Наклонен калкулатор Преобразуване от градуси до проценти

Покривни склонове. За да може водата бързо да се отстрани от покрива, наклоните й се дават наклон, който обикновено се изразява в градуси или проценти и се измерва с помощта на геодезически инструменти. Наклона означава ъгъла на наклона на наклона до хоризонта (Таблица 1). Колкото по-голям е ъгълът, толкова по-стръмен е покривът. Модерните сгради имат покриви, които обикновено са плоски.

Таблица 1. Склоновете на покрива

степен
процент от
степен
процент от
степен
процент от

В зависимост от стъпката на покрива се използва определен покривен материал и се задоволява броят на слоевете, необходими за тази стъпка (фиг.2). Покривните материали за технико-икономически и физически свойства се комбинират в групи 1-11, които са обозначени на графиката с аркови стрели. Наклонените линии показват наклона на наклона. Гъстата наклонена линия на графиката показва съотношението на височината на ръба h до половината от началото му 1/2. Съотношението 1: 2 (показано в горната част на наклонената линия) показва, че вертикалният сегмент h е поставен два пъти върху хоризонталния сегмент 1/2. На полукръгова скала тази наклонена линия показва наклона на покрива в градуси, а на вертикалата - като процент. Също така, според графика, можете да определите най-малкия наклон за определена група препоръчани покривни материали:

i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 или 5: 12.

За изразяване на пристрастия в проценти това съотношение се умножава по 100:

i = (5/12) 100 = 5; 100/12 = 41,67.

Очакваният наклон от 41,67%, като същевременно спазва конструктивните размери на покрива, осигурява нормално изхвърляне на дъждовна вода.

Покрив на ролки различни видове с покривни наклони до 2,5% са разположени на четири слоя върху адхезивния битумен мастик. Hydroisol GI-G, GI-K, С-PM стъкло рубероид, RKM-350B рубероид и др. Се използват като валцовани материали. От петте слоя се използват покривите. Защитен слой от чакъл с дебелина 20 мм върху антисептичния мастик се излива върху покривния килим.

Фигура 2. Графика за избор на покривен материал в зависимост от наклона на покрива: 1 - чипс, чипс, керемиди; 2 - плочки, листове от азбестоцимент; 3-ролкови материали от четирислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в гореща мастика, както и тарелки от ендови от едни и същи покриви; 4 - валцувани материали от трислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в горещ мастик; 5 - валцувани материали от трислойни покриви без защитен слой; 6 - валцовани материали, залепени върху горещи и студени маси от двуслойни покриви; 7 - листове от гофриран азбесто-цимент с унифициран профил; 8 - плочки; 9 - листове от армиран азбестоцимент; 10 листова стомана; 11 - азбестоциментни листове от обикновен профил; h - височината на билото; l - начало, 12 - хоризонтално разстояние (проекция) от билото до стрехите

С покривни наклони, 10-25% от покрива е разположен и в три слоя, с два долни слоя от C-PM стъкло-рубероид, C-RK стъкло, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) или да направите два долни слоя от депозирания покривен материал RM-420-1 и един горен слой от нанесения покривен материал RK-500-2 или RK-420-1. В тези случаи слой чакъл се разполага само в долини по ширината на армировката на покривния килим.

Покриви от залепени материали подредете в два или три пласта, както следва. С наклони от 0-10%, разположени на три слоя - в долните два и в единия край (на проекта).

Когато склоновете на покрива, 1,5-10% от покрива също е подреден в два или три слоя - два долни, един долен (според проекта).

Ролковите покривни материали с наклон до 2,5% се полагат на два слоя: в долния слой на материалите с прахообразна превръзка, в горната част - от материали с грубо назъбено покритие.

При наклон от 2.5-10 и 10-25%, се разрешава да се подредят еднослойни покриви с груб дресинг. Ако няма покритие, покривната повърхност е боядисана с боя BT-177.

Масивни покриви със склонове до 2,5% трябва да се състоят от два до четири слоя битум или битум-полимерна мастика, които се полагат с уплътняващи уплътнения от стъклени влакна BB-G, BB-K или стъклена мрежа ССС, СС-1.

С наклон от 2.5-10% маститните покриви се изработват в три слоя битум или битум-полимерна мастика с три подложки, изработени от BB-G, BB-K от фибростъкло или стъклена мрежа ССС, СС-1. Същевременно като защитен слой се използва чакъл от битум или битумен каучук.

С наклон от 10-25%, два долни слоя битум или битум-полимерна мастика, подсилени с две уплътнения, направени от стъклопласт BB-G, BB-K или USSR мрежа от стъклени влакна, SS-1 и един горни слой от покривен материал с груб зърно или битум-полимерна мастика. Вместо слой покривен материал, можете да боядисвате покрива с боя BT-177.

Покриви от листове от гофриран азбестоцимент обикновени, средни, подсилени и унифицирани профили са разположени на тавански покриви, които имат големи (до 28%) склонове, проста конфигурация без вътрешен дренаж.

Покривни плочки костюм върху щайгата, изработен от дървени греди. Минималният допустим наклон на покрива е 33%.

Метални покриви с наклони до 29% се използват основно за големи ремонти, както и за сгради с висока разсейване на топлината, когато покривите не могат да бъдат изработени от валцувани или маститни материали. Металните листове се използват и за монтаж на връзки и части от покриви.

Наклон на покрива в градуси и проценти

В статии за изграждането на покриви понякога има две понятия, които характеризират наклона на покрива. Досега някои разработчици не разбират техните ценности, различия и необходимостта от използване. В продължение на стотици години строителите измерват склоновете на склоновете в градуси и структурата им все още стои. Каква беше причината за въвеждането на друг метод за измерване на наклона, какви са действителните ползи от това? Ще се опитаме да дадем отговори на този и други въпроси в тази статия.

Наклон на покрива в градуси и проценти

Защо трябва да знаете наклона на покрива

Без точно разбиране на този въпрос е невъзможно да се справим със склоновете в градуси и проценти. Какво влияе върху наклона на склоновете?

Вид покривен материал

Вятър и снежна сила

Както може да се види от таблицата, ъгълът на наклон на покривните наклони е един от най-важните технически параметри на покривната система у дома. Те обръщат внимание от самото начало на строителния проект.

Защо трябва да знаете ъгъла на наклон

Проектната документация на сградите взема предвид огромен брой отделни фактори, докато специалистите се опитват да вземат предвид максималния брой изисквания на клиентите. Но само при едно условие - техните желания не оказват неблагоприятно влияние върху силата и надеждността на структурите и отговарят на съществуващите регулаторни изисквания на държавните стандарти.

