Какво представлява покривът?

Покривът е основният структурен елемент на всяка къща, която осигурява защита срещу валежи, вятър и студ и в много отношения определя външния вид на сградата. Ето защо, покривът е обект на внимателно внимание на строителите, дизайнерите и архитектите. Въпреки това, изграждането и монтажът на покриви понякога е най-трудният етап в строителството на къщата. Появява се естествен въпрос: как да завършите всички строителни работи, какви покривни материали да използвате, как да планирате разходите за целия процес, защото изграждането на покриви е скъпо. За покрив да служи дълго време, трябва да се свържете с реалните експерти в изграждането на покриви, тъй като опит за спестяване на специалисти или строителни материали може да струва на собственика на жилището много скъпо.

Покривната конструкция като цяло и покривните материали в частност се определят от проекта и трябва да съответстват на дизайна на фасадата на сградата и избраната технология на подовата настилка на самия покрив. Но преди да започне проекта, собственикът на бъдещата структура трябва да разбере какво представлява покривът и покривът.

Покривът е горната защитна конструкция на сградата, която изпълнява хидро-кодиране, изолиращи и поддържащи функции. Покривът е покривно покритие на къщи, неговият горна част, която предпазва сградата от всякакви атмосферни явления. Покритието може да бъде направено от различни материали - типово оформяне, лист или килим, в зависимост от покривната конструкция, изискваните качества на материала, както и предпочитанията на дизайнера. По време на изграждането на покривните материали се използват, които отговарят на всички строителни норми и правила. Най-често покривът както в Русия, така и в Европа се намира наклонен, или т.нар.

Покривът на къщата се състои от определени елементи, сглобени в надеждна конструкция. Наклонени равнини - склонове - са основата на покрива; основата им е летви и греди. Mauerlat служи като опора за краката. На пресечната точка на склоновете, образуващи хоризонтални и наклонени ръбове. Хоризонталната греда се нарича покрив.

Дълбочините и улуците се формират от входящи ъгли, които възникват при пресичането на рампите. За контура на външните стени са стръмни надвеси - краищата на покрива, висящи над стените на сградата и разположени хоризонтално. Същите, но наклонени надвеси се наричат ​​фронтон. Дъждовната вода по склоновете отива към стенните улуци, след това се оттича през фунията за подаване на вода през канализационните тръби към бункера.

Понастоящем се намира покривът на къща от няколко сорта. Навесният покрив се поддържа от греди и подпори на многостепенни външни стени. Този тип покрив обикновено се използва при изграждането на тераси и веранди, складови помещения и други стопански постройки. Това е удобен, надежден, прост и сравнително икономичен вид дизайн.

Подовият покрив в момента се счита за класически дизайн. Следва да се отбележи, че конструкцията на такива покриви осигурява различни опции, като например покриви с неравномерни ъгли на наклона на наклона или различен размер на издатината. Изборът на един или друг вариант зависи единствено от предпочитанията на дизайнера. Също така има тип хип, тези покриви се използват за сгради под формата на равностранен многоъгълник или квадрат.

Широките покриви са четиристранни, но двете склонове са трапецовидни и два са триъгълни, а тези триъгълници се наричат ​​бедра. Тези покриви обикновено се използват за правоъгълни конструкции.

Многослойните покриви обикновено се използват за къщи със сложна и многоъгълна форма на плана. Тези покриви в строителството има много долини и ребра, което изисква най-висока квалификация от хора, инсталиращи покрива на къщата. Мандарните покриви са много популярни в модерното строителство, което позволява ефективно увеличаване на полезния обем на помещенията.

Сглобяеми покриви и конични покриви се използват за сгради с кръгли очертания. Популярни както в промишленото, така и в гражданското строителство начин на изпълнение на покритие са покриви плоски. Тук покривът никога не е направен от парче и листов материал. Той използва материали, които позволяват на устройството да нарече твърд килим (битум, полимерни материали), които могат да претърпят топлинни и механични ефекти.

Трябва да знаете и да спазвате техническите стандарти, в съответствие с които се извършва съвременното строителство:

[SNiP] No. 2.08.01-89, 1995 - "Жилищни сгради";

[SNiP] № 2.09.04-87 - "Административни и жилищни сгради";

[SNiP] № 21-01-97 - "Пожарна безопасност на сгради и съоръжения".

