход до 80 см - максимален ъгъл 4.76 °

  Инструкции:

  Въведете параметрите на бъдещата рампа, въз основа на обекта за данни. Параметрите трябва да бъдат въведени в метри. Кликнете върху бутона "изчисляване". Ъгълът на наклона на рампата се изчислява в градуси, а дължината на рампата в метри. Също така ще получите препоръки относно параметрите, които сте получили.

  Основният регулаторен документ за определяне на наклона на наклона и неговата дължина в Руската федерация е SP 59.13330.2012 "Достъпност на сгради и съоръжения за хора с ограничена подвижност"

  Поръчайте дизайнер на рафтове

  Рамка стационарна с гумена покривка и ръчна релса от стомана AISI 304

  Размери: ширина на рампа 900 мм, обратна площ 2100Х1500 мм, регулируема височина
  Рамков материал: прахово боядисана стомана
  Облицовка на покрива: подове против хлъзгане
  Поддържащи релси: AISI 304 от неръждаема стомана
  Цена рампа дизайн от: 19540 тр. RM. m

  Рамка стационарна с алуминиева обшивка и ръчна релса от стомана AISI 304

  Размери: ширина на рампата 900 мм, обратна площ 2100Х1500 мм, регулируема височина 0-
  Рамков материал: прахово боядисана стомана
  Рамково покритие: Алуминиева настилка
  Поддържащи релси: AISI 304 от неръждаема стомана
  Цена рампа дизайн от: 17790 тр. RM. m

  Рамка стационарни ss гума покритие и стоманени перила

  Размери: ширина на рампа 900 мм, обратна площ 2100Х1500 мм, регулируема височина
  Рамков материал: прахово боядисана стомана
  Облицовка на покрива: подове против хлъзгане
  Поддържащи перила: прахово боядисани
  Цена рампа дизайн от: 15670 rub. RM. m

  Стационарна рампа с алуминиево покритие и стоманени перила

  Размери: широчина на рампата 900 мм, обратна площ 2100Х1500 мм, регулируема височина-
  Рамков материал: прахово боядисана стомана
  Рамково покритие: Алуминиева настилка
  Поддържащи перила: прахово боядисани
  Цена рампа дизайн от: 13062 rub. RM. m

  Допустим ъгъл на рампата

  • Допустимият ъгъл на наклона на рампата не трябва да бъде по-стръмен от 1:20 = 5%, а максималната височина на едно увеличение (март) на рампата не трябва да надвишава 0,8 m.
  • Когато разликата във височината на пода по пътищата на движение от 0,2 m или по-малко е позволено да увеличи наклона на рампата до 1:10 = 10%
  • При временни конструкции или временна инфраструктура се допуска максимална рампа от 1:12 = 8%, при условие, че вертикалната височина между площадките не надвишава 0,5 м, а дължината на рампата между платформите не е по-голяма от 6,0 м.
  • Рампета с разлика от височина над 3,0 м и прогнозна дължина над 36 м трябва да бъдат заменени с асансьори, повдигащи платформи и др.
  • Съгласно заповедта на Министерството на строителството на Русия № 750 / на 21 октомври 2015 г. "за одобряване на промени № 1 до SP 59.13330.2012" Достъпност на сгради и съоръжения за нискобройни населени места " При проектиране на реконструирани, реконструирани и приспособими съществуващи сгради и структури рампа рампа, взети в диапазона от 1:20 (5%) до 1:12 (8%). "

  Какво означават цифрите?

  1:20 = 5%, т.е. с разлика на височината от 1 м, дължината на рампата трябва да бъде 20 м, с височина от 0,5 м до 10 м. Ъгълът на наклона на рампата ще бъде равен на 2,9 градуса.

  1:12 = 8% - т.е. с различна височина от 1 м, дължината на рампата трябва да бъде 12 м, с височина от 0,5 м - дължината на рампата трябва да е най-малко 6 метра и т.н. Ъгълът на рампата ще бъде 4,8 градуса.

  1:10 = 10% - т.е. с различна височина от 1 м, дължината на рампата трябва да бъде 10 м, с височина 0,5 м - дължината на рампата трябва да бъде 5 м и т.н. В този случай ъгълът на наклона на рампата ще бъде 5,7 градуса.

  За да получите рампа, която отговаря на всички изисквания,
  Просто се обърнете към професионалистите!

  Рамка за групи с ниска мобилност

  Наклонът на наклона е една от най-важните му характеристики - ако наклоните са направени с наклон над нормата - неговото използване е опасно както за хората с увреждания, така и за родителите с колички. Размерът на допустимия наклон на наклона се регулира от съвместното предприятие 59.13330.2012 "Достъпност на сгради и съоръжения за хора с ограничена подвижност" - актуализирана версия на SNiP 35-01-2001, документът е влязъл в сила на 01.01.2013 г.

  Стандартният ъгъл на наклона на рампата за инвалидни колички не трябва да бъде повече от 1:20 (5% или 2,86 градуса), а дължината на един поход на рампата не е по-голяма от 8 м. В някои случаи се допуска увеличение на максималната рампа на рампата:

  • - за временни структури и инфраструктура, при условие че височината между хоризонталните платформи е по-малка от 0,5 м и дължината на един наклон не е по-голяма от 6,0 м, - до 1:12 (8% или 4,76 градуса)
  • до 1:10 (10% или 5,71 градуса) - с падане на височината на пода по-малко от 0,2 м.

  Как да се изчисли ъгъла на наклона на рампата?

