Поставете покрива в самия мост

Стълбовата конструкция на палатката се състои от триъгълни склонове. Като правило броят на кънките е четири, но ако желаете, собственикът може да промени номера си. Основното, че завършеният дизайн е надежден и симетричен.

Външно такава покривна конструкция е подобна на палатка, за която получава името си. Покривът няма керемиди, което прави възможно запазването на конструкцията и покриването на покривните материали. При наличието на компетентно устройство такъв покрив ще има привлекателен и оригинален външен вид.

Подреждането на тавана на бедрата изисква от изпълнителя да има специални знания и умения. С изграждането на тавана на покрива, можете да го направите сами. Основното нещо е правилното извършване на необходимите изчисления и строго спазване на инструкциите при извършване на всяко събитие.

Съдържание стъпка по стъпка инструкции:

Необходими изчисления

Преди да отидете в магазина за необходимите материали, запознайте се с процедурата за извършване на изчисления и изгответе проект за покрив, подходящ специално за вашия случай.

Основна информация

Широк покрив за беседка

Традиционно, структурата на разглеждания покрив включва 4 наклонени склонове.

Ако основата на конструкцията има формата на редовен квадрат, площта на конструкцията се изчислява чрез умножаване на площта на един покривен наклон с 4.

Рамка на покрива в палатка

Ако обаче базата на системата има формата на правоъгълник, първо трябва да определим общата стойност на площите с два различни правоъгълника, а след това да удвоим резултантното число.

За да се установи площта на наклона на покрива, който е равен на триъгълник, е необходимо да се умножи дължината на основата на фигурата по стойността на нейната височина и след това да се удвои резултантното число.

Когато извършвате изчисленията, трябва да знаете стойността на площта на пердета, оформени като завеси, които са във формата на равнобедрен трапец. Това изчисление се извършва чрез умножаване на височината на формата с точно 50% от сумата от дължините на основите на трапецовидната форма.

Системата за изчисляване на покривната шатра може да се изпълни по два начина. Първото включва изчислението, използвайки стойността на височината на билото и дължината на основата на покривната конструкция. В съответствие с втория метод на изчисление е необходимо да се вземе предвид дължината на диагоналния елемент на ребрата, както и дължината на периметъра на основата.

Освен това, в процеса на изчисляване е необходимо да се обърне внимание на параметрите на различни допълнителни компоненти, които съставляват покривната конструкция. Тези елементи включват:

 • диагонални стволови крака;
 • лежейки
 • подпорни греди;
 • багажник;
 • Mauerlat и др.

Пример за изчисление

Ъгъл на наклон и дължина на гредите

За да направим изчислителния принцип по-разбираем, ние ви предлагаме един прост пример за изпълнението на основните мерки за постигане на споразумение. Предистория:

 • размери на къщата - 6x6 м;
 • дължината на диагоналната козирка - 521 см;
 • височина на билото - 297 см;
 • наклонени покривни наклони - 35 градуса;
 • ширина на стрехите - 600 мм.

За първия от двата споменати по-горе метода, определете стойността на височината на покривния триъгълник. За да направите това, използвайте питагорената теорема, според която за изчисляване на квадрата на височината трябва да извадите от квадрата на дължината на наклона на покрива половината от ширината на основата, също квадрат.

В този пример изчислението ще покаже, че квадратът на височината е 4,24 м в квадрата. Чрез проста формула може да се определи, че площта на един триъгълен наклон ще бъде 12,72 м 2.

Поради факта, че основата на покрива е квадрат със страна от 6 м, изчислената стойност на площта трябва да се увеличи 4 пъти. В резултат на това ще определите общата площ на покривните наклони, равна в този пример до 50,88 m 2.

Определете площта на светлината на корниз. Дължината на късата основа на трапецовидната фигура, която вече знаете, е 6 м. За да установите дължината на по-голямата база, трябва да използвате най-простата форма, която е подходяща за такива цифри.

Четиристенния покрив (бедрената кост)

Според изчисленията дължината на по-голямата база ще бъде 704 см, а площта на фигурата ще бъде 4,76 м 2.

За да зададете общата площ на надвеси, умножете стойността, изчислена на предишната стъпка, с 4.

В резултат на това общият размер на покривната структура на тазобедрените елементи ще бъде 69,91 м 2.

Какво трябва да знаете за кофражната система?

Примерна схема на таванния покрив

Струпната конструкция на тазобедрената покривка може да се издигне с помощта на бордова или висяща система. Окончателната версия се избира в съответствие с условията на конкретна ситуация.

Например, е доста трудно да се справим с инсталирането на окачени решетки лично и би било неразумно време за ремонт на такава конструкция. Такива греди обикновено са оборудвани в ситуации, в които няма вътрешни стени в къщата, а гредите могат да разчитат единствено на поддържащите стени на конструкцията.

Монтаж на система за окачване

Монтаж на окачени ферми

Технически характеристики на окачените навеси

Окачените греди са по-прости и финансово изгодни в споразумението. Системата е поставена върху средната носеща стена, както и междинни носещи подпори, закрепени върху стоманобетонна основа.

Възли на нослон

Окачените греди са най-често използвани за монтаж на покривни конструкции на тавана с наклон над 40 градуса.

Важно е да изберете правилната версия на поддръжката на системата от покривни греди. Ако къщата е рамка, покривът трябва да се поддържа от горната част на тавана. В случая на тухлени и каменни сгради, мауерлата изпълнява функцията на подпора, а при уреждане на покрива на къща от дървена дограма покривната система е фиксирана към горните корони.

Препоръки за избор на размера на основните елементи

Определете оптималното напречно сечение на краката. За да направите това, трябва да знаете няколко параметъра, а именно:

 • стъпка на инсталиране на елементите на системата за връзка;
 • наклонени покривни склонове;
 • очакван сняг, вятър и други товари;
 • размер на размера и т.н.

Важно е да се знаят основните параметри на елементите на типа таван на тавана.

Така че, ако стъпалата на крановете имат дължина не по-голяма от 300 см, гредите трябва да се поставят на стъпки от 110-135 см. Оптималният диаметър на дървения материал за такава ситуация е 100 мм, а размерът на дъската е 100х80 мм.

Ако наклонените греди трябва да разчитат на екстремно висящата ферма, тогава принципът за създаване на монтаж зависи от напречното сечение на страничните носачи

Ако крачолите имат дължина в диапазона от 300 до 400 см, те трябва да бъдат фиксирани на разстояние от 140-170 см. За подреждането на такава система за окачване се препоръчва използването на трупи с диаметър 150 мм или плоскости с размери 100 х 90 мм.