[SNiP] № 2.08.02-89 - "Обществени сгради и съоръжения";

[SNiP] № 31-03-2001 - "Индустриални сгради" Вместо [SNiP] 2.09.02-85 *

Приета на 1 януари 2002 г. с решение на Държавния комитет по строителство на Русия от 19 март 2001 г., № 20;

[SNiP] № II-26-76 - "Покриви" (ново издание на този [SNiP] е разработено през 1999 г., но все още не е влязло в сила);

[SNiP] № 3.04.01-87 - "Изолационни и довършителни покрития";

[SNiP] No. II-3-79 *, 1996. - "Строителна топлотехника";

За да бъде покривът устойчив и надежден, както и да угоди на красотата и елегантността на очите, е необходимо внимателно да се координират всички елементи, които включва покривът на къщата. Само добре обмислената конструкция ще бъде в състояние допълнително да оправдае значителния разход на ресурси и сили върху нея. Не само покривните работи, но и изграждането на самия покрив и неговото инсталиране трябва да се извършват при най-стриктен контрол и в пълно съответствие с проекта. Ето защо, покривът на къщата трябва да бъде закупен в един комплект, а покривът трябва да бъде монтиран от този комплект, който ще включва всички детайли. Проектираният покрив и покрив трябва да бъде специално проектирано бюро, а строителството както на къщата, така и на нейния покрив трябва да се извършва от професионални монтажници и строители, за да се избегне лошото изпълнение на работа и превишаване на разходите на скъпи материали. Само специализирани покривни фирми ще могат да гарантират, че покривът и покривът на къщата са изработени с високо качество и с гаранция.

Покрив и покрив. Това ли е едно и също нещо?

Темата на тази публикация беше предложена от познат, който коментира един от форумите на сградата: "Уважаеми потребители, кажете ми: каква е разликата между покривите и покривните концепции, или е същото? Току-що протестирах с приятел, който работи като строител в частна фирма и сега не искам да губя кутията =) (авторският стил на представяне е запазен). " Тъй като той не е единственият, объркан от гледна точка, реших да пиша за това.

- Покрив - обвивката на покрива или покритието на сграда, изложена на атмосферни влияния. Основната му функция е отстраняването на дъжд и топене на вода. Основните свойства на покрива са лекота, издръжливост, ефективност при производството и експлоатацията.
- Покрив, горна сграда на плик. Тя се състои от носеща част (греди, ферми, ребра, панели и др.), Пренасящи товара от сняг, вятър и собствено тегло върху стените и отделни подпори, а външната обвивка - покривът.

От определенията е ясно, че покривът е горната част на покрива и, както е добре известно, частта и цялото не са еднакви.

Също така, определението за ремонт трябва да бъде разделено. Ремонтът на покрива включва работата по замяна на покривния материал, изолационните филми и ламели (в някои случаи - изолация). Ремонтът на покрива може да включва ремонт на системата за закрепване, замяна на крепежни елементи и хардуер, както и ремонт на покрива.

Надявам се, че сега няма да бъдете объркани в определенията, ще ги използвате правилно и понякога няма да се отречете от удоволствието да покажете вашето ерудиция. И авторът на коментара, който служи като причина за написването на статията, изглежда трябва да се раздели с кутията...

Покрив *

Фиг. 1. Odnoskatnaya K.

Фиг. 2. Cleft K.

От тези три основни форми двойното стъбло се счита за най-доброто. Odnoskatnaya K. се използва само на сгради, съседни на стените на други сгради, или където е необходимо да се отклони водата от едната страна на сградата. Осветяването на таванското княжество К. се осъществява чрез прозорци в плочките.

Фиг. 3. Shatrovaya K.

Фиг. 4. Полутвърдо К

Комбинацията от фалшив тип и хълбок тип К образува полукръг К. (Фигура 4), който за удобство заема средно място между фронтон и бедрен тип К. С квадратния план на сградата, бедреният тип К. се превръща в пирамида (Фигура 5). Над полигоналната и кръгла сграда К формира редовна многостранна пирамида или конус. Пирамидални и конусовидни. С голямо изкачване, използвано за покриване на кулите, камбаните и църквите, се наричат ​​шпиц. Пресечната точка на две фронтови К. формира мулти-език К. (Фигура 6). Входящите ъгли в пресечната точка на склоновете се наричат ​​потънали врати.