Един от най-важните елементи на всяка сграда или конструкция е покривното покритие, при проектирането, безопасността, надеждността и дълготрайността, а не дизайн, дойде на първо място. В модерните сгради покривът не само го предпазва от валежи, но и предотвратява загубите на топлина.

Калкулатор на ъгъла на портала

В какви стойности се измерва ъгъла на наклона

На пръв поглед е много странен въпрос. В продължение на стотици години всички учени от света измерват ъгъла на наклон в градуси или ppm. И строителите наскоро излязоха с някаква друга мярка за измерване на ъгъла на наклона на покривните склонове - проценти. Защо това е направено, е неизвестно за нас, тъй като също така не е известно какъв интерес прави по-лесно, какви изчисления са по-лесни за работа с тях, как могат визуално да заменят степените. Например, ако клиентът знае, че ъгълът на наклон на склоновете е 45 °, то той представлява ъгъла, с който има покрив. И ако му е казано, че ъгълът на наклон е 50%, какъв вид покрив трябва да си представи?

Защо се нуждаете от ъгъла на наклона на покрива

В зависимост от вида на покрива и климатичната зона на мястото на сградата, дизайнерите избират оптималния ъгъл на наклона. В бъдеще тази стойност се използва по време на различни изчисления на системата за окачване. Какво влияе наклонът?

 1. Линейните размери на опорните крака. Отчитайки ъгъла на наклон, изменението на вертикалните и хоризонталните сили се променя. Без ъгъла на наклон дори науката за армиране не помага да се изчислят действителните стойности на натоварването и въз основа на тези данни се определя ширината и дебелината на дървения материал, използван за производството на корнизните крака.
 2. Стъпка на стъпалото. Ако възнамерявате да използвате таванското помещение за жилищно строителство, тогава еталонните платна са стандартни до 60 см. Това се дължи на факта, че в таваните се затоплят покривите, а именно ширината на изолацията. Няма значение дали е пресована или валцована минерална вата, полистиролова пяна, полистиролова пяна или други полимерни изолатори. За студените покриви разстоянието до мед от краката на ребрата не се регулира и зависи само от размера на дъските и ъгъла на наклона на склоновете.

Стъпка между гредите

Избор на напречно сечение и дължина на крачола

Калкулатор за единична настилка на покрива

Примери за използване на ъгъла на наклона на покрива в градуси

Например, вземете къщата размер на 8 × 10 м, покривът ще бъде хвърлен. Дължината на склоновете е 10 м, ъгълът на наклон е 20 градуса. Изчислете всички други размери на системата за окачване. За изчисления изчертайте десен триъгълник с върховете A, B, C и, съответно, страни a, b и c.

 • a е височината на системата за стълба (таванско помещение);
 • b - половината от ширината на къщата, известна стойност, в нашия случай 4 м;
 • c - дължината на кофата без извивките на стрехите.

Ъгъл А е ъгълът на наклона на склоновете, известна стойност, в нашия случай 20 °.

Необходимо е да знаем дължината на крепостта на крепостта без размера на стършелата (c) и височината на системата за връзка (a). Всичко това може да се направи, знаейки ъгъла на наклон. Имайте предвид, не процента на наклона, а ъгъла на наклона на склоновете.

Дължината на стъпалото на носача се определя от формулата (виж фигурата по-долу).

Имаме b = 4 м и ъгълът на наклон А = 20 °. Сега с помощта на прост калкулатор определяме = 0.939. Заместване на известните стойности във формулата c = 4: 0.939 = 4.25 м. Това е дължината на ребрата.

Сега е необходимо да знаете височината на системата за връзване. Определяме го по формули (вижте фигурата по-долу).

Няма проблеми с първите две формули, ние знаем всички данни. За да използвате третата формула, трябва да знаете ъгъла Б. Това се прави много лесно. Сумата от всички вътрешни ъгли на триъгълника е винаги 180 °. Знаем, че правият ъгъл от 90 ° и ъгълът на наклон на склоновете от 20 °. Сумата от тези два ъгъла е 90 + 20 = 110 °. Следователно ъгълът B е равен на 180-110 = 70 °.

Определете височината на системата за връзки за трите формули:

 • a = cx sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 х 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Както можете да видите, във всички случаи резултатите са еднакви. В нашия случай височината на системата за окачване е 1,14 м. Ето как научихме всички размери на интереса с помощта на ъгъла на наклона и елементарните тригонометрични функции. След това можете да изчислите броя на строителните материали и т.н.

Важно е. Необходимо е да си припомним още един много важен фактор. Всички строителни инструменти и устройства показват ъглите на наклон само в градуси, няма скала с проценти.

Ако ви е трудно да се изчисли, тогава има специални таблици или онлайн калкулатори. Заменете изходните си данни и веднага разпознайте липсващите величини. Всичко е просто и надеждно. Сега е необходимо да се разгледа по-подробно определянето на наклона на покрива в проценти.

Какъв е процентът пристрастия

Заслужава да се говори за ъгъла на наклона на кънки в проценти. Концепцията за "ъгъл на наклона като процент" е технически неграмотна и се използва само от онези, които не изграждат нищо сами.

Важно е. Всички разновидности на крачета са дадени в градуси, по време на сглобяването на системата за козирки никой не използва процент. Особено, тъй като няма инструменти за измерване, които измерват ъглите в проценти. Има специални таблици за превръщане на интереса в ъгли, но повече за това по-късно.

Обмислете тези дефиниции на практика. Да приемем, че наклонът на склоновете е 30%. Какво означава това? Това означава, че билото на покрива е 30% половината от ширината на сградата. За изчисления ще използваме същия триъгълник.

Процентът на наклона се изчислява по формулата (виж фигурата по-долу).

 • a е височината на билото;
 • b - половината от ширината на сградата.

Какво представлява 30% и как изглежда покрив с такъв процент съотношение е много трудно да си представим. За да превърнете тази стойност в градуси, трябва да използвате специална таблица. С негова помощ научаваме, че 30% означава, че ъгълът на наклон на покривния наклон е приблизително 16,5 °. Факт е, че за 16 ° процентът е 28.7%, а за 17 ° този параметър е 30.5%. Ако капитанът знае, че наклонът на наклона е приблизително 16,5 °, тогава той лесно може да си представи външния вид и геометрията на покрива, да изчисли линейните размери на крадещите крака, вертикалните подпори на покрива, размерите на задвижващата плоча. Как се правят тези изчисления, ако има процент на наклон?

Примери за използване на ъгъла на наклона в проценти

Изчисляването на параметрите на системата за връзка, използвайки процентното съотношение на височината на билото и половината от ширината на сградата, се извършва с помощта на калкулатор.