Ако гредите имат дължина в диапазона от 400-500 см, те трябва да бъдат фиксирани със стъпка в диапазона 110-135 см, като се използват дървени трупи с диаметър 200 мм за конструкцията, както и дъски с размери 200х80 мм.

Поставете покрива в самия мост

При подреждане на системата от греди на елементи, не по-дълги от 650 см, гредите трябва да се поставят с стъпка в диапазона от 110-140 см, като се използват дървени трупи с диаметър 240 мм или плоскости с размери 220 х 120 мм за подреждане на конструкцията.

За подреждане на релсите използвайте ъглова шина 100х50 мм или дървени трупи с диаметър 160 мм.

Mauerlat е традиционно изработен от дърво от 100x50 мм или дървен материал с диаметър 120 мм.

Стелажи, греди и подпори са изработени от дървен материал с размери 100х50 мм или дървени трупи с диаметър 120 мм.

Важно е крачолите да имат точно една и съща дължина, а жените-работници да се включат в бягство.

Най-често срещаният наклон на склоновете на покривните конструкции на тазобедрената покривка се поддържа в диапазона от 40-60 градуса, но в зависимост от параметрите на покриващия материал, наклонът може да варира до известна степен. Зависимостта е, както следва:

 • когато се използват плочки, наклонът се поддържа в диапазона от 30-60 градуса;
 • когато се използват покривни материали и материали на базата на азбестов цимент, наклонът ще бъде в диапазона от 14 до 60 градуса;
 • когато се използват валцувани материали, наклонът ще бъде 8-18 градуса.

Процедура за монтаж на покрив

Процесът на подреждане на тазобедрената покривка включва няколко етапа.

Първи етап

Извършете проектно проектиране и направете необходимите изчисления в съответствие с препоръките, дадени по-горе.

Втори етап

Купете необходимото количество материали, като вземете предвид одобрените от проекта размери и характеристики.

Трети етап

Поставете коритото по цялата дължина на сградата. Ще бъдат монтирани крака на краката.

Ако къщата е построена от тухли, мауерлатът е най-добре да се полага от вътрешната страна на стените. В този случай между пластината и стената трябва да се постави хидроизолационен материал. Покривният материал често се използва за хидроизолация. За да предотвратите разклащане на краката, е необходимо да монтирате решетката с подходящи параметри.

Ако къщата е построена от дърво, в горната част на дървената къща може да се справи с функциите на мауерлата в повечето случаи.

Четвърта фаза

Инсталирайте носеща греда за греди (греда) в горната част на носача. Поддържащата греда трябва да е разположена успоредно на платката за управление. Препоръчителното разстояние между двата споменати елемента е до 450 см.

Пети етап

Монтирайте диагонални скоби, скоби и подпори.

За производството на диагонални връзки обикновено се използват дъски 250-450 мм. Те трябва да бъдат заковани в основата на носача.

Трябва да оборудвате планирания брой рампи (обикновено 4). На този етап работете в съответствие с вашите съществуващи чертежи.

Шести етап

Изолирайте покрива. Първо, е поставен хидроизолационен материал, под него е поставен нагревател, а под нагревателя е поставен мембранен филм за бариери срещу пара.

Щайга в долината и хребетите на покрива

В заключение, трябва само да поставите желания покривен материал за окончателно покритие и да инсталирате различни видове допълнителни елементи, като улуци и т.н.

Сега сте наясно с основните характеристики на структурата на тавана, знаете в какъв ред е изчислена системата, какви трябва да бъдат нейните основни елементи и в каква последователност се извършва монтажът на покрива. Следвайте инструкциите, като се съсредоточите върху разпоредбите на съществуващия проект и всичко ще се промени.

Кръгъл покрив: дизайн, изчисления, рисунки, пътеки

Платният покрив е колоритен и необичаен архитектурен дизайн. Поради липсата на фронтони и сравнително къси греди този покрив се счита за по-икономичен, но неговата конструкция е доста трудна за изпълнение и изисква внимателни изчисления и определени умения. При всички условия се постига естетически атрактивен и надежден елемент на конструкцията, а наклонът на склоновете качествено отстранява дъждовната и топилната вода. Въпреки това, без опит, не трябва да вземете за инсталирането на този покрив - по-добре е да поверите въпроса на професионалисти.

Разполага с таван на покрива

За появата на тази версия на бедрото покрива казва името си - тя наистина прилича на палатка. Базата обикновено е квадратна или правоъгълна, а самият покрив наподобява плик. Склоновете имат конфигурация от триъгълници, чиито върхове се срещат в една точка. Широкият покрив може да бъде многофункционален и симетрично кръгъл. Но основната функция е една и съща за всички видове - строга симетрия. Ако не, тогава покривът ще бъде обикновен многопластов. Друг различен покривен палатен покрив - без най-висок скейт. Той се заменя с централна опора (ако се използват скосени ферми) или с горната част на окачените ферми.

Кръстовият покрив ще осигури на къщата красив външен вид и надеждна защита.

Предимствата на тазобедрените покриви са:

 1. Сравнителни икономии на строителни материали.
 2. Ниско натоварване.
 3. Структура здравина и трайност.
 4. Устойчивост на лошо време и силни ветрове.
 5. Добро отопление при слънчеви дни.
 6. Предстоящ и екзотичен тип сграда.
 7. Самопочистване на снега.

Недостатъците на типа таван на тавана:

 1. Сложността на изчислението, инсталирането и ремонта.
 2. Намален размер на тавана поради топлоизолация.
 3. Голяма загуба на материали от горно покритие (особено за метални керемиди).

Видове покриви с наклонена черта

Тентовите покриви, в зависимост от дизайна, са разделени на следните типове:

 • прекъсната линия - с индиректни склонове от две части; Счупеният таван на покрива е най-предпочитан за таванското помещение
 • с прозорец за залив или яндовая. Йандови обикновено нарича покрива на прозореца на залива, а главният може да бъде бедро, фронтон или бедро; Bay прозорец оборудван с покрив yandovoy
 • мансарда - може да изглежда като прекъсната линия или прозорците на капандурите са разположени на отдалечени конзоли. Къща с наклонен покрив е допълнителна площ и интересно дизайнерско решение.