Фиг. 5. Пирамида К.

Фиг. 6. Polychip K.

Счупеният, френският или мансард К. (фиг.7), наречен от неговия изобретател François Mansard, се състои от две или три рампи с различни наклонности, от които долната е най-стръмна и горната е лека.

Фиг. 7. Mansard K.

Mansard К. образува просторен таван, който може да се превърне в жилищен етаж и за пръв път се появи в Париж под формата на байпас на закона, ограничаващ височината на къщите. Тогава този формуляр К се разпространи в други населени места. Тавански осветени прозорци на прозорците. Най-често се използват К. с криволинейни греди: цилиндрични - под формата на цилиндричен сегмент, който припокрива правоъгълна сграда (фабрични сгради, работилници, пазари и т.н.) и гредите представляват сегменти от кръг или парабола, куполи с формата на повърхности на въртене с криви, изгледи и припокриващи структури на кръгов, квадрат или многоъгълник. Фиг. 8 показва купола, използван в църковно-руската архитектура и състоящ се от горната част, под формата на лук, и по-ниската или шията. Ширината на крушката съответства на ширината на покритото пространство с добавянето на корниз или може да бъде много по-голяма.

Фиг. 8. Църков купол.

Размерът на вратите е различен. В църквите на бившите сгради те понякога заемат около половината или една трета от височината на главата, а в най-новите те не са с толкова значителна величина. Плановете на сградите в редки случаи са само под формата на правоъгълник, редовен многоъгълник или кръг, обикновено представляват повече или по-малко сложна комбинация от тези форми. Следователно К. трябва да получи по-сложна форма, като ги прави от ставите на шахти, палатки, цилиндрични, куполовидни и други видове К. Като структура К се състои от две основни части с различни цели: 1) външната обвивка непропусклива за водата - покривът (виж), и 2) части, които служат за поддържане на покрива и устойчивост на натиска на вятъра, натиска на снега върху К., и други усилия - тези части се наричат ​​греди (вж.

Енциклопедичен речник на F.A. Brockhaus и I.A. Ефрон. - С.-Б.Б.: Брокхаус-Ефрон. 1890-1907.

Вижте какво е "Покрив *" в други речници:

ROOF - адресът е променен (променен) от кого. Zhargy. те казват Шеговит. Същото като покривът отива / излиза. Вакитов 2003, 87. Който има покрив. Zhargy. те казват Шеговит. желязото. Същото като покривът върви 1. Максимов, 210. Покривът (покривът) пуши (от кого) от кого. Zhargy. те казват Неодобрен...... Голям речник на руски думи

покрив - отгоре; покрив, подслон; комуникации, чайник, къща, охрана, подслон, ряпа, боулинг, ръка, патронаж, покриване, камшик, защита, ръка, палатка, гнездо, подкрепа, плоски, главата, силна ръка, подслон, хип, балдахин, мозък, патронаж,...... Речник на синонимите

СТУДИО - ПОКРИВ, покриви, женски 1. Горната част на сградата, структурата, която служи като покритие и я предпазва от вредни атмосферни явления. Железен покрив. Тавански покрив. Щори на покрива. Покрив на покрива (направете покрив). 2. Гуми, покрития, горна част...... Обяснителен речник на Ушаков

СТЕПЕН - ПОКРИВ, и женски. Горна, покриваща част от сградата. Ширина, желязо, плочки до. (превод: къде да живеем, говорете). Под един покрив, с кого (превод: в една и съща къща, с когото не е). Събиране на реколтата под покрива (поставени в...... Ozhegov Речник

покрив - ROOF, книга покрив, ustar. подслон... Тезаурус на синонимите на руския език

покрив - Изграждане на облицовка от горна сграда, състояща се от носещи конструкции и покрив [Строително-терминологичен речник на 12 езика (VNIIIS Gosstroy на СССР)] покрив. Бележка Състои се от носещата част...... Справка на техническия преводител