  Наклонът на рампата се изчислява с помощта на формулата: наклонен наклон = H / L, където: H е разликата на височината, която трябва да бъде снабдена с рампа, а L е дължината на хоризонталната проекция на рампата (кликнете за уголемяване).

  Например, трябва да изчислим рампата за влизане в сградата, височината на верандата е 0.4 м. В този случай трябва да използваме съотношението 1:12, което прави проста пропорция L = 12 * 0.4 m = 4.8 m. Изчислете дължината на рампата = квадратна корен на (4, 8 2 + 0.4 2) = 4.8 m Рамката може да бъде разположена без хоризонтални платформи, тъй като дължината на нейните наклонени повърхности е по-малка от 6 m.

  Ако говорим за мерните единици, наклонът на рампата може да бъде изразен в градуси, проценти и като съотношение на височина към дължина:

  Как да конвертирате наклона на покрива в градуси до проценти (таблица) и следователно избор на материали

  Покривни склонове. За да може водата бързо да се отстрани от покрива, наклоните й се дават наклон, който обикновено се изразява в градуси или проценти и се измерва с помощта на геодезически инструменти. Наклона означава ъгъла на наклона на наклона до хоризонта (Таблица 1). Колкото по-голям е ъгълът, толкова по-стръмен е покривът. Модерните сгради имат покриви, които обикновено са плоски.

  Таблица 1. Склоновете на покрива

  степен
  процент от
  степен
  процент от
  степен
  процент от

  В зависимост от стъпката на покрива се използва определен покривен материал и се задоволява броят на слоевете, необходими за тази стъпка (фиг.2). Покривните материали за технико-икономически и физически свойства се комбинират в групи 1-11, които са обозначени на графиката с аркови стрели. Наклонените линии показват наклона на наклона. Гъстата наклонена линия на графиката показва съотношението на височината на ръба h до половината от началото му 1/2. Съотношението 1: 2 (показано в горната част на наклонената линия) показва, че вертикалният сегмент h е поставен два пъти върху хоризонталния сегмент 1/2. На полукръгова скала тази наклонена линия показва наклона на покрива в градуси, а на вертикалата - като процент. Също така, според графика, можете да определите най-малкия наклон за определена група препоръчани покривни материали:

  i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 или 5: 12.

  За изразяване на пристрастия в проценти това съотношение се умножава по 100:

  i = (5/12) 100 = 5; 100/12 = 41,67.

  Очакваният наклон от 41,67%, като същевременно спазва конструктивните размери на покрива, осигурява нормално изхвърляне на дъждовна вода.

  Покрив на ролки различни видове с покривни наклони до 2,5% са разположени на четири слоя върху адхезивния битумен мастик. Hydroisol GI-G, GI-K, С-PM стъкло рубероид, RKM-350B рубероид и др. Се използват като валцовани материали. От петте слоя се използват покривите. Защитен слой от чакъл с дебелина 20 мм върху антисептичния мастик се излива върху покривния килим.

  Фигура 2. Графика за избор на покривен материал в зависимост от наклона на покрива: 1 - чипс, чипс, керемиди; 2 - плочки, листове от азбестоцимент; 3-ролкови материали от четирислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в гореща мастика, както и тарелки от ендови от едни и същи покриви; 4 - валцувани материали от трислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в горещ мастик; 5 - валцувани материали от трислойни покриви без защитен слой; 6 - валцовани материали, залепени върху горещи и студени маси от двуслойни покриви; 7 - листове от гофриран азбесто-цимент с унифициран профил; 8 - плочки; 9 - листове от армиран азбестоцимент; 10 листова стомана; 11 - азбестоциментни листове от обикновен профил; h - височината на билото; l - начало, 12 - хоризонтално разстояние (проекция) от билото до стрехите

  С покривни наклони, 10-25% от покрива е разположен и в три слоя, с два долни слоя от C-PM стъкло-рубероид, C-RK стъкло, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) или да направите два долни слоя от депозирания покривен материал RM-420-1 и един горен слой от нанесения покривен материал RK-500-2 или RK-420-1. В тези случаи слой чакъл се разполага само в долини по ширината на армировката на покривния килим.

  Покриви от залепени материали подредете в два или три пласта, както следва. С наклони от 0-10%, разположени на три слоя - в долните два и в единия край (на проекта).

  Когато склоновете на покрива, 1,5-10% от покрива също е подреден в два или три слоя - два долни, един долен (според проекта).

  Ролковите покривни материали с наклон до 2,5% се полагат на два слоя: в долния слой на материалите с прахообразна превръзка, в горната част - от материали с грубо назъбено покритие.

  При наклон от 2.5-10 и 10-25%, се разрешава да се подредят еднослойни покриви с груб дресинг. Ако няма покритие, покривната повърхност е боядисана с боя BT-177.

  Масивни покриви със склонове до 2,5% трябва да се състоят от два до четири слоя битум или битум-полимерна мастика, които се полагат с уплътняващи уплътнения от стъклени влакна BB-G, BB-K или стъклена мрежа ССС, СС-1.

  С наклон от 2.5-10% маститните покриви се изработват в три слоя битум или битум-полимерна мастика с три подложки, изработени от BB-G, BB-K от фибростъкло или стъклена мрежа ССС, СС-1. Същевременно като защитен слой се използва чакъл от битум или битумен каучук.

  С наклон от 10-25%, два долни слоя битум или битум-полимерна мастика, подсилени с две уплътнения, направени от стъклопласт BB-G, BB-K или USSR мрежа от стъклени влакна, SS-1 и един горни слой от покривен материал с груб зърно или битум-полимерна мастика. Вместо слой покривен материал, можете да боядисвате покрива с боя BT-177.