Като имаме начална формула, по-нататъшни изчисления се правят с помощта на елементарни аритметични уравнения. Първо трябва да конвертирате малко формула.

В този случай X е процентът на наклона на покрива, тъй като сме се съгласили, например, да вземем 30%. Тази стойност е известна и зададена по време на изчисления.

За предварителни изчисления е необходимо леко да се трансформира формулата в тази форма (вижте фигурата по-долу).

Сега ние определяме отделно стойностите на a и b.

 • а е височината на системата за окачване,
 • б - половината от ширината на сградата и
 • X е процентният наклон на наклона.

Процентът е известен за нас, за по-нататъшни изчисления ще е необходимо да се измери или височината на системата за окачване, или половината от ширината на сградата. Поради факта, че е много по-лесно да разберете втората стойност, ще я измерим.

Например. Ширината на сградата е 8 метра, съответно половината е равна на 4 метра (b = 4 м).

Ние разпознаваме височината на системата за окачване (виж фигурата по-долу).

Разберете височината на системата за връзка

Височината на системата за окачване на 1.2 метра, ъгълът на наклон, който научихме от масата, е приблизително 16.5 °.

След това трябва да изчислим дължината на крепостния крак без изпъкналостта на стрехите. Има два начина да отида.

Първият. Използване на питагорова теорема, където в - дължината на гредите.

Съответно, стойността на c може да бъде представена чрез формулата на илюстрацията по-долу.

Формула на дължината на хипотенузата

Пример за изчисление (виж снимката по-долу).

Вторият. Използване на тригонометрични функции. Както е посочено по-горе, изчисляването на дължината на ребрата може да се извърши съгласно формулата по-долу.

Изчисляване на дължината на ребрата

Всички данни, които имаме, ъгълът на наклон е 16,5 °, половината от ширината на сградата е 4 m.

Пример за изчисление

Има малки разлики по дължината на ребрата. Това се дължи на факта, че ъгълът на наклон е избран приблизително.

Какви са най-добрите определения, с които да се справя?

Въпросът може да се разглежда като реторика. От училището всеки знае, че ъгълът трябва да бъде измерен в градуси и лесно да представя действителната му стойност. Ъгълът на наклона на покрива - ъгълът, образуван между хоризонталната линия и наклона, на чертежите има различни обозначения на буквите, няма значение. Наклонът на склоновете не може да надвишава 90 °, най-често се намира в рамките на 10 ° -40 °. Долните редици на покрива на счупения таван могат да бъдат доста стръмни, поради такава конструкция се увеличава ефективната площ на таваните.

Счупена система за покривни покриви

Ако всичко е ясно и познато на тези понятия, тогава защо се използват фракциите? За да бъда честен, никой не може да даде разбираем и напълно недвусмислен отговор. Освен това, във всеки случай, за превръщането на интереса в градуси, е необходимо да се използват таблици, без степени по време на изграждането на ферма система не може да направи.

Понякога те се опитват да покажат наклона с фракция, в горната част на фракцията е посочена височината на системата за свързване, в долната част дължината на издатината на ребрата на хоризонтална повърхност. Просто тази проекция се нарича половината от ширината на къщата. В някои статии можете да намерите наклона за означаване 1: 4 или 2,5: 6. Ако тези стойности са разделени и умножени по 100, тогава получаваме определението в проценти.

Таблиците се съставят на базата на колко градуса има един процент от съотношението на височината на покрива към половината му ширина. Една степен се равнява на приблизително 1,8 - 1,9%. Сега можете да разделите процентите на тази стойност и да получите ъгъла на наклон в градуси. Например процентът на наклон на покрива е 30%. За да се превърне в градуси, тази стойност трябва да бъде разделена на 1.9.

Степен и процент

Но стойностите са неточни, зависимостта е много по-сложна и неправилна, можете да използвате превода само за яснота, използването на метода, получен по този метод под ъгъла на наклона на наклона в градуси за по-нататъшни изчисления е забранено, твърде голяма грешка. За по-голяма яснота дизайнерите са разработили специална схема за отношението на единиците за измерване на ъгъла на наклон на покрива.

Точните данни могат да бъдат получени от специална таблица, ако не е там, тогава използвайте онлайн калкулатора за преобразуване на стойностите за определяне на наклона на покривните склонове.

Как се ъгъл на размера на тавана

Колкото по-голямо е жилищното пространство на тавана - колкото по-удобно е да живееш в него, толкова по-престижна е сградата. Разработчиците за предпочитане са предварително ориентирани в зависимост от тези характеристики на изпълнение на формата на покрива, знанията ще ви помогнат да изберете най-добрата система за оформяне на стени. Тя може да бъде направена удобна и евтина, подходяща за използване на различни покривни материали.

Зависимостта на таванската полезна площ от ъгъла на покрива

Диаграмата ясно показва как се променя площта на помещението с промяна на ъгъла на наклона на склоновете. По време на определянето на размера на тавана трябва да се има предвид, че височината на помещението по-малко от два метра е непрактично, такива помещения оказват потискащо въздействие върху жителите.

Но има отрицателни фактори, които възникват, когато ъгълът на наклона се увеличава.

 1. Броят на строителните материали ще се увеличи. Колкото по-голям е ъгълът на наклон - толкова по-голяма е дължината на крадещите крака. Помислете за пример. Ъгълът на наклон на рампите 45 °, ширината на къща 8 м.

С такива данни дължината на една решетка

Дължината на две опорни крака е 5,66 + 5,66 = 11,32 м. Това е въпреки факта, че ширината на сградата е само 8 м. На практика това означава, че за такъв покрив ще трябва да купите в 8: 11,32 × 100 = 70 % повече дървен материал и покривни покрития, в сравнение със слаб до плосък покрив.

 • Очакваните разходи за покривни работи се увеличават. Не само поради увеличаването на необходимия брой материали, но и поради увеличаването на сложността на покривните работи. Такива задачи могат да бъдат изпълнявани само от висококвалифицирани специалисти и техните услуги са много скъпи.
 • Увеличете натоварването на вятъра на покрива. Усилията се преобръщат, необходими са допълнителни специални конструктивни мерки, за да се увеличи надеждността на закрепването на мауерлата към фасадните стени и краката на покрива до мауерлатите.
 • Инструкции стъпка по стъпка за определяне на размера на системата за връзка

  Необходимо е да се разберат размерите на елементите на системата за окачване, ако са известни широчината на сградата и ъгъла на наклона на рампите. Покрив на обикновена дуо-смола. Ширина на къщата B = 8 м, ъгъл на наклон 35 °.