ROOF - горната обвивка на сградата. Състои се от носещата част (кофа, ферма, панел и т.н.) и покрив. Покривите са мансарда и bescherdnye... Големият енциклопедичен речник

РОУФ - "ROOF", СССР, CТ, 1990, цвят, 100 мин. Филмово изпълнение. Според едноименната пиеса на Александър Галина. Продукция на Олег Табаков в студиото по театър, наречено по него. С участието на: Алексей Серебряков (виж Алексей В. СЕРЕБРЯКОВ), Марина Зудина (виж Марина Зудина... Енциклопедия на киното

ROOF - syn. терминът покриви. Геологически речник: в 2 тома. М.: Недра. Редактирано от К. Н. Пафенхолц и др. 1978... Геоложка енциклопедия

ROOF - обикновено се състои от носещи конструкции (греди, греди и др.) И покрив, който директно поема валежите (дъжд, сняг) и предпазва сградата от атмосферни влияния. Покриви на жилищни къщи са направени: желязо от покривна стомана, валцовани...... Кратка енциклопедия на домакинството

Покрив - Искане "Покрив" е пренасочено тук; виж също и други значения. Този термин има други значения, вижте Покритие (и)... Wikipedia

Яндов покрив какво е това

Ендова е покривен елемент

Провеждането на монтаж на покривни работи - това е доста трудно събитие. Много зависи от компетентното изчисление и изготвяне. Важен е и изборът на материали, които да се използват за покрива. И, разбира се, успехът е свързан с професионалната работа на отделните структурни части на покрива.

Нашата статия е посветена на такъв покривен елемент като roof endova. Ние също така ще говорим за неговата роля за функционирането на покрива.

Какво е endova покрив

Ендова е един от основните елементи на покривното пространство. С други думи, endova е покривен елемент под формата на вътрешен ъгъл. Намира се на кръстовището на покривните склонове.

Основната функция на долината е бързото елиминиране на валежите от покривното пространство. Специалното устройство endova му позволява не само да отклонява водата, но също така да бъде значителна тежест за цялата покривна система. По този начин, най-чувствителното място за влага е просто endova.

При тези условия е особено важно внимателно да се извърши монтаж и надеждно запечатване. В края на краищата, в долината ще бъде отстраняване на влага от покрива.

Съвет: Най-добрият материал за подреждането на долината е галванизираната стомана. Благодарение на своите свойства, той значително удължава експлоатационния живот не само на долината, но и на цялата покривна система.

Най-често ендовата е направена под формата на ленти от метални листове.

В зависимост от характеристиките на дизайна могат да бъдат идентифицирани:

 • крайна затваряща лента;
 • Имена на крайната икона.

Endova дъното е инсталирана на ставите на отрицателни ъгли. Целта на този елемент е да предпази пространството под покрива от влага.

Такава лента трябва да бъде поставена още преди поставянето на покривния материал (гофрирана или метална керемида).

Endova е предназначен за декоративни функции. Благодарение на тази лента ставите на двата кънки стават напълно завършени. С други думи, endova формира крайния външен вид на вашия покрив.

За разлика от долната част, лостът на горния край на долината трябва да бъде фиксиран, след като е положена палубата или металната плочка.

Съвет: Крайните точки за фиксиране трябва да бъдат избрани внимателно. Това ще предотврати повреда в средната част на долния край. За фиксиране на най-доброто приспособление за винтове за покриви. За да се избегнат евентуални течове в местата за сглобяване, се препоръчва да се поставят слоевете на облицовката.

Конструктивната разлика е в това как покривните панели на склоновете се докосват, свързват и се преплитат.

Инсталиране на endovy: функции

Първото нещо, което трябва да инсталирате щайга. Важно е да запомните, че тя трябва да има солидна структура в ставите на двете покривни рампи. Много е важно да имаш щайга със структура от двете й страни.

Над дървеното корито се полага хидроизолационен слой. Спомнете си, че предпазва пространството под покрива от влага.

При наличието на хоризонтални фуги на покрива, припокриването се извършва повече от 100 мм. Ако покривът има плосък ъгъл на наклона, експертите съветват да инсталирате допълнителен хидроизолационен слой.