Покривната рамка на шатрата се състои от следните елементи:

 1. Върхът (хребет възел), напомнящ за планински връх. Тя се формира на кръстопътя на краката. Всички части на конструкцията се поддържат от опорния стълб - основната част от натоварването на покрива се пада върху него.
 2. Четири склонове с триъгълна форма. Техният склон варира от 20 до 50 градуса.
 3. Системата на самата ферма. Тя носи основната част от покривния пай, а триъгълните кръстовища осигуряват здравина.
 4. Покривни пати - решетка, решетка, хидроизолация и външен покрив. За монтаж, подходящ както за меки, така и за твърди. По-специално, метални, херпес зостер, шисти, гофрирани. Ако се планира топъл таван, към тортата се добавя слой топлина и парна изолация.
 5. Висулките,. Това е продължение на конструкцията, те трябва да изпъкват на 30-50 см от стените на сградата, за да предпазят фасадата от валежи. В конструкцията на тазобедрения покрив се използват окачени и наклонени греди.

Проектиране на тавана на тавана

В сърцевината на строежа има непременно мауерлат (мощен бар или лог), свален в твърда рамка във формата на основата и положен върху бронирания колан. Цялата система от греди е свързана с Mauerlat. Прилича на четири наклонени греди с разрез от 50 на 100 мм, закрепени в средата на покрива (размерът на гредата зависи от размера и теглото на бъдещия покрив). Ако къщата е изработена от камък или тухла, горната тръба на стенния панел действа като мауерлат, в дървени сгради горната корона на дървената къща. Mauerlat задължително е водоустойчив (например покривен материал). След това се закрепва от вътрешната страна на подготвените и изравнените стени.

Върхът на хребета на тазобедрения покрив е свързан в една точка

Конструкцията на покрива с четири наклони изисква използването на голям брой дървени елементи. Преди употреба те трябва да бъдат третирани с огън и антисептични средства.

За изграждането на сгради със залив прозорец, таванния покрив не е подходящ, тъй като кутията му е квадратна. Ето защо обикновено се използва покрив с половин шарнир.

Видове покривни системи за таван на тавана

Съгласно структурата си, системата на флора на бъдещия покрив на тазобедрената става може да бъде назална или висяща. Системата за висящи връзки е различна по това, че гредите й се намират директно върху стените. Най-често се използва за големи разстояния, когато няма друга поддръжка, но не се осигуряват подпори. С тази опция се формира хоризонтална сила на разширение и за да се намали, се използва затягане.

Системата за покрив не се препоръчва при склонове, по-големи от 40 °.

Процесът на изграждане и ремонт на такъв покрив е сложен, затова обикновено се предпочита да се използва наклонена покривна система. По-удобно е от гледна точка на монтажа и работата и натоварването по стените практически липсва. За монтаж подходящ покрив, който има наклон не повече от 40 градуса. За монтаж е необходима вътрешна носеща стена или допълнителни подпори в центъра на покрива. Пространствата по стените в този случай не са необходими, тъй като покривът има опори на върха и на краката на ребрата.

Благодарение на допълнителните опори монтираната система за окачване е по-удобна за монтаж и експлоатация.

Допустимият размер на разстоянието е около 4,5 м. Ако е по-голям и не може да бъде ограничен до една централна опора, тогава са монтирани подпорите.

Подпорите са опори за крачоли.

Елементи на конструкцията на фермите

Пантата за окачване на покривната система включва следните основни елементи:

 • Mauerlat - поддържаща рамка за долната част на гредите;
 • диагонални или зашити греди, монтирани в ъглите на основната рамка;
 • narozhniki - скъсени греди, прикрепени към самолетите;
 • стелажи и подпори - опори за крачета за козирки;
 • Крака - подредени на тухлени стълбове като опори за скоби и подпори;
 • напречници за ударение на краищата на козините един до друг в близост до връх;
 • тече - лъчи, успоредни на мауерлата (използвани в зависимост от вида на конструкцията и наличните опори);
 • Sprengeli - допълнителна опора за укрепване на конструкцията.

Система от метални ребра

Рафторите от метални ферми имат голяма здравина и издържат на значителни товари, което прави сградата по-трайна. Металните ферми могат да работят повече от 100 години. Обикновено те се използват, ако дължината на склоновете надвишава 10 метра. По-лесно е да се събере такава конструкция, отколкото дървена рамка, тъй като е възможно да се закупят елементи, които вече са готови за монтаж. Единственият недостатък на металните ферми е, че е по-трудно да се затоплят. Те изглеждат кондензат, който има опустошителен ефект върху покривния пай. Ето защо, за жилищни сгради е за предпочитане дърво.
Също така можете да комбинирате метални и дървени греди. Но в същото време дървените части трябва да бъдат добре обработени с антисептични средства.

Металните решетки се използват по-често за промишлени сгради.

Изчисляване на ъгъла на наклон и площта на тазобедрения покрив

За изчисления е необходимо да знаете само два параметъра: ъгъла на наклона на покрива и дължината на стената на сградата по външния й ръб. Тъй като системата от покривни греди от този тип в повечето случаи се състои от определен брой равнобедрени триъгълници, се изчислява ъгълът, който формират склоновете. Необходимо е да се изчисли площта на една цифра и да се умножи по общия брой. Така ще бъде известно областта на строителство, с която можете да определите количеството покривен материал, който се изисква. Когато основата е правоъгълник и планиран покрив е планиран, площта на триъгълника (наклон) се изчислява на първо място. Освен това, площта на надвеси се изчислява - стрехи, подобни на трапецовете. Минималният надвес е 30 см.

 1. Дължината на централната решетка С се изчислява по формулата на правоъгълен триъгълник, където козирката играе ролята на хипотенуза, половината от дължината на стената на къщата е известно крак, α е наклонът на наклона: C = a / 2 * cosα.
 2. Дължината на решетката се изчислява с помощта на питагорейската теорема, където единият от краката е a / 2, вторият е С. И L (дължината на короната е) е квадратният корен на сумата от квадратите a / 2 и C: L = √ ((a / 2 + С2).
 3. Височината на покрива или централната вертикална колона се изчислява и от питагорейската теорема. Районът на един наклон се изчислява по формулата: S = C * a / 2.
Покривът се изчислява по формулите за прости геометрични форми.

Също така е възможно да се изчисли ъгъла на наклон в Интернет - чрез онлайн калкулатор.

Видео: калкулатор за преглеждане за изчисляване на тавана на таза

Избор на ъгъла на покрива

Обикновено при избора на ъгъла се вземат предвид следните критерии:

 1. Климатични условия. При голямо натоварване от вятър, склоновете трябва да са равни, тъй като колкото по-нисък е наклонът, толкова по-надеждна е основната структура.
 2. Валежите. Колкото повече валежи, толкова по-висок е наклонът, така че те да се търкалят на покрива във времето.
 3. Покривни материали. За всеки вид, неговите критерии за наклона на наклона.