  Покриви от листове от гофриран азбестоцимент обикновени, средни, подсилени и унифицирани профили са разположени на тавански покриви, които имат големи (до 28%) склонове, проста конфигурация без вътрешен дренаж.

  Покривни плочки костюм върху щайгата, изработен от дървени греди. Минималният допустим наклон на покрива е 33%.

  Метални покриви с наклони до 29% се използват основно за големи ремонти, както и за сгради с висока разсейване на топлината, когато покривите не могат да бъдат изработени от валцувани или маститни материали. Металните листове се използват и за монтаж на връзки и части от покриви.

  Таблица за степен и процент

  Наклонен калкулатор

  Наклонът калкулатор ще ви помогне в точното време, за да се изчисли наклон, излишък или разстояние без никакви проблеми.

  Калкулаторът може да изчисли наклона на покрива. наклон на тръбопровода. наклона на стълбите. наклона на пътя и така нататък. Също така е възможно да се изчисли излишъкът между точките или разстоянието от точка до точка (полезно за геодезията).

  Работна поръчка:
  1. Изберете стойността, която трябва да изчислите
  2. Изберете в коя измервателна единица искате да зададете / изчислите наклона (избор от 3 типа: градуси, ppm, процент)
  3. Задайте първата неизвестна
  4. Задайте второ неизвестно
  5. Щракнете върху бутона "Изчисляване"

  За справка:
  - наклонът в градуси се изчислява чрез допирателната на ъгъла: tgx = h / L
  - наклонът на склон се изчислява, като се използва следната формула: x = 1000 * h / L
  - Процентът на наклона се изчислява по следната формула: x = 100 * h / L

  Калкулаторът на наклона е създаден като допълнение към основните онлайн изчисления на сайта, а ако ви харесва, не забравяйте да го разкажете на вашите приятели и колеги.

  Наклон на покрива на покрива на къщата ви

  Експертите знаят, че изборът на покривен материал влияе върху ъгъла на наклона на покрива. Пристрастието на покрива - как да разчитаме, този въпрос е само посветен на нашата статия. Надяваме се, че ще намерите отговори на вашите въпроси в него.

  За да може водата да тече по-бързо от покривите, нейните склонове се монтират под ъгъл. Експресирайте наклона на покрива като процент (склонове с лек ъгъл) или степени.

  Колкото по-големи са тези стойности, толкова по-стръмен е покривът. Можете да ги измерите с помощта на геодезически инструмент (инклинометър). И какъв е склонът на покрива? Това е ъгълът на наклон на наклона на покрива към хоризонта.

  Обикновено има 4 вида покривни конструкции:

  Разбира се, като такива, плоски покриви не съществуват, в противен случай водата постоянно е застанала на тях. Ъгълът на наклон на покрива не може да бъде по-малък от 3 0.

  Както бе споменато по-горе, величината на наклона може да бъде измерена в градуси и проценти. По-долу даваме таблица за съотношението на тези количества.

  Преди да разгледаме влиянието на ъгъла на наклона на покрива върху избора на покриви, предлагаме да разберете кои фактори влияят върху тази стойност.

  Какво влияе върху ъгъла на покрива?

  Изборът на правилния ъгъл на наклон на склоновете зависи от плътността, надеждността и дълготрайността на покрива. Но тази стойност не се "взема от тавана".

  Първо, обърнете внимание на следните фактори:

  • Вятър. Колкото по-висок е ъгълът на наклон, толкова по-голяма е съпротивлението на покрива. Но ако ъгълът на наклон е малък, вятърът може да откъсне покрива. Това е, че е опасно да се направят много стръмни покриви, но също така напълно без наклон е също лошо. Ето защо, експертите препоръчват: за райони с нежни ветрове, ъгълът на наклон на покрива трябва да е от 35 до 40 градуса, за райони със силен вятър от 15 до 25 градуса.
  • Атмосферни валежи. Дори и неспециалистът разбира, че колкото по-голям е склонът, толкова по-бързо водата и снегът напускат покрива, които не текат под покриващите фуги. Това означава, че покривът е по-стегнат. Това също трябва да се има предвид.

  От всичко казано по-горе можем да заключим, че климатичните условия на строителната площадка на покрива оказват значително влияние върху ъгъла на наклона му.

  Изборът на покритие, в зависимост от наклона на покрива

  Изборът на материали, в зависимост от наклона на покрива

  При избора на покривно покритие. без неуспех трябва да вземе под внимание ъгъла на покрива. Не само изборът на материал, но и броят на слоевете, които ще трябва да бъдат положени (валцувани материали), ще зависи от тази стойност.

  На фигура 2 можете да видите минималния и максималния ъгъл на наклон, при който се използва един или друг вид покриви.

  Вертикалната скала показва наклона на покрива в проценти, а полукръгът (в центъра на схемата) в градуси. С поглед към масата откриваме, че:

  • Покритите материали за рула могат да се използват за покриви с ъгъл на наклон от 0 до 25%. С наклон от 0 до 10% полагане се прави на три слоя. Ако тази стойност е 10-25%, тя може да бъде подредена в един слой (материал с покритие).
  • Върху покриви с наклон до 28% се използват листа от гофриран азбест (шисти).
  • Плочките се използват за покриви с наклон най-малко 33%.
  • Използва се покритие от стомана при ъгъл на наклона до 29%.

  За вашата информация! Колкото по-голям е склонът на покрива, толкова повече материал ще трябва да похарчи за покритието си. Следователно устройството за плоско покритие ще струва по-малко от покривно устройство с наклон от 45 градуса.