  Стъпка 1. Изчислете височината на вертикалните опори на покривната система. Те се монтират под гредата и поемат вертикалното натоварване. За да разберете височината на покрива, трябва да използвате формулата по-долу.

  Формула за изчисляване на височината на покрива

  Стъпка 2. Изчислете ключалката без надвес.

  Дължина на крадеца без надвеса

  Стъпка 3. Проверете верността на изчисленията. За това се препоръчва да се използва питагорейската теорема.

  Как да конвертирате наклона на покрива в градуси до проценти (таблица) и следователно избор на материали

  Покривни склонове. За да може водата бързо да се отстрани от покрива, наклоните й се дават наклон, който обикновено се изразява в градуси или проценти и се измерва с помощта на геодезически инструменти. Наклона означава ъгъла на наклона на наклона до хоризонта (Таблица 1). Колкото по-голям е ъгълът, толкова по-стръмен е покривът. Модерните сгради имат покриви, които обикновено са плоски.

  Таблица 1. Склоновете на покрива

  степен
  процент от
  степен
  процент от
  степен
  процент от

  В зависимост от стъпката на покрива се използва определен покривен материал и се задоволява броят на слоевете, необходими за тази стъпка (фиг.2). Покривните материали за технико-икономически и физически свойства се комбинират в групи 1-11, които са обозначени на графиката с аркови стрели. Наклонените линии показват наклона на наклона. Гъстата наклонена линия на графиката показва съотношението на височината на ръба h до половината от началото му 1/2. Съотношението 1: 2 (показано в горната част на наклонената линия) показва, че вертикалният сегмент h е поставен два пъти върху хоризонталния сегмент 1/2. На полукръгова скала тази наклонена линия показва наклона на покрива в градуси, а на вертикалата - като процент. Също така, според графика, можете да определите най-малкия наклон за определена група препоръчани покривни материали:

  i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 или 5: 12.

  За изразяване на пристрастия в проценти това съотношение се умножава по 100:

  i = (5/12) 100 = 5; 100/12 = 41,67.

  Очакваният наклон от 41,67%, като същевременно спазва конструктивните размери на покрива, осигурява нормално изхвърляне на дъждовна вода.

  Покрив на ролки различни видове с покривни наклони до 2,5% са разположени на четири слоя върху адхезивния битумен мастик. Hydroisol GI-G, GI-K, С-PM стъкло рубероид, RKM-350B рубероид и др. Се използват като валцовани материали. От петте слоя се използват покривите. Защитен слой от чакъл с дебелина 20 мм върху антисептичния мастик се излива върху покривния килим.

  Фигура 2. Графика за избор на покривен материал в зависимост от наклона на покрива: 1 - чипс, чипс, керемиди; 2 - плочки, листове от азбестоцимент; 3-ролкови материали от четирислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в гореща мастика, както и тарелки от ендови от едни и същи покриви; 4 - валцувани материали от трислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в горещ мастик; 5 - валцувани материали от трислойни покриви без защитен слой; 6 - валцовани материали, залепени върху горещи и студени маси от двуслойни покриви; 7 - листове от гофриран азбесто-цимент с унифициран профил; 8 - плочки; 9 - листове от армиран азбестоцимент; 10 листова стомана; 11 - азбестоциментни листове от обикновен профил; h - височината на билото; l - начало, 12 - хоризонтално разстояние (проекция) от билото до стрехите

  С покривни наклони, 10-25% от покрива е разположен и в три слоя, с два долни слоя от C-PM стъкло-рубероид, C-RK стъкло, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) или да направите два долни слоя от депозирания покривен материал RM-420-1 и един горен слой от нанесения покривен материал RK-500-2 или RK-420-1. В тези случаи слой чакъл се разполага само в долини по ширината на армировката на покривния килим.

  Покриви от залепени материали подредете в два или три пласта, както следва. С наклони от 0-10%, разположени на три слоя - в долните два и в единия край (на проекта).

  Когато склоновете на покрива, 1,5-10% от покрива също е подреден в два или три слоя - два долни, един долен (според проекта).

  Ролковите покривни материали с наклон до 2,5% се полагат на два слоя: в долния слой на материалите с прахообразна превръзка, в горната част - от материали с грубо назъбено покритие.

  При наклон от 2.5-10 и 10-25%, се разрешава да се подредят еднослойни покриви с груб дресинг. Ако няма покритие, покривната повърхност е боядисана с боя BT-177.

  Масивни покриви със склонове до 2,5% трябва да се състоят от два до четири слоя битум или битум-полимерна мастика, които се полагат с уплътняващи уплътнения от стъклени влакна BB-G, BB-K или стъклена мрежа ССС, СС-1.

  С наклон от 2.5-10% маститните покриви се изработват в три слоя битум или битум-полимерна мастика с три подложки, изработени от BB-G, BB-K от фибростъкло или стъклена мрежа ССС, СС-1. Същевременно като защитен слой се използва чакъл от битум или битумен каучук.

  С наклон от 10-25%, два долни слоя битум или битум-полимерна мастика, подсилени с две уплътнения, направени от стъклопласт BB-G, BB-K или USSR мрежа от стъклени влакна, SS-1 и един горни слой от покривен материал с груб зърно или битум-полимерна мастика. Вместо слой покривен материал, можете да боядисвате покрива с боя BT-177.

  Покриви от листове от гофриран азбестоцимент обикновени, средни, подсилени и унифицирани профили са разположени на тавански покриви, които имат големи (до 28%) склонове, проста конфигурация без вътрешен дренаж.

  Покривни плочки костюм върху щайгата, изработен от дървени греди. Минималният допустим наклон на покрива е 33%.

  Метални покриви с наклони до 29% се използват основно за големи ремонти, както и за сгради с висока разсейване на топлината, когато покривите не могат да бъдат изработени от валцувани или маститни материали. Металните листове се използват и за монтаж на връзки и части от покриви.

  Изчисляване на минималния и оптималния ъгъл на наклона на покрива в проценти и градуси, в зависимост от вида покрив и покривен материал

  Покривът заема важно място в проектирането на всякакъв вид сгради, тъй като е отговорен за осигуряване на елементарни условия на комфорт и не позволява външни фактори да навредят на декорацията на къщата.

  Разбира се, за висококачествения подслон е необходимо да се вземат предвид много фактори в процеса на проектиране. Една от основните позиции в този контекст е изчисляването на ъгъла на наклон на покрива.

  Защо е толкова важно и какво трябва да знаете, така че изчислението да е правилно и по-късно да не се налага да ремонтирате частично покрива, ако не напълно? За това и говорете в тази статия.

  Изчисляването на наклона на покрива се извършва най-добре чрез използване на специален онлайн калкулатор, който се намира по-долу.