Колкото по-голям е ъгълът на наклон, толкова по-голяма е площта на покрива. Това трябва да се вземе предвид при изчисляването. Най-устойчив на вятър е покривът с наклон 25 градуса.

Сглобяване на типово покритие тип: стъпка по стъпка инструкции

Преди да поемете такава трудна задача като изграждане на таван на покрива, трябва да получите подробна представа за принципа на нейното сглобяване. Системата за окачване трябва да бъде инсталирана, преди таванът да бъде инсталиран в стаята. Последователността на работа:

 1. Всички размери и количества материали са проектирани и изчислени.
 2. Комплектите с подходящ размер и спецификации са закупени. Всички елементи на билото трябва да бъдат направени от същите дървесни видове. Рафтовете от междинния тип трябва да издържат на твърдо натоварване, така че те трябва да бъдат трайни. Иглолистните дървесни видове са подходящи като материал, тъй като са по-устойчиви на външни влияния.
 3. В случай на тухлена или каменна къща, в горната част на стените се изсипва замазка, в която са монтирани винтовете за закрепване на задвижващата плоча.
 4. На сухата замазка поставете рубероид.
 5. Предварителното сглобяване на основата на цялата конструкция е все още по-ниско. Краката са прикрепени към мауерлата. Елементите се проверяват за съответствие с всички размери, след това те се разглобяват отново и след това се качват нагоре, където се сглобяват отново. В горната част на стените, мауерлата се закрепва към винтовете и гайките, закрепени към винтовете. След сглобяването, стълбите се поставят нагоре, за да се движат. Не се препоръчва да направите вратовръзки директно в mauerlat - за да не го отслабнете. Рафтери на платката за задвижване могат да бъдат фиксирани по твърд и плъзгащ се начин.
 6. Слагат се стягащи елементи - първо се инсталират централните и след това всички останали са поставени встрани от тях. По-нататък монтирана вертикална стойка, която трябва да бъде разположена стриктно в центъра. Тя е фиксирана с две бримки. След монтажа на стойката се завъртат диагоналните греди. Диагоналните крака почиват върху опорен стълб или върховете на съседни греди
 7. Централните греди са прикрепени към стойката отгоре и до дъното на багажника с помощта на покрития и ъгли, изработени от метал. От върха на опората до ъглите на носещия лъч, кабелът е опънат, над който са монтирани коланите. Максималната мощност трябва да се удвои. В процеса на монтиране на гредите към долния ръб на релсата е фиксирана, която ще служи като ограничител и няма да им позволи да се придвижат надолу към връзката. Отстрани на гредите, пакети за стълби или квадратна дървесина са опаковани. След подготовката гредите се придържат към края на централната опора и се поставят диагонално. Това обикновено се извършва с електрически триони. По същия начин инсталирането на останалите греди. Ако дължината им е повече от 4,5 м, те допълнително се подсилват от стелажи. Важно е да ги прикрепите добре към носещите стени на къщата. За тази цел фитингите се задвижват в стените и гредите се завинтват с дебела 5-6 мм тел (метални скоби се използват за дървената къща). Рафтери и дами трябва да надхвърлят границите на конструкцията с 300-500 мм. Такава стръмна извивка гарантира добро отстраняване на валежите. На надвеси пълнени вятър борда. За по-добра защита от валежи, стръмните надвеси трябва да изпъкват най-малко 30 сантиметра.
 8. Остава да се монтират стойките - за да се осигури устойчивост на конструкцията. Те са монтирани под коша (в средата). Препоръчва се да се монтира опорна стойка под всяко агне, чиято дължина е повече от един метър. Диагоналните връзки са направени от дъски от 25-45 см. Поставянето на корнизи се извършва от дъски, шперплат или други материали, устойчиви на влага. Връзката може да бъде обшита с дъски, шперплат, клапан, професионален лист
 9. След инсталирането на носача можете да напълните облицовката, да подредите хидроизолацията и да монтирате планирания покрив. Монтаж на горния покрив върху дървената обвивка

Видео: Сглобяване на рамката на тавана на тавана

Покривна торта

Покривът за покрива на тазобедрената става е подреден по същия начин, както при всеки друг. Ако покривът е студен, то тортата му изглежда така:

 • греди;
 • обшивка;
 • шперплат или OSBi;
 • покривало за подплата;
 • външна обвивка.

Топлоизолация е необходима, ако има мансардна стая под покрива. След изолационната мембрана се прикрепва парна бариера. Материалите се закрепват отгоре с ламели, за да се избегне изпъстрянето им, а горната част на ламелите се завинтва с гипсокартон или друг завършващ материал.

Когато рамката е напълно готова, тя може да бъде обвита. От дъното нагоре по рампите се припокриват ролките за хидроизолация. Тя е застреляна от строителна машинка и летвите са заковани на краката на кофата. Изборът на летвата зависи от облицовката - имате нужда от солиден шперплат или дъска за мек покрив, а плътно подреждане на елементите е подходящо за твърд покрив. Покривалото е монтирано върху батерията, чието монтиране съответства на избрания материал.

При изграждането на покривна торта е важно да следвате последователността на слоевете.

Избор на външна обвивка за таван на покрива

Външното покритие на покрива може да бъде всяко, но изборът взема предвид склона на склоновете:

 • от 12 до 80 градуса - метални профили, ондулин, керемиди;
 • от 30 градуса - керамични плочки.

Най-горната покривка върху покривите на хълбока е поставена по специален начин - от средата. За да определите средната точка от връх до мауерлат, поставете маркираща жица. При изчисляването трябва да добавите най-малко 15% от запаса за материали, които се припокриват, а 20% от запаса да отпадъци.

Изборът на външно покритие е доста широк

Допълнителни елементи за таванния покрив

Покрив хребет - това е горната част на покрива, разположен на ръбовете на пресичащи се склонове.

Екшънът има защитна и декоративна функция.

Основната цел на билото е да се запълнят празнините между склоновете и да се осигури защита на помещението от покрива от влага, отломки и насекоми. Вторичната функция е декоративна. Добре монтираната планка за хребети също ще бъде ключът към добрата вентилация под покрива, тъй като през конструктивната пропаст между покрива и равнината на хребета се сменя въздухът.

крепежни елементи

В допълнение към голям брой елементи от дърво ще имате нужда от метални крепежни елементи - болтове за закрепване, винтове на дърво и нокти. Специалистите съветват да избирате плаващи мотори. Това се отнася за връзките на кофражните ре По този начин, на покрива няма да се страхуват от естественото свиване на къща от дърво или трупи.

За изграждането на таванския покрив, в допълнение към дървените, ще са необходими метални крепежни елементи.