  Знаейки размера на наклона на покрива, лесно можете да изчислите колко материал е необходим и каква ще бъде височината на покрива.

  Изчисляване на височината на билото

  Съотношението на степента / процента на наклона на покрива

  След като решихме да построим покрива, решихме какъв материал да използваме, взехме предвид всички климатични условия и решихме наклона на покрива, че е време да се научим как да изчислим височината на билото.

  Това може да се направи с помощта на квадрат или математически начин. За втория вариант ширината на обхвата на къщата (h) се разделя на 2. Полученото число се умножава по относителната стойност.

  За да го намерите, използвайте таблицата по-долу (Фигура 4). Както можете да видите, стойностите са записани за всеки ъгъл на наклон. За да го направите по-ясен дайте пример. Ширината на сградата е 6 м, наклонът на покрива е 20 градуса. Получаваме:

  Височината на билото е 1.08 метра. Използвайки тази формула, можете да намерите наклона на покрива (това е необходимо при ремонт на вече завършен покрив). Как да разчитам? В обратен ред.

  Ъгълът на наклона на покрива е съотношението между височината на ръба на покрива и половината от дълбочината.

  Това, което получаваме: 1.08: 3 = 0.36, умножаваме тази стойност на 100 и получаваме наклона на покрива като процент: 0.36x100 = 36%, погледнете таблицата и вижте: 36% = 20 градуса.

  Как да изчислим ъгъла на наклона на покрива и как да определим тази стойност с помощта на инклинометъра, какъв е този инструмент?

  Това е рейка с рамка, прикрепена към нея. Между ламелите е оста, към която е прикрепено махалото (два пръстена, плоча, тегло и указател).

  Вътре в изреза е скала с градуиране. Когато релсата е в хоризонтално положение, показалецът съвпада с нула на скалата.

  За определяне на ъгъла на наклона на покрива. Инканометричната шина се държи перпендикулярно на билото (при ъгъл от 90 градуса). Показалецът на махалото ще покаже желаната стойност в градуси. За преобразуване в проценти използвайте таблицата по-горе за кастинг (Фигура 3).

  Много често, при изграждането на покриви, можете да чуете фразата "покрив razuklonka." Какво е това?

  тежестта слой

  Таблица за намиране на относителната стойност

  Покрив Razulukka е набор от дейности, които се извършват, за да се създаде склон на плосък покрив, създаване на кънки и долини на него. Това събитие помага за решаването на проблема с застой на вода.

  За плоски покриви минималният допустим наклон е 1,5 градуса (желателно е да се направи повече) и трябва да се направи, така че водата от покрива да се влива в специални фунии за всмукване на вода. За това обикновено се използват циментови замазки или разширена глина.

  Ако става дума за покрив razuklonki по време на ремонт, а не изграждане на строителството, то е по-добре да се използват други материали (пяна бетон, полиуретанова пяна, плоча материали), тъй като замазка значително ще увеличи натоварването на покрива. И това е изпълнено с непредсказуеми последици.

  Какво още трябва да знаете при избора на ъгъла на покрива:

  • Наклонът в долината трябва да е най-малко 1%;
  • Когато ъгълът на наклон на покрива е по-малък от 10%, ако се използват валцувани битумни материали, горният слой трябва да бъде защитен от камъни (10-15 mm) или каменни прахове (3-5 mm);
  • Когато се използва като покривен материал от шисти или велпапе, не забравяйте да запечатате ставите между тях;
  • От избора на ъгъла на наклон на покрива ще зависи от метода на дренаж на дъжд и стопилка вода.

  Както вече сте разбрали, много зависи от избора на ъгъла на покривния наклон. Експертите казват, че оптималният наклон на покрива се изчислява поотделно за всяка сграда.

  Необходимо е да се отчетат много фактори: климатични условия, структура на сградата, който покрив материал ще бъде използван и др. Така че няма универсален отговор.

  Как да конвертирате наклона на покрива в градуси до проценти (таблица) и следователно избор на материали

  В зависимост от стъпката на покрива се използва определен покривен материал и се задоволява броят на слоевете, необходими за тази стъпка (фиг.2). Покривните материали за технико-икономически и физически свойства се комбинират в групи 1-11, които са обозначени на графиката с аркови стрели. Наклонените линии показват наклона на наклона. Гъстата наклонена линия на графиката показва съотношението на височината на ръба h до половината от началото му 1/2. Съотношението 1: 2 (показано в горната част на наклонената линия) показва, че вертикалният сегмент h е поставен два пъти върху хоризонталния сегмент 1/2. На полукръгова скала тази наклонена линия показва наклона на покрива в градуси, а на вертикалата - като процент. Също така, според графика, можете да определите най-малкия наклон за определена група препоръчани покривни материали:

  i = h. (1/2) = 2,5. (12/2) = 5/12 или 5. 12.

  За изразяване на пристрастия в проценти това съотношение се умножава по 100:

  i = (5/12) 100 = 5; 100/12 = 41,67.

  Очакваният наклон от 41,67%, като същевременно спазва конструктивните размери на покрива, осигурява нормално изхвърляне на дъждовна вода.

  Покрив на ролки различни видове с покривни наклони до 2,5% са разположени на четири слоя върху адхезивния битумен мастик. Hydroisol GI-G, GI-K, С-PM стъкло рубероид, RKM-350B рубероид и др. Се използват като валцовани материали. От петте слоя се използват покривите. Защитен слой от чакъл с дебелина 20 мм върху антисептичния мастик се излива върху покривния килим.