Не се препоръчва да се пренебрегва подреждането на допълнителен слой хидроизолация. В противен случай, endova може да се провали много скоро. В този случай ще е необходимо да се харчат пари не само за ремонта, но и за възстановяването на цялата покривна система.

Важно: Когато използвате метал като покривен материал, използвайте специален печат. Тя обикновено се разширява независимо.

Не забравяйте, че всеки покрив със сложно дизайнерско решение изисква подреждането на долината. Ето защо е много важно да спазвате всички правила за инсталирането на този елемент.

Според стандарта, при оборудването на покриви със стръмен наклон е препоръчително да се използват както затворени, така и преплетени настилки. Изборът зависи изцяло от покривното покритие на вашето жилищно строителство.

Не забравяйте, че особеността на затворената и преплетена долина е в подреждането на хидроизолационния слой. Е, това е доста скъпо предприятие, тъй като добрите неща струват много пари.

Отворената дъска не изисква инсталиране на допълнителен слой хидроизолация. Можете да разгледате по-отблизо дизайна на откритата долина. Елементът не натрупва утайки. Напротив, бързо се изпаряват.

Съвет: Отворете Endova включва инсталирането на хидроизолационна система, използваща конвенционална технология. По правило се използва при работа с наклонени покриви.

Съвети от експерти - първото нещо на покрива трябва да бъдат поставени първия ред на покривни материали до долния край на долината. След като приключите с тази работа, можете да започнете да фиксирате слоя хидроизолация.

Днес можете да намерите много строителни обекти. Там можете не само да получите съвети от експерти, но и визуално да видите цялата работа. Често има фото и видео съдържание на покривни работи на сайтовете.

Монтиране на endova на покрива на ondulin, инструкции за видео:

По правило мнозина стигат до заключението, че дарението трябва да бъде поверено на професионалистите в тяхната област. Ето защо, за да изпълните монтажни работи на покрива, се препоръчва да поканите опитни хора. Това ще премахне всеки риск, по-специално финансовия риск.

По този начин научихме какво представлява покривният покрив. Когато следвате всички инструкции, можете напълно да подредите най-сложните елементи на конструкцията.

Как да направите endova на покрива

Все по-често покривът е не само функционален. Често този елемент е връхната точка на сградата. Такива покриви имат много равнини, които се свързват под различни ъгли. Част от връзките - с положителни ъгли - се прави под формата на билото, а някои - с отрицателни - във формата на край. За да бъде винаги сух на тавана, покривът на покрива трябва да се прави правилно.

Край на покривите

На покривите на сложни форми се формират остри ъгли, когато изпъкват прозорците на прозорците. Те се получават в точките на кръстовище на два кънки. Мястото за чифтосване се нарича Ендова, а покривите са Ендови.

Какво е endova

Покривите на сложни форми изглеждат много декоративни и украсяват сградата, но тяхното проектиране и конструиране не е лесно - не е лесно да се сдвоят самолетите. Поради дизайнерските особености на тези зони на покрива има голямо натоварване: винаги има много сняг и вода. Затова щайгата е подсилена, а мерките за хидроизолация са много по-сериозни, отколкото върху останалата част от повърхността.

Разполага с опорни системи

Рафтери от различни рампи в долината могат да се свързват под различни ъгли (в зависимост от формата на покрива). На кръстовището е монтиран крепостен крак, към който са прикрепени гредите към рампите. С малка дължина (до 2 м), те са достатъчно монтирани върху ноктите (2 от всяка страна), със значителна дължина на съединението, подсилена с метални пластини.

В местата с най-голямо натоварване (в най-широкото място) крадещият крака на края на долината се подпира от копието.

Долната част на най-широкото място е резервно копие

На кръстовището на два склона на покрива се изисква подсилване на летвата и неговата структура зависи от вида покривен материал:

 • Под металната плочка в долината се монтират междинни ивици - по средата между основните. Това означава, че на това място стъпката е два пъти по-малко. Дължината на допълнителните дъски трябва да е по-голяма от широчината на долната плоча на долината.

Кашонът се извършва два пъти по-често

 • Под професионалния лист, ширина, керамични плочки, надлъжни дъски са заковани по цялата става. Ширината на дъските е не по-малка от 100 мм, те се приковат близо до две или три от всяка страна. Ширината зависи от размера на избрания субстрат.