Монтаж на аератори

Липсата на покривна вентилация може да доведе до тъжни последици. Под покривната влажност се натрупва покривният материал започва да се влошава и изтича. За да се избегнат подобни проблеми, на покрива се монтират специални вентилационни тръби или аератори. Благодарение на тях въздухът циркулира свободно под покрива, излишната влага се изпарява и покривният пай остава сух.
При организиране на тавански аератори не само се препоръчва, но и е необходимо. Обикновено те са изработени от трайна пластмаса. Аераторите са билото (непрекъснато) или точката.

Билото е разположено по цялата дължина на билото и прилича на ъглов елемент с отвори, покрити с бариери от отломки и насекоми. Нейната инсталация е съвсем проста и се препоръчва за покриви с наклон от 12-45 градуса.

Аераторът на билото е инсталиран по цялата дължина на билото.

Точковият аератор е монтиран на отделни секции - на склонове или кънки на разстояние 0,5-0,8 м от хоризонталните ребра. Прилича на вентилационна тръба със защитна капачка. Той е свързан към покрива с плоска основа или пола.

Точковият аератор е монтиран в отделни зони и е свързан към покрива с пола

Видео: покривен метален покрив

Изграждането на покрив на хълбока не е лесна задача. Неточностите при изчисленията или липсата на знания ще бъдат фатални при изграждането на такава сложна структура. Ето защо, преди да започнете работа, трябва трезво да оцените способностите си и внимателно да проучите хардуера. И тогава резултатът ще бъде задоволителен.

Укрепване на тавана направете сами: от създаването на проекта до монтажа

В процеса на изграждане на къща или беседка, неизбежно възниква въпросът коя структура на покрива да предпочитат. Ако изградената сграда има четириъгълна и за предпочитане квадратна форма, дизайнерите и архитектите често спират да се блъскат на покрива. Сложността на този дизайн с торус се отличава от оригиналния външен вид, отличната топлоизолация и аеродинамичните качества. Тази статия ще ви покаже как да изградите и сглобите таван на стената със собствените си ръце.

Проектиране на тавана на тавана

В строителството е обичайно да се гледа на покрива на тазобедрената раница като вариация на бедрената буза, при която хребетът става преобразуван в възел, т.е. се променя от линия на точка. Покривът на бедрената кост е пирамида, чиито страни са оформени от четири наклона под формата на триъгълници с равнобедрени оси. Всяка правоъгълна сграда ще бъде подходяща за монтаж, но квадратната форма позволява постигането на перфектна симетрия, като по този начин се постига най-добрият резултат.

 • Ридж възел. Връх покрив, най-високата точка на покрива, образувана от връзката nakosnyh крадец крака.

 • Stingrays. Платният покрив се състои от четири наклонени равнини на склонове с триъгълна форма. Диапазонът на ъгъла на наклона им е в рамките на 20-50 градуса, но опитни майстори на покриви отчитат оптималния ъгъл от 40 градуса.
 • Рафтерна система. Рамката, която служи за подпомагане на изграждането на покрива. Системата за покривало се носи върху себе си и разпределя теглото на покривния пай, определя геометрията на рампите. Тя е изградена на базата на триъгълници, най-твърдите и стабилни фигури, които гарантират стабилността и надеждността на покрива.
 • Покривни покрития. Материал под формата на рула, листове, отделни модули или елементи с висока износоустойчивост, добри хидроизолационни характеристики. За тези цели използвайте метални покриви, велпапе, ондулин, покривен филц или шисти.

 • Надвес. Покривните надвеси се простират отвъд периметъра на основата и предпазват стените от вода по време на дъжд и вятър. Дължината на надвеса 40-50 см се счита за достатъчна за ефективното изпълнение на техните задачи.
 • Етапи на строителство

  Създаване на проект

  Широкият покрив със собствените си ръце е изграден само въз основа на добре проектиран проект, който гарантира неговата надеждност. Преди да направите рисунките, трябва да помните курса на геометрията в училище, да направите изчисления на ъгъла на наклона на склоновете, височината на билото и площта на склоновете. За да извършите изчисленията, има проста инструкция:

  1. На първо място е необходимо да се определи наклонът на склоновете, като се използват препоръките на производителя на покривния материал и данните за сградната климатология, която разделя територията на страната ни на осем зони според натоварването от сняг и вятър. Най-доброто е склон от 30-40 градуса, който е подходящ за почти всички видове покриви.

 • Следващият етап е изчисляването на височината на възела на хребета. За това изчисление се изисква да се разберат размерите на основата на покрива и ъгъла на неговите склонове. Ако си представите тазобедреният покрив като пирамида, тогава правата линия, свързваща неговата основа и хребет под прав ъгъл, ще бъде неговата височина и ще можете да изчислите дължината му, използвайки питагорейската теорема.

 • Познавайки ъгъла на наклона, височината и размера на основата, можете да разберете дължината на крадещите крака и зоната на склоновете. Тези изчисления са необходими за изчисляване на необходимия строителен материал - дървен материал за покривната система и покриви.
 • Не забравяйте, че тазобедреният покрив с правоъгълна основа, за разлика от същата конструкция с квадрат, склоновете ще имат различен наклон и различна дължина на ребрата крака. Тя трябва да се вземе под внимание при изчисленията и монтажа!

  Проектът се създава ръчно или с помощта на компютърна програма, която не само изпълнява изчисленията за дължината на елементите на системата за връзка, но и избира тяхната дебелина. Резултатът от фазата на проектиране е диаграма с размерите и взаимното разположение на покривните елементи, които ще се превърнат в опора за монтажните работи.

  Система за изграждане на стълбове

  Системата за палатка за палатки е изработена от иглолистна дървесина и се състои от следните основни и допълнителни елементи:

  • Мауерлат и Ледж. Опорите от бара, необходими за разпределение на натоварването по периметъра на носещите стени. Мауерлат е поставен върху външните прегради, а лежащият върху вътрешната. В дървени къщи ролята на носещата лента се осъществява от горната корона на бар или дървен материал. Конструкциите, изработени от тухли и блокове, изискват подреждането на стоманобетонния пояс, в който са закрепени метални болтове, върху които се полага силова плоча през слой хидроизолация.
  • Стелажи. Вертикално монтирани опори, които поддържат възела на хребета или крака на краката.
  • Наклонени краища на краката. Те се отклоняват от хребетния възел до ъглите на конструкцията и формират ръбовете на наклонения покрив на тазобедрената става. Наклонените крака са по-дълги от нормалните и са подложени на повишено натоварване, така че дебелината им също трябва да бъде два пъти по-голяма.