  Фигура 2. Графика за избор на покривен материал в зависимост от наклона на покрива: 1 - чипс, чипс, керемиди; 2 - плочки, листове от азбестоцимент; 3-ролкови материали от четирислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в гореща мастика, както и тарелки от ендови от едни и същи покриви; 4 - валцувани материали от трислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в горещ мастик; 5 - валцувани материали от трислойни покриви без защитен слой; 6 - валцовани материали, залепени върху горещи и студени маси от двуслойни покриви; 7 - листове от гофриран азбесто-цимент с унифициран профил; 8 - плочки; 9 - листове от армиран азбестоцимент; 10 листова стомана; 11 - азбестоциментни листове от обикновен профил; h - височината на билото; l - начало, 12 - хоризонтално разстояние (проекция) от билото до стрехите

  С покривни наклони, 10-25% от покрива е разположен и в три слоя, с два долни слоя от C-PM стъкло-рубероид, C-RK стъкло, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) или да направите два долни слоя от депозирания покривен материал RM-420-1 и един горен слой от нанесения покривен материал RK-500-2 или RK-420-1. В тези случаи слой чакъл се разполага само в долини по ширината на армировката на покривния килим.

  Покриви от залепени материали подредете в два или три пласта, както следва. С наклони от 0-10%, разположени на три слоя - в долните два и в единия край (на проекта).

  Когато склоновете на покрива, 1,5-10% от покрива също е подреден в два или три слоя - два долни, един долен (според проекта).

  Ролковите покривни материали с наклон до 2,5% се полагат на два слоя: в долния слой на материалите с прахообразна превръзка, в горната част - от материали с грубо назъбено покритие.

  При наклон от 2.5-10 и 10-25%, се разрешава да се подредят еднослойни покриви с груб дресинг. Ако няма покритие, покривната повърхност е боядисана с боя BT-177.

  Масивни покриви със склонове до 2,5% трябва да се състоят от два до четири слоя битум или битум-полимерна мастика, които се полагат с уплътняващи уплътнения от стъклени влакна BB-G, BB-K или стъклена мрежа ССС, СС-1.

  С наклон от 2.5-10% маститните покриви се изработват в три слоя битум или битум-полимерна мастика с три подложки, изработени от BB-G, BB-K от фибростъкло или стъклена мрежа ССС, СС-1. Същевременно като защитен слой се използва чакъл от битум или битумен каучук.

  С наклон от 10-25%, два долни слоя битум или битум-полимерна мастика, подсилени с две уплътнения, направени от стъклопласт BB-G, BB-K или USSR мрежа от стъклени влакна, SS-1 и един горни слой от покривен материал с груб зърно или битум-полимерна мастика. Вместо слой покривен материал, можете да боядисвате покрива с боя BT-177.

  Покриви от листове от гофриран азбестоцимент обикновени, средни, подсилени и унифицирани профили са разположени на тавански покриви, които имат големи (до 28%) склонове, проста конфигурация без вътрешен дренаж.

  Покривни плочки костюм върху щайгата, изработен от дървени греди. Минималният допустим наклон на покрива е 33%.

  Метални покриви с наклони до 29% се използват основно за големи ремонти, както и за сгради с висока разсейване на топлината, когато покривите не могат да бъдат изработени от валцувани или маститни материали. Металните листове се използват и за монтаж на връзки и части от покриви.

  Как да изчислим наклона на покрива в проценти и градуси

  Съществуват стандарти за склонове при проектирането на различни комуникации и съоръжения, които се ръководят в тяхната работа от архитекти и строители. Можете да използвате всякакви размери, включително градуси. На практика е обичайно да се определят стръмни склонове в градуси и леко наклонени - в проценти и в милиметри.

  Начини за изчисляване на наклона в проценти

  В зависимост от размера си, мерните единици на ролката са степен, процент, ppm - хилядна от цяло число: 1 ‰ = 1/10% = 1/1000 от 1. Физическото значение на наклона е съотношението на височината към дължината на секцията, където се наблюдава. По същество тангенсът на ъгъла: над 12 метра върху сегмент от път от сто метра се изразява като стойност 0.12 (тангента) = 12% = 120. Тоест, за да направите изчисляването на наклона в ppm, трябва да умножете процента с десет.

  При извършване на планиране на парцела, трябва да се пристъпи към измерване на наклона на склоновете. Това може да се направи по няколко начина:

  1. С помощта на ниво се извършват всички необходими измервания, а след това прости изчисления представляват пристрастия в проценти. Как да разчитаме: разликата във височината се разделя на разстоянието между точките на измерване и резултатът се умножава по сто процента.
  2. Според плана на парцела, ако той маркира терена. Размерът на височината между изискваните точки се отчита от фигурата и разстоянието се измерва с мащабна лента. Допълнителните изчисления са подобни на предишния метод.

  Покривните тела често са изправени пред необходимостта да се определи действителният наклон на покрива и те знаят как да изчисляват наклона, използвайки специален инструмент, наречен инклинометър. Дизайнът на устройството е прост: върху релсата е закрепена рамка с уреда и махалото, монтирани навътре, с товар и указател. Основата на устройството е поставена на долната повърхност на измерената част на покрива и стрелката маркира ъгъла.

  Определяне на ъгъла на наклона през допирателната

  Известно е от тригонометрията, че допирателната е малка част, в основата на която има крака, съседен на ъгъла, а отгоре е срещуположна (разлика във височината). За да определите наклона на покрива в проценти и градуси през допирателната, трябва да направите измервания:

  • височини от таван до покрив;
  • разстоянието от края на наклона до проекцията на горната линия на затваряне на две равнини.