  Защо да измерите ъгъла на наклона на покритието и от кои фактори тази стойност зависи

  Ъгълът на наклона на покрива е геометричното образуване на пресичането на две равнини. С тях се разбира хоризонтална равнина и подобна повърхност на наклон.

  Така че защо да измерите ъгъла на покрива:

  1. Измерването на строителен азимут позволява на първо място да се "прецени" целесъобразността на покривната конструкция, като се вземат предвид избрания покривен материал, климатичните особености, предназначението на тавана и структурата на самия навес.
  2. Освен това, след изчисленията е възможно не само да се рационализират бъдещите финансови разходи, но и да се установи верността и надеждността на дизайна, което няма да доведе до загуби поради течове, падания, греди и други инциденти.
  3. Наклонът на покрива се взема в зависимост от два параметъра - първият се отнася за климатичните условия и количеството на валежите, а вторият се характеризира със спецификата на вида на покрива. Съответно, когато става въпрос за северни и заснежени райони, тогава бъдещият покрив ще трябва да се справи с прилични товари. Жителите на планинските райони не са запознати с такива трудности.
  4. Някои покриви трябва да издържат на снежната покривка за 6-8 месеца в годината. При тези условия собствениците на покрити със сняг къщи значително са опростили живота на по-стръмна степен на наклон. На свой ред такъв конструктивен лагер позволява на бедрото рационално да се справи с валежите и последиците им под формата на топилна вода. Също така с този подход се увеличава размерът на използваемата площ.

  Разбира се, не всичко е толкова добро с острата румба, защото чрез увеличаване на наклона нараства пропорционално необходимостта от допълнителни обеми от покривни материали и структурни елементи. Също така става релевантно да се увеличи съпротивлението на лагерите.

  Не по-малко важно при изчисляване на наклона са особеностите на материала, който ще завърши структурата на кожуха отвън. Не е тайна на никого, че всеки тип на горния елемент на подслона се отличава с неговите оперативни свойства и разходи.

  В същото време може да има нюанси, които са характерни само за този тип покривен покрив. Например, може да се наложи да поставите допълнителни слоеве, или ще ви трябват големи разходи за отопление и хидроизолация.

  Наклонът на наклона зависи от вятъра

  Може би третият най-важен фактор, от който зависи изчисленият наклон, е създаването на статут на експлоатиран или неизползван. Неизползваната повърхност осигурява изключването на пространството в кръстопътя на тавана и външната защитна конструкция.

  Визуално тълкуването на концепцията изглежда много по-лесно, тъй като при вида на плоските бедра или когато има лек наклон (в диапазона от 2-7%), веднага става ясно защо е получило такова име. Оперативното таванче показва наличието на таванско помещение.

  Изчисляване на ъгъла на покрива: калкулатор

  Как да изчислим ъгъла на покрива и да не правим грешка при изчисленията? Това ще ви помогне при изграждането на нашия калкулатор.

  Този калкулатор изчислява покритието на покривало.

  Преди да преминете към изчисленията, в горния десен ъгъл на калкулатора трябва да изберете покривалото.

  По-долу има калкулатори за други видове покриви:

  Означения на полетата в калкулатора

  Резултати от изчислението

  Сняг натоварване регион

  Тълкуване на калкулационните полета

  Наклон на покрива в проценти и градуси

  Как да се определи ъгъла на наклон на покрива в градуси? Наклоненият ъгъл, както и всяка подобна цифра според геометричните канони, се измерват в градуси.

  Но в много документи, включително SNiPs, тази стойност се показва като процент, така че няма строги изисквания и обосновки, които да се ръководят от само една единица за измерване.

  Основното нещо в тази ситуация е да знаете пропорциите за съотношението, ако изведнъж трябва да преобразувате степени в проценти и обратно, например, за удобство по време на изчислителни действия.

  Като цяло факторът на преобразуване за градуси до проценти варира от 1.7 (за 1 градус) до 2 (за 45 градуса). В тези случаи, когато индикаторите, които не са изразени като процент, са от съществено значение, ppm се използва в цифровия дисплей - стотни процента.

  Ако вярвате на теорията, наклонът може да достигне 60 или дори 70 градуса, но на практика няма да изглежда съвсем подходящо. И на външен вид, впечатлението е "така", освен че къщата ви се намира някъде в Алпите и трябва да построите покрив, който непрекъснато изпитва сняг.

  Превръщането на градусите в проценти

  Специфичност на плоския и потъналия покрив

  Плоските етажи не са представени от строго хоризонтална повърхност, без значение колко подвеждащо е нейното име. Азимутът на конструкцията в тази ситуация също има наклон, макар и незначителен - минималната му стойност трябва да бъде 3 градуса.

  Що се отнася до оптималните стойности за плоските покрития, наклонът на плоския покрив варира около 5-7 градуса. Това се дължи на факта, че покривът с ъгъл над 10 ° е трудно да се обади. На свой ред, в повечето ситуации 12-15 градуса вече се третира като минимален праг за положените повърхности. Оптималните стойности са достатъчно широки.

  Оптималният ъгъл на наклон на покрива за снегопочистване е 40-50 градуса.

  Плосък покривен наклон

  Например, за наклонени навеси се приема диапазон от 20 до 30 градуса, а в случая на фронтони тази цифра се издига до 45 градуса. Това е просто такъв интервал на звука, който до голяма степен показва индивидуалните характеристики на вида на покрива и климатичните особености.

  Минимален наклон на покрива

  Покривният материал, който е един от основните елементи на структурата на горната равнина, също така предвижда определени препоръки на наклона в зависимост от неговия тип.

  • В случая на профилирани листове ъгълът е настроен на 12 градуса, за металните плочки тази цифра трябва да бъде увеличена до 15 градуса.
  • Онулин или мека плочка на общ език могат да се поставят на склон от 11 градуса. Но само в този случай има и един нюанс, който се състои в непрекъсната щайга.
  • При покриване на керамични плочки наклонът трябва да бъде най-малко 22º. Заслужава да се отчете и факта, че системата за подслон е обект на тежки товари в случай на малък наклон на наклона. За да се избегне претоварване, този фактор трябва да бъде приет по време на проектирането.
  • Шибърът е един от най-често срещаните видове повърхностни покрития. При полагането на листове от алуминиево-циментова гофрирана ламарина индикаторът за наклона на покрива не трябва да надвишава 28%. Същите изисквания за стоманени равнини.
  • Минималният наклон на покрива на сандвич-панелите според нормите е 5 градуса, ако прозорците са планирани в панелите, тогава наклонът се увеличава до 7 градуса.