 • Narozhniki. Рафтери с различни дължини, прикрепени към кривите крака и пластинката за задвижване, формиращи повърхността на склоновете.
 • Стълбовете. Елемент от кофражната система, разположен под ъгъл от 45 градуса спрямо гредите, който предотвратява откъсването на решетките.
 • Затягащ болт. Хоризонтален скок между двете греди, който затиска ефекта на изкривяване на стените.
 • Решетка. Основата, върху която се полага покривът. В зависимост от вида, които използват решетка или твърди тип на каси.
 • При конструкцията на таванския покрив се използва окачена или найлон покривна система, в зависимост от възможностите на оформлението на сградата. Опитни майстори на покриви обаче не се препоръчва да използват тип плоскости, ако наклонът на склоновете надвишава 40 градуса.

  Напредък на инсталацията

  Когато проектът е одобрен и материалите са закупени, можете да направите монтаж на таван на покрива със собствените си ръце:

  1. Първо инсталирайте мауерлата, пода и гредите на тавана. Ако проектът осигурява излитащи греди, те също са монтирани. Започнете да полагате с централната, стъпвайки назад и напред от нея в двете посоки, преместване до краищата.

 • Точно в средата на бъдещия покрив на тазобедрената основа е инсталирана централна стойка, защото се използва дървен материал с дебелина 150x150 mm или повече. За да го поддържате изправен, временно се фиксира с два фермента.

 • Инсталирайте централната козирка. В горната част ги закрепваме към решетката с метални пластини, а в долната част - към платката за задвижване. Издърпайте кабела от възела на хребета до ъглите на кабела на марулато, те се монтират нагоре корнизните крака. За да ги инсталирате, направете двойна вложка в горната част. Върховете на гредите свързват вятърната плоскост. Ако е необходимо да инсталирате подпори и напречни ребра.

 • След това подават и набиват всички жени работници. Палецът, поддържан от гредите, допълнително се подсилва със стелажи, за да ги разтовари. Урезите са покрити с шперплат, устойчив на влага или борд.

 • Върху гредите се полага хидроизолационен слой с ивици, който се припокрива при фуги с диаметър 15-20 см. Фиксирането на фолиото с конструктивен статив и закрепване на контра-обвивката по краищата на ребрата. Монтирайте кашона. Ако се планира да бъде твърда, тогава са необходими шперплат листове, и ако не рендосан борд на 40x150 мм.

 • Полагане на покриви. За да направите това, първо направете рязане, като вземете предвид факта. Този лист и ивици са прикрепени не в ставата, а в припокриване. Като закопчалка е необходимо да се използват специални, снабдени с покривен материал, поцинковани винтове или гвоздеи с гумена капачка, които след завинтване деформират и затварят дупката.

 • Последният етап е инсталирането на дренажна система, състояща се от фуния за всмукване на вода, улей и отводнителна тръба, както и държачи за сняг.
 • Някои елементи на шарнирната система за окачени покриви имат дължина над 6 метра - стандартната стойност на дървения материал. Ето защо е необходимо да се произвеждат греди, съставени от няколко части, или залепени.

  Направи си сам строежа на таванския покрив - трудна и отнемаща време работа, но получените резултати, които отличават къща или беседка сред близки съседи, ще ви възнаградят за вашите усилия и сила!

  Пантираща система за покривни покриви: подробно описание на два варианта за строителство

  Покривните покриви се издигат драматично над частни къщи, стопански постройки, беседки, летни кухни. Най-често те са построени над квадратните кутии в плана. По-рядко те са подредени върху обекти, които приличат на обикновен многоъгълник с равен брой страни. Списъкът с предимствата на тазобедрената покривка включва всички видове предимства на конструкциите на тавана.

  Те са икономични и напълно се съпротивляват на атмосферните атаки. Истинският таван на покрива на тавана е изграден по специални правила. Заслужават да бъдат изучавани занаятчии, които искат да работят усилено в областта на независимия покрив.

  съдържание

  Разполага със системи за покривни покриви

  Покривът на плика е второто име на структурата на бедрото, показващо конфигурацията му в плана. Изграждането на бедрена рама се извършва съгласно правилата, които регулират технологията за изграждане на четиристранни покриви, но в съответствие със собствените си особености. Дизайнът напълно липсва на самия кон. Неговата функция се осъществява от централната опора, на върха на която всички конзолни елементи се сближават.

  В геометричен смисъл, тазобедреният покрив се състои от четири или повече равнобедрени триъгълника. Основите на триъгълниците лежат по стените през марулатите, горните джанти или изравняващите дъски. Върховете се опират върху опорен стълб или се опират един до друг.

  Избор на конструктивен метод

  По аналогия с наклонените покриви в устройството на бедрената конструкция се използват два типа стъпала:

  • Външни греди, имащи две надеждни опори в горната и долната част. Използването на наслонови крака на краката е възможно, ако има вътрешна стена в кутията, която трябва да бъде оборудвана, върху която е издигната централната опора. Вместо стена може да се използва опорен стълб, който е монтиран в мазето или на таванския бетон.
  • Висящи - греди, имащи само една долна опора. Те се инсталират, ако инсталираната кутия няма вътрешна стена, а инсталирането на централния стълб е непрактично.

  Изборът на найлон или висящ тип парапет определя метода на монтаж на елементите на други конструктивни детайли.

  Най-често в областта на устройството над частни къщи от кофражни системи за наклонени покриви се използва морската технология. Завършената верига е по-трудна за инсталиране и е неудобна за ремонт. Част от компонентите му е взаимозависима, поради което при смяната на повредени елементи често е необходимо да се демонтират непокътнати части по едно и също време.

  Диагонални и съкратени греди

  Ъглите на кутията и горната част на тазобедрената структура се свързват диагонално или по друг начин nososnye, те също са ъглови греди - задължителни участници в изграждането на четиристранни покриви. Това са най-дългите и най-заредени елементи на системата за подслон. На тях са отрязани греди - naroshniki - които формират равнините на триъгълните склонове на четирите наклонени покриви - бедрата почиват. Ако дължината на диагоналната козирка е повече от 4,5 м, тя е изградена от две дъски, зашити отсечка от същия материал. По принцип, според правилата, обичайно първоначално се правят коси на краката от двойно зашити дъски, предназначени за производството на централни крака за крака и дами.