  След като направите прости изчисления, човек получава определена стойност и с помощта на таблицата на Брадис или с помощта на инженерния калкулатор се намира съответният брой градуси за желания ъгъл. Как да се изчисли наклона в проценти е дефиниран по-горе: височината на билото е разделена на половината от ширината на мансарда, ако склоновете са с еднакви размери. Или на проекцията на всяка от повърхностите на покрива, когато размерите на страните се различават. Може да забележите, че това е тангентата на ъгъла, който вече е определен в градуси. За да достигнете процента на наклона, трябва да извършите действие: стойността на tg * 100 и резултатът ще бъде в проценти.

  Съотношение с наклон на покрива

  За всеки покривен материал се определят отклонения за най-малък наклон. Други фактори, влияещи върху избора на ъгъла на покривните наклони:

  • способността за цялостна защита на структурата от външни влияния - изкуствени и естествени;
  • устойчивост на натоварване от вятъра - стръмните повърхности увеличават вятъра на конструкцията, което прави структурата уязвима;
  • разпространението на някои решения на архитектите в определени региони;
  • количеството на валежите и замърсяването - натоварването на покрива с голям наклон няма да се натрупа.

  Строителните кодове и правилници - SNiP II -26-76 регулират наклона на кънки в проценти. Съотношението на процентите и градусите за някои ъгли е дадено в таблицата.

  Таблица за степен и процент

  Наклонен калкулатор

  Наклонът калкулатор ще ви помогне в точното време, за да се изчисли наклон, излишък или разстояние без никакви проблеми.

  Калкулаторът може да изчисли наклона на покрива. наклон на тръбопровода. наклона на стълбите. наклона на пътя и така нататък. Също така е възможно да се изчисли излишъкът между точките или разстоянието от точка до точка (полезно за геодезията).

  Работна поръчка:
  1. Изберете стойността, която трябва да изчислите
  2. Изберете в коя измервателна единица искате да зададете / изчислите наклона (избор от 3 типа: градуси, ppm, процент)
  3. Задайте първата неизвестна
  4. Задайте второ неизвестно
  5. Щракнете върху бутона "Изчисляване"

  За справка:
  - наклонът в градуси се изчислява чрез допирателната на ъгъла: tgx = h / L
  - наклонът на склон се изчислява, като се използва следната формула: x = 1000 * h / L
  - Процентът на наклона се изчислява по следната формула: x = 100 * h / L

  Калкулаторът на наклона е създаден като допълнение към основните онлайн изчисления на сайта, а ако ви харесва, не забравяйте да го разкажете на вашите приятели и колеги.

  Как да изчислим наклона на покрива

  В основата на стените, таваните, покрива на всяка къща или сграда ролята на архитектурното завършване принадлежи на покрива, който не само определя външния вид на къщата, но и служи като основна част като защита от атмосферни влияния (сняг, дъжд, слънчева светлина). радиация). И заради това как се изпълняват тези функции, сигурността, комфортът и благосъстоянието на жителите не зависят до голяма степен.

  Структурно всеки покрив е разделен на две части: носачът (гредите, фермите, панелите) и покриващия покрив (обвивка).

  Покрив и части

  Покривите са разделени на единични и множествени склонове. От своя страна, многостъпалните покриви имат свои собствени подвидове (в зависимост от броя и местоположението на склоновете): бедро, палатка. мансарда, фронтон и др.

  Структурно всеки покрив е разделен на две части: носачът (гредите, фермите, панелите) и покриващия покрив (обвивка). За да изпълняват своите защитни функции, покривите са изградени под определен ъгъл (наклон на наклона) към хоризонта. Ъгълът може да бъде измерен в градуси или като процент. Прилагаме таблица за преобразуване на една измервателна единица в друга (виж таблицата). Ако наклонът не надвишава 3-5 градуса (в проценти 5-9), тогава покривът се нарича плосък. При големи ъгли получаваме наклонени покриви (наклон - наклонена равнина). Според формата, в зависимост от броя на склоновете, покривите са разделени на единични наклони и на много наклони. От своя страна, многостъпалните покриви имат свои собствени подвидове (в зависимост от броя и местоположението на склоновете): бедро, палатка. мансарда, фронтон и др.

  Следователно трябва да се отбележи още веднъж, че наклонът на покрива на покрива варира значително.

  Какво влияе върху този параметър на покрива?

  1. Вятърна енергия - колкото по-голям е наклонът, толкова по-голямо е натоварването на вятъра, който покривът може да издържи.
  2. Атмосферните валежи - за райони с голямо количество валежи под формата на сняг, дъжд, стръмни покриви се препоръчват, които предотвратяват натрупването на сняг, листа и кал.
  3. Покривни покрития - за всеки покривен материал се препоръчва собствен оптимален наклон.
  4. Архитектурни предпочитания - според местните традиции в различните региони предпочитанието се дава на един или друг дизайн.

  Наклон на покрива: фактори на влияние

  Нека да разгледаме по-подробно всеки един от факторите.

  Натоварване от вятъра Параметърът е директно пропорционален на ъгъла на наклона: колкото по-голям е наклонът, толкова по-голяма е устойчивостта на вятър към покрива, но колкото е по-голяма вероятността покритието да бъде унищожено. Нисък ъгъл на наклона - по-малко съпротивление, но в този случай вятърът прониква в ставите и може да разкъса листовете на покрива. Експертите препоръчват, че за райони с високи вятърни пориви ъгълът на наклона е 15-20 градуса (в проценти 27-36), а за районите с леки ветрове - 35-40 (в проценти 70-84).