  С какво SNiP изглежда наклон на покрива? Можете да видите оптималния и минимален наклон на покривния материал в покривите SNiP II-26-76.

  Зависимостта на наклона от избора на покриви

  Как да определите сами ъгъла на наклона на покрива

  За да измерите ъгъла на наклона, можете да използвате чудодейно устройство, което може да облекчи цялата изчислителна тежест. Името на устройството говори сам по себе си - инклинометър (пробойник).

  По принцип можете да поискате помощ и на механичния пробойник - бюджетна опция, но не са изключени допълнителни проблеми, особено ако използвате такова устройство за първи път.

  Ще разкажем обаче за спецификата на това устройство - може би благодарение на него, че нашият читател скоро ще бъде в обращение на "вас" с този елемент.

  • Стандартният инклинометър без електронни камбани и свирки е представен под формата на ламели с прикрепена рамка. На кръстопътя на ламелите е оста, върху която е фиксирано махалото. Нейният специален комплект включва 2 пръстена, тежест, табела и указател. Устройството се допълва с мащаб с раздели, който се намира във вътрешната част на жлеба. Ако релсата е поставена хоризонтално, тогава показалецът съвпада с нулевите раздели на скалата.
  • Сега обръщаме внимание на главния процес, за който устройството е предназначено. Подравнете релсата на четеца перпендикулярно на билото. След това необходимата стойност ще се покаже на показалеца на махалото в градуси.
  • Възможността, въз основа на извършването на собствената изчислителна задача за измерване на наклона чрез математически изчисления, не е много атрактивна. Във всеки случай ще се опитаме да ви кажем по достъпен начин как да го направите сами. Първата стъпка е да се разбере дължината на хипотенузата и краката. Когато става въпрос за измерване на наклона на подслона, директният наклон е дисплей на хипотенузата.
  • След това изчисляваме дължината на противоположния и съседен крак. Първият от тях е представен като разстояние, разделящо припокриването и ръба, а размерът на втората трябва да се разглежда като разстоянието между средата на припокриване и стръмния надвес на определен наклон.
  • Сега, след като вече получихме две стойности, не е трудно да открием третата, като приложим тригонометрия. В резултат на това, познавайки синусовия, косинуса или допирателната (в зависимост от размера на компонентите), използвайки инженерен калкулатор, изчисляваме цифровата стойност на наклона като процент.
  • Имате ли въпроси? Вижте видео урока по-долу или използвайте нашия онлайн калкулатор.

  Съотношението между височината на билото и обхвата

  По принцип алгоритъмът за провеждане на сетълмент операции може да бъде разделен на четири стъпки. Първо, отчитаме външните природни фактори на влияние върху бъдещия повърхностен слой, проверявайте нашите строителни планове с ценовите тагове за необходимите ресурси в онлайн магазините, определяйте типа покривен материал и не спирайте да четете информация от специализирани сайтове и, ако е възможно, се консултирайте с професионалисти.

  По отношение на товарите е по-добре да не се притеснявате с минимални склонове, тъй като това може да се окаже лошо за "свеж" покрив. Но ако покривът е плосък и няма място за пътуване, не пренебрегвайте укрепващите редуктори.

  При изчисляването на разходите обърнете внимание и на концепции като масата на къщата и отново на натоварването от валежите - това ще ви помогне да намерите не само правилното, но и икономически приятното решение за вашия портфейл.

  Ако наклонът е до 10 градуса, тогава чакълните повърхности ще бъдат подходящ вариант и до 20 градуса - гофриран под и шисти. Листовете от стомана и мед се препоръчват вече в много "стръмни" случаи, когато фигурата на горната румба достига 50-60 градуса.

  Всъщност това е цялата информация, която ви е необходима за самооценка на ъгъла на наклона на покрива.

  Полезно видео

  Как да изчислим ъгъла на наклона на покрива във видео формат:

  Xatki.by

  строителния блог

  Таблица на наклона на покрива

  Наклонът на покрива - индикатор за стръмността на покривния наклон. Изчислява се като съотношението на височината на билото (H) към неговата хоризонтална проекция (фундамент) (l). С други думи, наклонът е равен на допирателната на ъгъла между повърхността на наклона и нейната хоризонтална проекция.

  Наклонът може да бъде изразен в градуси, проценти, като съотношение на страните, като абсолютно отклонение и като коефициент на пристрастие.
  Предложената таблица ще ви помогне бързо да прехвърляте стойности от една мярка в друга.

  Таблица за степен и процент

  Наклонен калкулатор

  Наклонът калкулатор ще ви помогне в точното време, за да се изчисли наклон, излишък или разстояние без никакви проблеми.

  Калкулаторът може да изчисли наклона на покрива. наклон на тръбопровода. наклона на стълбите. наклона на пътя и така нататък. Също така е възможно да се изчисли излишъкът между точките или разстоянието от точка до точка (полезно за геодезията).

  Работна поръчка:
  1. Изберете стойността, която трябва да изчислите
  2. Изберете в коя измервателна единица искате да зададете / изчислите наклона (избор от 3 типа: градуси, ppm, процент)
  3. Задайте първата неизвестна
  4. Задайте второ неизвестно
  5. Щракнете върху бутона "Изчисляване"

  За справка:
  - наклонът в градуси се изчислява чрез допирателната на ъгъла: tgx = h / L
  - наклонът на склон се изчислява, като се използва следната формула: x = 1000 * h / L
  - Процентът на наклона се изчислява по следната формула: x = 100 * h / L

  Калкулаторът на наклона е създаден като допълнение към основните онлайн изчисления на сайта, а ако ви харесва, не забравяйте да го разкажете на вашите приятели и колеги.

  Как да изчислим наклона на покрива

  В основата на стените, таваните, покрива на всяка къща или сграда ролята на архитектурното завършване принадлежи на покрива, който не само определя външния вид на къщата, но и служи като основна част като защита от атмосферни влияния (сняг, дъжд, слънчева светлина). радиация). И заради това как се изпълняват тези функции, сигурността, комфортът и благосъстоянието на жителите не зависят до голяма степен.

  Структурно всеки покрив е разделен на две части: носачът (гредите, фермите, панелите) и покриващия покрив (обвивка).

  Покрив и части

  Покривите са разделени на единични и множествени склонове. От своя страна, многостъпалните покриви имат свои собствени подвидове (в зависимост от броя и местоположението на склоновете): бедро, палатка. мансарда, фронтон и др.