  Ширината на дъската, от която се планира изграждането на рамка за изолирания покрив, се изчислява, като се вземе предвид образуването на вентилационна междина от 2-3 см. То трябва да се образува между горната равнина на наклона, образувана от рамката на рамката, и топлоизолационните плочи. Например, ако дебелината на изолацията е 125 mm, тогава ширината на плоскостта трябва да е 150 mm и т.н. Ако размерите на предлагания материал на пазара или на строителния пазар не позволяват да се създаде вентилационна междина с необходимите размери, тогава контра-скарата от шината е прикован към гредите отвън.

  Допълнителни опори за елементите nakosny

  За да се увеличи твърдостта на конструкцията и да се предотврати увисването на дълги наклонени крака, под тях се монтират допълнителни опори. Броят и видът на допълнителни подпори зависи от размера на диапазона, припокрит с диагонален крак:

  • На разстояние от 7,5 м, диагоналното крака осигурява твърдост само подпора, разположена в горната част на диапазона.
  • На разстояние от 7,5 до 9 метра в допълнение към подпората се монтира и опора в долната част, разположена на разстояние около една четвърт от дължината на участъка от крайната точка. Като допълнителна опора, или обикновени рафтове от дървен материал, или Т-образни ферми, се използват с главата надолу.
  • На разстояние повече от 9 м е инсталирана друга допълнителна опора в центъра, чиито конструктивни стандарти позволяват да се монтират само на стоманобетонни подове.

  Подпорите са разположени под произволен ъгъл от 45 ° до 53 °, с опори, с прилежащи ферми и стълбовете са строго вертикални.

  Решения за възела на билото

  В рамки на устройствата за покриви със стени, разбира се, не се използват извивки. В огромното мнозинство от случаите, диагоналните греди и централните крака на бедрата се нарязват на една подпорна колона. Единствената горна опора за палатката, от своя страна, има и три възможности за подкрепа:

  • На долния етаж. Това не е най-търсеният метод, който отнема част от използваемото пространство и определя характерните поръчки в дизайна. Често се използва в устройството на летните беседки, което позволява например използването на масивен носещ стълб за устройството около общата маса.
  • На тавана греда, поставен върху вътрешната лагерна стена. Най-често тази опция изглежда най-рационалната при нискоетажно строителство. Понякога лъчът се полага върху гредата, към която е по-разумно да се монтират подпорите, за да не се отслабва припокриването.
  • На ъглите, свързани с горните пети на централните хълбоци. С посочения метод на свързване, спредовете могат да се предават на мауерлата. Тъй като всеки бедро е снабден с болт за свързване.

  Типичните методи за изграждане на кофражна система с или без опора под наклон на покрива са показани на снимката и диаграмите:

  Нюансите на инсталиране на чирак

  Долната точка на прикрепване на резетките - жените, работещи по труда, се подреждат по аналогия с възлите на централните хип-крака. Ако те са инсталирани от флота, не се отклонявайте от принципа. Горният лагер на диагоналния елемент се изпълнява по различни начини:

  • Като ги нарязвате в масивната дървесина, използвана за подреждане на фермата.
  • Посредством носенето на спомагателния прът се прикован по долния край на диагонала.
  • С помощта на банален сърф с два или три нокти с размери 82 мм, ако няма увеличени изисквания за показатели за здравина на сеялки.

  Най-разумно се смята за инсталацията през носещата лента, закотвена с долния ръб на косене. А показателите за здравината на диагоналния крак няма да бъдат засегнати, а монтажът на женските мухи ще се проведе по-бързо. Освен това, при маркиране и инсталиране не е необходимо да се спазва съкращаването на ребрата. Но когато привързвате горните токчета на женските треньори с петите, е забранено да се събират на еднакви или близко разположени точки.

  Степента на монтаж както на стандартните, така и на скъсените греди на затопления покрив обикновено е равна на ширината на изолационната плоча. Въпреки това, ако горните възли са закрепени с гвоздеи или вдлъбнатини, е допустимо да се смени терена, за да се прехвърлят горните токове на съседните кънки една спрямо друга.

  Пример за конструкцията на таванския покрив

  Ние сме се запознали с тънкостите на конструкцията на система за таван на тавана и вариации на нейната тема, сега ще разгледаме директно процеса с подробно проучване на етапите. Основата за конструкцията ще бъде кутия с размери 10 х 10 м с вътрешна стена на лагера в средата.

  Преди работа ние подреждаме захранващата плоча около периметъра, така че да лежи равномерно с вътрешния контур на кутията. Поставяме го на вътрешния дял. По външния контур на тухлената стена е изградена страна в една тухла, необходима за компенсиране на разширяването. Между тях, решетките на дървената рамка на Mauerlat се съединяват с наклонени пруби, дублирани с винтове, болтове или гвоздеи. Ъгловите фуги са закрепени с скоби, които също се използват за свързване на рамката към стените. Според инсталирания мауерлат, са маркирани долните възли на системата за връзки.

  Залепени към хоризонта, са разположени марулатни греди, чиято централна част лежи върху опорната стена. Ако една дължина на лъча не е достатъчна за устройството на твърд лъч, съединението на двата елемента се поставя непосредствено над вътрешната преграда на лагера. В краищата на гредите с подходящ проект къси греди се прикрепват на стъпки, които извършват надвеси, които формират върху втората двойка стени на кутията. Те са закрепени към екстремните барове от противоположната страна на ноктите или устойчив прът като цангов щифт, а вътрешните ъгли на закрепването на поставките са дублирани с ъгли от тип LK.

  Монтиране на опори и хълбоци

  Конструкцията на рамката на рамката под покрива на хълбока се осъществява на три стандартни стъпки. По време на първото от тях се монтират подпорният стълб и централните пластинки.

  Ще изградим първоначалната носеща част на системата за стълбове, както следва:

  • Монтирайте височината на стелажа на дизайна точно в средата на тавана. За производството на багажника се използва бара 150 × 150mm. Преди закрепването на вертикалността на много важна част се калибрира от олово. Ако всичко е наред, закрепете с нокти и скоби. За да предотвратите изкривяването на централната опора по време на строителството, я фиксирайте допълнително с двойка временни подпори.
  • Ние правим шаблона греди по метода на слайда. Опитваме се на борда на тавана и на инсталираната опора. За поддържане на горната пета ще бъде направено 5 см дълбоко нарязване. Следователно, за да се определи точната линия на долния режещ рязък, трябва да се постави греда с подобна дебелина, така че с нейната помощ, без ненужни неприятности, веднага да събере всичко необходимо.
  • Моделът прави само два противоположни греди, които горните парчета трябва да се опират един срещу друг. Ние ги монтираме и закрепваме с един гвоздей, за да не се смущаваме по време на работа.
  • По доказан начин, ние следваме при производството и монтажа на носещите крака, разположени в кръста на инсталираната двойка. Горният трион трябва да е нарязан на края на връзката на първите греди.
  • След монтажа краката са зашити заедно с ноктите или са свързани с метални ъгли.