  Дъжд и сняг. Колкото по-голям е склонът на склона, толкова по-бързо и по-добре снегът се стопява и водата изчезва. Практиката показва, че за райони с много валежи най-добрият вариант е 45 градуса, а за малки валежи ъгъл от 30 градуса е достатъчен. При по-малък наклон на покрива, водата може да се движи под фугите и да се разруши стената на покрива, дори и при слаб вятър.

  Материал за покрива. Най-важният фактор, с правилното отчитане на което покривът ще служи дълго и надеждно. Посочваме препоръчваните ъгли на наклон.

  1. Материал на парчетата: плочки и шисти. За керамични и битумни керемиди най-малкият наклон е 11 градуса. За шисти (листове азбестоцимент) - 9 градуса. Такива склонове предотвратяват натрупването и изтичането на вода в ставите.
  2. Ролкови материали - рубероид, рубемаст, мембранно покритие и др. Покривът се състои от няколко слоя: малък наклон (2-5 градуса) - 3.4 слоя, по-голям ъгъл (до 18) - 2 слоя. Материалите са достатъчно евтини, лесни за монтаж, ремонт, но са краткотрайни и изискват непрекъсната облицовка на покрива (конструкция, направена от табла, върху които е монтиран покривът).
  3. Украса - препоръчителният ъгъл на наклон е 12 градуса. При по-малки ъгли е необходимо свързването на покривите с лепила да се залепи.
  4. Онулин - облицовъчен и покривен материал. Оптималният ъгъл на наклона - 5-6 градуса.

  Имайте предвид, че изброените материали имат свои относителни предимства и недостатъци за различни климатични и температурни условия, различни структури, различни конструкции на покрива и накрая различни предпочитания и възможности на собственика на сградата. Но във всеки случай, за да се изчисли количеството на материала, е необходимо да се вземат предвид определените минимални или оптимални ъгли на покрива.

  Независимо математическо изчисление на покривните елементи

  Таблицата преобразува степените в проценти.

  Разгледайте примерите за практическото приложение на таблицата за преобразуване на степените в проценти. За да откриете по математически начин височината на билото (точката на свързване на склоновете), приложете следния алгоритъм.

  Нека широчината на къщата е в строеж 8 метра. След като изберете материала на покрива, като вземем предвид климатичните условия, бюджетните възможности, ние определяме, че ъгълът на наклона трябва да бъде 24 градуса. Вземете половината от ширината на къщата (4 метра), умножете по 44,5 (от масата за ъгъл от 24 градуса) и разделете на 100. Резултатът е 4 * 44,5 / 100 = 1,78 м. Приблизително 1,8 м - това е височината на хребета, която трябва да бъде повдигната.

  По този начин, променяйки материала (асортиментът е широко представен на съвременния пазар) според климатичните условия и бюджета, можете да изберете желания покривен наклон и да изчислите височината на покрива, като използвате само лентовата мерна единица, квадратната скоба и калкулатора като инструменти.

  Има случаи, когато е необходимо да се определи наклонът на покривния наклон на вече завършената конструкция. Лесно може да се намери според следната формула: i = H / L, където i е наклонът на покрива, H е височината на хребета, L е половината от разстоянието (ширината на сградата). Ако трябва да направите изчисление в проценти, тогава прилагайте формулата: i = H / L * 100%.

  Наклон = 1.78 / 4 * 100% = 44.5%

  От таблицата за преобразуване "градуси до проценти" за 44,5%, намираме стойност 24-градусова мярка.

  Така че можете да изчислите параметрите на покрива независимо от неговия склон, форма, материал.

  Обърнете внимание, че можете да изчислите параметрите на покрива (височината на билото, ъгъла на наклона) с помощта на специализирани програми, които могат да се намерят в интернет.

  Наклон на покрива на покрива на къщата ви

  Експертите знаят, че изборът на покривен материал влияе върху ъгъла на наклона на покрива. Пристрастието на покрива - как да разчитаме, този въпрос е само посветен на нашата статия. Надяваме се, че ще намерите отговори на вашите въпроси в него.

  За да може водата да тече по-бързо от покривите, нейните склонове се монтират под ъгъл. Експресирайте наклона на покрива като процент (склонове с лек ъгъл) или степени.

  Колкото по-големи са тези стойности, толкова по-стръмен е покривът. Можете да ги измерите с помощта на геодезически инструмент (инклинометър). И какъв е склонът на покрива? Това е ъгълът на наклон на наклона на покрива към хоризонта.

  Обикновено има 4 вида покривни конструкции:

  Разбира се, като такива, плоски покриви не съществуват, в противен случай водата постоянно е застанала на тях. Ъгълът на наклон на покрива не може да бъде по-малък от 3 0.

  Както бе споменато по-горе, величината на наклона може да бъде измерена в градуси и проценти. По-долу даваме таблица за съотношението на тези количества.

  Преди да разгледаме влиянието на ъгъла на наклона на покрива върху избора на покриви, предлагаме да разберете кои фактори влияят върху тази стойност.

  Какво влияе върху ъгъла на покрива?

  Изборът на правилния ъгъл на наклон на склоновете зависи от плътността, надеждността и дълготрайността на покрива. Но тази стойност не се "взема от тавана".

  Първо, обърнете внимание на следните фактори:

  • Вятър. Колкото по-висок е ъгълът на наклон, толкова по-голяма е съпротивлението на покрива. Но ако ъгълът на наклон е малък, вятърът може да откъсне покрива. Това е, че е опасно да се направят много стръмни покриви, но също така напълно без наклон е също лошо. Ето защо, експертите препоръчват: за райони с нежни ветрове, ъгълът на наклон на покрива трябва да е от 35 до 40 градуса, за райони със силен вятър от 15 до 25 градуса.
  • Атмосферни валежи. Дори и неспециалистът разбира, че колкото по-голям е склонът, толкова по-бързо водата и снегът напускат покрива, които не текат под покриващите фуги. Това означава, че покривът е по-стегнат. Това също трябва да се има предвид.