  Структурно всеки покрив е разделен на две части: носачът (гредите, фермите, панелите) и покриващия покрив (обвивка). За да изпълняват своите защитни функции, покривите са изградени под определен ъгъл (наклон на наклона) към хоризонта. Ъгълът може да бъде измерен в градуси или като процент. Прилагаме таблица за преобразуване на една измервателна единица в друга (виж таблицата). Ако наклонът не надвишава 3-5 градуса (в проценти 5-9), тогава покривът се нарича плосък. При големи ъгли получаваме наклонени покриви (наклон - наклонена равнина). Според формата, в зависимост от броя на склоновете, покривите са разделени на единични наклони и на много наклони. От своя страна, многостъпалните покриви имат свои собствени подвидове (в зависимост от броя и местоположението на склоновете): бедро, палатка. мансарда, фронтон и др.

  Следователно трябва да се отбележи още веднъж, че наклонът на покрива на покрива варира значително.

  Какво влияе върху този параметър на покрива?

  1. Вятърна енергия - колкото по-голям е наклонът, толкова по-голямо е натоварването на вятъра, който покривът може да издържи.
  2. Атмосферните валежи - за райони с голямо количество валежи под формата на сняг, дъжд, стръмни покриви се препоръчват, които предотвратяват натрупването на сняг, листа и кал.
  3. Покривни покрития - за всеки покривен материал се препоръчва собствен оптимален наклон.
  4. Архитектурни предпочитания - според местните традиции в различните региони предпочитанието се дава на един или друг дизайн.

  Наклон на покрива: фактори на влияние

  Нека да разгледаме по-подробно всеки един от факторите.

  Натоварване от вятъра Параметърът е директно пропорционален на ъгъла на наклона: колкото по-голям е наклонът, толкова по-голяма е устойчивостта на вятър към покрива, но колкото е по-голяма вероятността покритието да бъде унищожено. Нисък ъгъл на наклона - по-малко съпротивление, но в този случай вятърът прониква в ставите и може да разкъса листовете на покрива. Експертите препоръчват, че за райони с високи вятърни пориви ъгълът на наклона е 15-20 градуса (в проценти 27-36), а за районите с леки ветрове - 35-40 (в проценти 70-84).

  Дъжд и сняг. Колкото по-голям е склонът на склона, толкова по-бързо и по-добре снегът се стопява и водата изчезва. Практиката показва, че за райони с много валежи най-добрият вариант е 45 градуса, а за малки валежи ъгъл от 30 градуса е достатъчен. При по-малък наклон на покрива, водата може да се движи под фугите и да се разруши стената на покрива, дори и при слаб вятър.

  Материал за покрива. Най-важният фактор, с правилното отчитане на което покривът ще служи дълго и надеждно. Посочваме препоръчваните ъгли на наклон.

  1. Материал на парчетата: плочки и шисти. За керамични и битумни керемиди най-малкият наклон е 11 градуса. За шисти (листове азбестоцимент) - 9 градуса. Такива склонове предотвратяват натрупването и изтичането на вода в ставите.
  2. Ролкови материали - рубероид, рубемаст, мембранно покритие и др. Покривът се състои от няколко слоя: малък наклон (2-5 градуса) - 3.4 слоя, по-голям ъгъл (до 18) - 2 слоя. Материалите са достатъчно евтини, лесни за монтаж, ремонт, но са краткотрайни и изискват непрекъсната облицовка на покрива (конструкция, направена от табла, върху които е монтиран покривът).
  3. Украса - препоръчителният ъгъл на наклон е 12 градуса. При по-малки ъгли е необходимо свързването на покривите с лепила да се залепи.
  4. Онулин - облицовъчен и покривен материал. Оптималният ъгъл на наклона - 5-6 градуса.

  Имайте предвид, че изброените материали имат свои относителни предимства и недостатъци за различни климатични и температурни условия, различни структури, различни конструкции на покрива и накрая различни предпочитания и възможности на собственика на сградата. Но във всеки случай, за да се изчисли количеството на материала, е необходимо да се вземат предвид определените минимални или оптимални ъгли на покрива.

  Независимо математическо изчисление на покривните елементи

  Таблицата преобразува степените в проценти.

  Разгледайте примерите за практическото приложение на таблицата за преобразуване на степените в проценти. За да откриете по математически начин височината на билото (точката на свързване на склоновете), приложете следния алгоритъм.

  Нека широчината на къщата е в строеж 8 метра. След като изберете материала на покрива, като вземем предвид климатичните условия, бюджетните възможности, ние определяме, че ъгълът на наклона трябва да бъде 24 градуса. Вземете половината от ширината на къщата (4 метра), умножете по 44,5 (от масата за ъгъл от 24 градуса) и разделете на 100. Резултатът е 4 * 44,5 / 100 = 1,78 м. Приблизително 1,8 м - това е височината на хребета, която трябва да бъде повдигната.

  По този начин, променяйки материала (асортиментът е широко представен на съвременния пазар) според климатичните условия и бюджета, можете да изберете желания покривен наклон и да изчислите височината на покрива, като използвате само лентовата мерна единица, квадратната скоба и калкулатора като инструменти.

  Има случаи, когато е необходимо да се определи наклонът на покривния наклон на вече завършената конструкция. Лесно може да се намери според следната формула: i = H / L, където i е наклонът на покрива, H е височината на хребета, L е половината от разстоянието (ширината на сградата). Ако трябва да направите изчисление в проценти, тогава прилагайте формулата: i = H / L * 100%.

  Наклон = 1.78 / 4 * 100% = 44.5%

  От таблицата за преобразуване "градуси до проценти" за 44,5%, намираме стойност 24-градусова мярка.

  Така че можете да изчислите параметрите на покрива независимо от неговия склон, форма, материал.

  Обърнете внимание, че можете да изчислите параметрите на покрива (височината на билото, ъгъла на наклона) с помощта на специализирани програми, които могат да се намерят в интернет.

  Наклон на покрива на покрива на къщата ви

  Експертите знаят, че изборът на покривен материал влияе върху ъгъла на наклона на покрива. Пристрастието на покрива - как да разчитаме, този въпрос е само посветен на нашата статия. Надяваме се, че ще намерите отговори на вашите въпроси в него.

  За да може водата да тече по-бързо от покривите, нейните склонове се монтират под ъгъл. Експресирайте наклона на покрива като процент (склонове с лек ъгъл) или степени.

  Колкото по-големи са тези стойности, толкова по-стръмен е покривът. Можете да ги измерите с помощта на геодезически инструмент (инклинометър). И какъв е склонът на покрива? Това е ъгълът на наклон на наклона на покрива към хоризонта.

  Обикновено има 4 вида покривни конструкции:

  Разбира се, като такива, плоски покриви не съществуват, в противен случай водата постоянно е застанала на тях. Ъгълът на наклон на покрива не може да бъде по-малък от 3 0.