  Първата част от работата изисква по-голямо внимание и контрол на размера, хоризонталната и вертикалната посока. Ако в процеса на производството му всичко е подредено перфектно, тогава то ще бъде много по-лесно. Няма нужда да персонализирате, коригирате и правите всеки елемент отделно. Уверете се, че конструкцията на първата част на системата за огради е безупречна, носейки корнизът по периметъра.

  Монтиране на диагонална решетка

  Преди да монтирате краката на покрива, покривът се разбива с кабел. Тя се простира от върха на централната стойка до ъглите, образувани от стрехите. Фокусирайки се върху изпъкналостта на връзките в ъгловите сегменти на покрива, опитайте се, направете и монтирайте ъгловите къси греди. За целта се прилага надлъжно подходящ сегмент от лъча, който е бил използван за припокриващото устройство, върху горната част на свободното ъглово пространство. След като се установихме по-долу, ние очертаваме линиите на предстоящите съкращения. Закрепете ъгловото удължение към мауерлата и съседните греди на тавана с нокти и метални ъгли.

  Продължаваме при производството и монтажа на диагонални крачета:

  • Изберете някой от ъглите на монтираната част на рамката и на върха й буквално чрез метода на "ръчна" селекция, но с помощта на лентова мярка откриваме място, равно на два пъти дебелината на дъската. Маркирайте го с молив.
  • В горната част на нашата "пирамида" се прикрепя парче дъска с размери, равно на напречното сечение на материала, използван при производството на централни пластинки. Един от краищата на подрязването трябва да е точно по дължината на дантелените връзки. Начертайте линия на вертикално рязане и го изпълнете.
  • Използвайки строителен пробойник, измерваме ъглите между вече инсталираните съседни греди. Резултатът трябва да бъде разделен на половина, защото в ъгъла трябва да поставите елемент, зашит от две дъски.
  • Отрязахме края на дъската, подрязан в резултат на разделянето на ъгъла отдясно или наляво вертикално. В резултат на това получихме шаблон за горния възел на диагоналната козирка. Ако по-рано всичко беше направено без оплаквания, тогава подрязаният скрап може да служи седем пъти. Ако не, ще продължи да служи, но с някои корекции и приспособимост.
  • Сглобяването или временно сглобяване на двата горни шаблона, трябва да опитате отново и да забележите местоположението на изрязаната част, ако долният ръб на диагоналната козирка пресича ръба на стойката. Ако инсталацията не изисква рязане, е по-лесно да се уверите предварително, отколкото да се движите с приспособленията на покрива.
  • В долната част на екрана отново нанасяме парче борда, като подравняваме ръба с натоварения ни водач. Комбинираният ръб трябва да повтори централната ос на ъгловото отместване. Маркирайте линията на долната гама. Регулирайте ръба вертикално, в съответствие с "показанията" на плочата.
  • По подобен начин работим върху производството на огледално-разгъната долна двойка.
  • Използвайки шаблоните, правим и двете части на диагоналното стъпало, което след монтажа трябва да се зашива заедно със стъпка от 30-40 см в диапазона.

  Ако дължината на участъка, припокрита с припокриващ се козир, е повече от 4,5 м, очевидно е направена от четири части. Например, дясната страна е пришита с горната част на изпъкналата част, а от лявата страна - с долната обвивка. След като ги поставите на място, липсващите части се ушиват точно върху обекта.

  Следвайки описания алгоритъм, производството и инсталирането на още три движения. След завършване на закрепването на диагоналните крака, настройте подпорите и опорите съгласно гореописаните технологични предписания.

  Производство и монтаж

  Централните раменни шипове вече са украсени на правилното място. Остава да се напълнят триъгълници между диагоналните и централните хълбочни крака. Долната пета на късите греди ще почива върху трюмовете и върху гредите, горната част на ребрата.

  По аналогия, ние правим шаблони с долна и горна изпъкналост. Дължината на елементите се измерва в действителност, в зависимост от размера и шаблона на информацията, която правим производителите на плочи и ги монтираме. Остава да се организира щайгата, която се използва за монтаж на метални, профилирани настилки, шисти или други видове покрития.

  Покривен плик за беседка

  Има много повече приложения за технология на тазобедрената става, отколкото би могло да изглежда, че не е осветен човек в покрива. Като интересен пример, който е достъпен за самоинкранране, помислете за метода за изграждане на двуетажен покрив над вилата. Конструкцията е нетривиална, но не е прекалено сложна.

  Всъщност, още една хралушна миниатюра се издига над основната система за окачване на конвенционален покрив на бедрото. Само поредицата от произведения е малко по-различна:

  • На първо място са инсталирани диагонални ферми.
  • След това, в горната част на проекта, са монтирани двойни джъмпери, които изпълняват работата на гредите на покривните ферми и основите за подреждане на горния булеварден купол. По отношение на преградите трябва да се образува квадрат с ясно симетрични страни.
  • Централните греди на бедрата са прикрепени отгоре към преградите, отдолу към захранващата плоча, в описания случай към колана на верандата.
  • Без особено внимание към отслабването на бъдещата система за окачване, точките за монтаж на женските мухи са маркирани. Въпреки че е необходимо да се закрепят с нокти, леката конструкция не навреди твърде много на горните разделения на жените до диагоналите в едно или друго място.
  • Моделът за изпълнение на долната част на среза може да бъде направен един за целия бедро. За безупречна конструкция може да бъде обикновено в единствено число. Ще има няколко шаблона за горните разрез на триона: за греди, съседни на джъмперите, за краката, съседни на възли на свързващи джъмпери с диагонали, както и за елементи, прикрепени към диагоналите, разрезът на триона ще бъде различен.

  Куполът е по-лесен за работа на земята, а след това го повдигнете. В примера по-горе, миниатюрната палатка има рамкови стени, които за предпочитане са покрити с фина метална или полимерна мрежа. Можете да поставите панели за насочване на светлината.

  Това не е единственият начин да се изгради персонализиран плик на покрива. Как иначе ще можете да изградите система за окачване на бедров покрив за беседка, ще ви подскажат тренировъчно видео:

  В рамките на една статия е трудно да се опишат всички възможни варианти за изграждане на покриви с обвивка от бедрен тип. Описахме само общи принципи, които трябва да се следват в областта на изграждането на рамкови рамки за всички такива покриви. Използвайки технологичните принципи, можете самостоятелно да проектирате системата за подслон за любимата си извънградска собственост и да реализирате успешно вашите планове.