  От всичко казано по-горе можем да заключим, че климатичните условия на строителната площадка на покрива оказват значително влияние върху ъгъла на наклона му.

  Изборът на покритие, в зависимост от наклона на покрива

  Изборът на материали, в зависимост от наклона на покрива

  При избора на покривно покритие. без неуспех трябва да вземе под внимание ъгъла на покрива. Не само изборът на материал, но и броят на слоевете, които ще трябва да бъдат положени (валцувани материали), ще зависи от тази стойност.

  На фигура 2 можете да видите минималния и максималния ъгъл на наклон, при който се използва един или друг вид покриви.

  Вертикалната скала показва наклона на покрива в проценти, а полукръгът (в центъра на схемата) в градуси. С поглед към масата откриваме, че:

  • Покритите материали за рула могат да се използват за покриви с ъгъл на наклон от 0 до 25%. С наклон от 0 до 10% полагане се прави на три слоя. Ако тази стойност е 10-25%, тя може да бъде подредена в един слой (материал с покритие).
  • Върху покриви с наклон до 28% се използват листа от гофриран азбест (шисти).
  • Плочките се използват за покриви с наклон най-малко 33%.
  • Използва се покритие от стомана при ъгъл на наклона до 29%.

  За вашата информация! Колкото по-голям е склонът на покрива, толкова повече материал ще трябва да похарчи за покритието си. Следователно устройството за плоско покритие ще струва по-малко от покривно устройство с наклон от 45 градуса.

  Знаейки размера на наклона на покрива, лесно можете да изчислите колко материал е необходим и каква ще бъде височината на покрива.

  Изчисляване на височината на билото

  Съотношението на степента / процента на наклона на покрива

  След като решихме да построим покрива, решихме какъв материал да използваме, взехме предвид всички климатични условия и решихме наклона на покрива, че е време да се научим как да изчислим височината на билото.

  Това може да се направи с помощта на квадрат или математически начин. За втория вариант ширината на обхвата на къщата (h) се разделя на 2. Полученото число се умножава по относителната стойност.

  За да го намерите, използвайте таблицата по-долу (Фигура 4). Както можете да видите, стойностите са записани за всеки ъгъл на наклон. За да го направите по-ясен дайте пример. Ширината на сградата е 6 м, наклонът на покрива е 20 градуса. Получаваме:

  Височината на билото е 1.08 метра. Използвайки тази формула, можете да намерите наклона на покрива (това е необходимо при ремонт на вече завършен покрив). Как да разчитам? В обратен ред.

  Ъгълът на наклона на покрива е съотношението между височината на ръба на покрива и половината от дълбочината.

  Това, което получаваме: 1.08: 3 = 0.36, умножаваме тази стойност на 100 и получаваме наклона на покрива като процент: 0.36x100 = 36%, погледнете таблицата и вижте: 36% = 20 градуса.

  Как да изчислим ъгъла на наклона на покрива и как да определим тази стойност с помощта на инклинометъра, какъв е този инструмент?

  Това е рейка с рамка, прикрепена към нея. Между ламелите е оста, към която е прикрепено махалото (два пръстена, плоча, тегло и указател).

  Вътре в изреза е скала с градуиране. Когато релсата е в хоризонтално положение, показалецът съвпада с нула на скалата.

  За определяне на ъгъла на наклона на покрива. Инканометричната шина се държи перпендикулярно на билото (при ъгъл от 90 градуса). Показалецът на махалото ще покаже желаната стойност в градуси. За преобразуване в проценти използвайте таблицата по-горе за кастинг (Фигура 3).

  Много често, при изграждането на покриви, можете да чуете фразата "покрив razuklonka." Какво е това?

  тежестта слой

  Таблица за намиране на относителната стойност

  Покрив Razulukka е набор от дейности, които се извършват, за да се създаде склон на плосък покрив, създаване на кънки и долини на него. Това събитие помага за решаването на проблема с застой на вода.

  За плоски покриви минималният допустим наклон е 1,5 градуса (желателно е да се направи повече) и трябва да се направи, така че водата от покрива да се влива в специални фунии за всмукване на вода. За това обикновено се използват циментови замазки или разширена глина.

  Ако става дума за покрив razuklonki по време на ремонт, а не изграждане на строителството, то е по-добре да се използват други материали (пяна бетон, полиуретанова пяна, плоча материали), тъй като замазка значително ще увеличи натоварването на покрива. И това е изпълнено с непредсказуеми последици.

  Какво още трябва да знаете при избора на ъгъла на покрива:

  • Наклонът в долината трябва да е най-малко 1%;
  • Когато ъгълът на наклон на покрива е по-малък от 10%, ако се използват валцувани битумни материали, горният слой трябва да бъде защитен от камъни (10-15 mm) или каменни прахове (3-5 mm);
  • Когато се използва като покривен материал от шисти или велпапе, не забравяйте да запечатате ставите между тях;
  • От избора на ъгъла на наклон на покрива ще зависи от метода на дренаж на дъжд и стопилка вода.

  Както вече сте разбрали, много зависи от избора на ъгъла на покривния наклон. Експертите казват, че оптималният наклон на покрива се изчислява поотделно за всяка сграда.

  Необходимо е да се отчетат много фактори: климатични условия, структура на сградата, който покрив материал ще бъде използван и др. Така че няма универсален отговор.