  Под професионалния лист шисти и керамични плочки се нуждаят от две или три дъски от всяка страна

 • Под ондулин се нуждаят от две дъски с широчина най-малко 100 mm. Но в този случай те трябва да бъдат разположени на разстояние от 15 см един от друг. В получения отвор се вписва крайният улей.

  В рамките на ondulin между двете дъски трябва да бъде празнина от 15 см

 • При инсталирането на мек покрив, щайгата е непрекъснато по склоновете, така че тук няма функции.
 • Дадохме типични изисквания и размери, но някои производители може да имат конкретни искания. Когато купувате покривен материал, ще ви бъде дадена инструкция, в която ще бъдат описани целият процес на инсталиране и изискванията за касите, други технически въпроси. Разбираемо е, че трябва да се придържате към препоръките им.

  Устройството завършва

  Говоренето за устройството като цяло не е много полезно, тъй като всеки покривен материал има свои собствени характеристики. Ето защо ние считаме, че най-популярните поотделно.

  На покрива на метал

  Както вече беше споменато, под металната плочка в мястото на кръстовището на склоновете, облицовката се прави два пъти по-често. Долната плоча на долината е поставена върху тази клетка - това е поцинкована ламарина с линия на завой в центъра и страни по краищата. Този елемент се отнася до изрязване, боядисано в тон с основния материал. Той отива на две метра парчета.

  Ендова на покрив от метална керемида

  Монтирането на крайна лента започва отдолу. Краят на елемента леко се навива над надвеса на покрива, подрязан на 20-30 мм под надвеса, от този "остатък" се образува фланцоване. Обърнете внимание на факта, че крайната плоча трябва да завърши зад надвеса, ако има дренажен улей, след това над нея. Ако бъде направена по-къса от надвеса, водата ще потече в покрива.

  Следващият лист е поставен отгоре, с настройка 20-30 см, ставата е покрита с уплътнител (възможно е да се размаже цялото припокриване с битумен мастик). Поставете колкото се може повече листове, ако е необходимо, близо до скейта и го закопчайте.

  Има два начина за прикрепяне на листов лист.

  • специални винтове по-близо до ръба;
  • Кляймер за една страна.

  Закрепване отстрани с клеймер

  При организирането на endova основната задача е да се осигури тежест. От тази гледна точка втората опция за монтаж е по-правилна - след нея няма останали дупки, дори ако са затворени с гумено уплътнение.

  Още нещо. В долната дъска трябва да има фланци от двете страни, височина - за предпочитане повече от 2 см. Те са необходими, така че водата, която тече от рампата, да не може да попадне под металната плочка.

  Уплътнителна лента е залепена върху неподвижна шина, на разстояние около 20 см от завоя. Тя ходи на самозалепваща се лента. Преди монтажа защитното покритие се отстранява и лентата се залепва. По-нататък металната керемида се държи вътре, която е отрязана, така че в центъра на ендова имаше 60-100 мм. По-близо до секции на производителите на центъра не препоръчваме.

  Прикрепете чаршафите към щайгата на редовни места - в долната част на говедата 20-30 мм под стъпалото. Разстоянието от закопчалката до завоя е най-малко 250 мм.

  След фиксирането на металните плочки на покрива ендова е готова и може да остане в тази форма. Но появата на изрязани листове не отговаря на всички. За да ги затвори има декоративно наслагване, което се нарича горна ендова. Извършва декоративна функция - затваря рязането, често не се използва.

  Вижте следващия видеоклип за подробности как да направите края на алеята над капандурата.

  От професионална настилка и шисти

  Под тези материали в долината покрай няколко дъски. Те осигуряват лента от хидроизолация, която след това се свързва с хидроизолационна мембрана, закрепена към склоновете. Припокриването трябва да е най-малко 10-15 см, ставите се свързват с двустранна лента.

  Освен това инсталацията е подобна на тази, описана по-горе: също така е положена долната крайна лента, към която е залепена универсалната уплътнение, след което покривният материал е монтиран.