  Както бе споменато по-горе, величината на наклона може да бъде измерена в градуси и проценти. По-долу даваме таблица за съотношението на тези количества.

  Преди да разгледаме влиянието на ъгъла на наклона на покрива върху избора на покриви, предлагаме да разберете кои фактори влияят върху тази стойност.

  Какво влияе върху ъгъла на покрива?

  Изборът на правилния ъгъл на наклон на склоновете зависи от плътността, надеждността и дълготрайността на покрива. Но тази стойност не се "взема от тавана".

  Първо, обърнете внимание на следните фактори:

  • Вятър. Колкото по-висок е ъгълът на наклон, толкова по-голяма е съпротивлението на покрива. Но ако ъгълът на наклон е малък, вятърът може да откъсне покрива. Това е, че е опасно да се направят много стръмни покриви, но също така напълно без наклон е също лошо. Ето защо, експертите препоръчват: за райони с нежни ветрове, ъгълът на наклон на покрива трябва да е от 35 до 40 градуса, за райони със силен вятър от 15 до 25 градуса.
  • Атмосферни валежи. Дори и неспециалистът разбира, че колкото по-голям е склонът, толкова по-бързо водата и снегът напускат покрива, които не текат под покриващите фуги. Това означава, че покривът е по-стегнат. Това също трябва да се има предвид.

  От всичко казано по-горе можем да заключим, че климатичните условия на строителната площадка на покрива оказват значително влияние върху ъгъла на наклона му.

  Изборът на покритие, в зависимост от наклона на покрива

  Изборът на материали, в зависимост от наклона на покрива

  При избора на покривно покритие. без неуспех трябва да вземе под внимание ъгъла на покрива. Не само изборът на материал, но и броят на слоевете, които ще трябва да бъдат положени (валцувани материали), ще зависи от тази стойност.

  На фигура 2 можете да видите минималния и максималния ъгъл на наклон, при който се използва един или друг вид покриви.

  Вертикалната скала показва наклона на покрива в проценти, а полукръгът (в центъра на схемата) в градуси. С поглед към масата откриваме, че:

  • Покритите материали за рула могат да се използват за покриви с ъгъл на наклон от 0 до 25%. С наклон от 0 до 10% полагане се прави на три слоя. Ако тази стойност е 10-25%, тя може да бъде подредена в един слой (материал с покритие).
  • Върху покриви с наклон до 28% се използват листа от гофриран азбест (шисти).
  • Плочките се използват за покриви с наклон най-малко 33%.
  • Използва се покритие от стомана при ъгъл на наклона до 29%.

  За вашата информация! Колкото по-голям е склонът на покрива, толкова повече материал ще трябва да похарчи за покритието си. Следователно устройството за плоско покритие ще струва по-малко от покривно устройство с наклон от 45 градуса.

  Знаейки размера на наклона на покрива, лесно можете да изчислите колко материал е необходим и каква ще бъде височината на покрива.

  Изчисляване на височината на билото

  Съотношението на степента / процента на наклона на покрива

  След като решихме да построим покрива, решихме какъв материал да използваме, взехме предвид всички климатични условия и решихме наклона на покрива, че е време да се научим как да изчислим височината на билото.

  Това може да се направи с помощта на квадрат или математически начин. За втория вариант ширината на обхвата на къщата (h) се разделя на 2. Полученото число се умножава по относителната стойност.

  За да го намерите, използвайте таблицата по-долу (Фигура 4). Както можете да видите, стойностите са записани за всеки ъгъл на наклон. За да го направите по-ясен дайте пример. Ширината на сградата е 6 м, наклонът на покрива е 20 градуса. Получаваме:

  Височината на билото е 1.08 метра. Използвайки тази формула, можете да намерите наклона на покрива (това е необходимо при ремонт на вече завършен покрив). Как да разчитам? В обратен ред.

  Ъгълът на наклона на покрива е съотношението между височината на ръба на покрива и половината от дълбочината.

  Това, което получаваме: 1.08: 3 = 0.36, умножаваме тази стойност на 100 и получаваме наклона на покрива като процент: 0.36x100 = 36%, погледнете таблицата и вижте: 36% = 20 градуса.

  Как да изчислим ъгъла на наклона на покрива и как да определим тази стойност с помощта на инклинометъра, какъв е този инструмент?

  Това е рейка с рамка, прикрепена към нея. Между ламелите е оста, към която е прикрепено махалото (два пръстена, плоча, тегло и указател).

  Вътре в изреза е скала с градуиране. Когато релсата е в хоризонтално положение, показалецът съвпада с нула на скалата.

  За определяне на ъгъла на наклона на покрива. Инканометричната шина се държи перпендикулярно на билото (при ъгъл от 90 градуса). Показалецът на махалото ще покаже желаната стойност в градуси. За преобразуване в проценти използвайте таблицата по-горе за кастинг (Фигура 3).

  Много често, при изграждането на покриви, можете да чуете фразата "покрив razuklonka." Какво е това?

  тежестта слой

  Таблица за намиране на относителната стойност

  Покрив Razulukka е набор от дейности, които се извършват, за да се създаде склон на плосък покрив, създаване на кънки и долини на него. Това събитие помага за решаването на проблема с застой на вода.

  За плоски покриви минималният допустим наклон е 1,5 градуса (желателно е да се направи повече) и трябва да се направи, така че водата от покрива да се влива в специални фунии за всмукване на вода. За това обикновено се използват циментови замазки или разширена глина.

  Ако става дума за покрив razuklonki по време на ремонт, а не изграждане на строителството, то е по-добре да се използват други материали (пяна бетон, полиуретанова пяна, плоча материали), тъй като замазка значително ще увеличи натоварването на покрива. И това е изпълнено с непредсказуеми последици.

  Какво още трябва да знаете при избора на ъгъла на покрива:

  • Наклонът в долината трябва да е най-малко 1%;
  • Когато ъгълът на наклон на покрива е по-малък от 10%, ако се използват валцувани битумни материали, горният слой трябва да бъде защитен от камъни (10-15 mm) или каменни прахове (3-5 mm);
  • Когато се използва като покривен материал от шисти или велпапе, не забравяйте да запечатате ставите между тях;
  • От избора на ъгъла на наклон на покрива ще зависи от метода на дренаж на дъжд и стопилка вода.

  Както вече сте разбрали, много зависи от избора на ъгъла на покривния наклон. Експертите казват, че оптималният наклон на покрива се изчислява поотделно за всяка сграда.

  Необходимо е да се отчетат много фактори: климатични условия, структура на сградата, който покрив материал ще бъде използван и др. Така че няма универсален отговор.