  Устройство endovy на покрива на гофрирани

  В този случай можете да добавите уплътнителна лента. Една ивица от уплътнител се налага от двете страни на инфлексната точка на покрива. След монтирането на покривния материал в издатините на вълната има голямо свободно пространство. Вода, сняг, боклук могат да стигнат там. За да се предотврати това, пролуката е изпълнена с уплътнител, който се прилага на слоеве.

  В случай на професионален лист има няколко варианта за проектиране за долината:

  • Открит. Това е, когато профилираните листове се нарязват на разстояние 60-100 mm от линията на наклона. В този случай дъската и разфасовките са видими. За да затворите тази "ферма", върху покривния материал се полага декоративен улей, покриващ режещите линии. Прикрепен е към кутията с нокти.

  Отворена ендова на професионална настилка

 • Затворен. Професионалната настилка е отрязана стриктно по линията на средата на долината, тя се вписва почти без празнина. Не са необходими допълнителни елементи.
 • Плетен. Трудно за самоинсталационен метод. Крайното пространство се припокрива от листове от материал, които преминават от другата страна последователно. Този метод с твърди покрития практически не се използва, тъй като е по-подходящ за мек покрив.
 • Типът отворена или затворена връзка на избраните от Вас кънки, устройството на цялата торта остава същата. Променя само начина, по който се отрязва фолиото.

  Ендовият покрив на структурата на плочките е точно същият като при професионалните листове. Разликата е, че непрекъснатата кутия трябва да е по-голяма - най-малко 35 см ширина от двете страни на ставата. Характеристиките имат фиксиране на плочки в долината: някои фрагменти са нарязани толкова много, че е невъзможно да се фиксират със стандартна брава. След това дупката се пробива в горната част на плочката, в нея се вкарва устойчива на мека киселина тел. Те забиват гвоздей в клетката, завъртват телта върху нея и фиксират плочката в желаната позиция.

  Втората версия на устройството е завършена с плочки.

  В случая на Ondulin, летвата за долината не е твърда, но две дъски на разстояние 15 см един от друг са симетрични по средата на долината. Между тях се поставя специален улей.

  Налице е специален канал между опаковани дъски.

  Инсталирането започва отдолу и се движи нагоре. Първият лист на крайния улук е разположен на ръба на покривния материал и формата му е коригирана. Ноктите на кутията с гвоздеи от горната страна. Следващият лист е поставен с припокриване от най-малко 15 см.

  Горният фрагмент на канала се припокрива с по-ниската не по-малка от 15 см

  След като се постави целия канал, започнете инсталирането на покривни листове. Първо подрязани с маркер, поставен на 5-6 см повече от необходимото. Изрежете върху планираната линия (мозайка или мелница). Разположена на място, маркирайте точната линия на рязане - върху перваза на канала. Изрежете за втори път и отново поставете на място. Тъй като листът на ондулин тежи малко, лесно е да се правят всички операции.

  Ondulin е подрязан два пъти: първо грубо, после точно

  Положеният лист е фиксиран със специални покривни гвоздеи с шапка, боядисана в тона на покритието. Необходимо е да се фиксира във всяка вълна, като се отдръпва, доколкото е възможно, от централната линия на долината.

  Фиксирани със специални нокти

  Монтирането на endovy на покрива на Ondulin е във видео формат.

  Калаени покриви

  В частни жилища този тип покривен материал е рядък, обаче, има такива покриви. Endova на покрив от калай се свързва ръчно, с помощта на чук и специален инструмент.

  Какво е endova и каква е нейната структура

  Днес никой няма да бъде изненадан от обичайния покрив със скромни два склона. Много разработчици искат нещо по-творческо и избират проекти на къщи със сложен покрив. Е, например, хип или хип - и двете изглеждат много красиви. Въпреки това, сложна форма на покрива и изисква допълнителни елементи. Днес ще говорим за един от тях, кръстен на долината - това, което е, е от интерес за много хора, които едва сега започват да разбират конструкцията на покрива на къща.

  Какво е endova и нейната цел?

  Така че, endova е свързващ елемент между две равнини на сложен покрив в мястото на почивка. Но, за разлика от билото, той се поставя, където покривните наклони се съединяват един към друг, образувайки отрицателен ъгъл.

  Целта на долината е проста: да предотврати попадането на вода и различни отпадъци под покрива.

  Всъщност те служат като улеи, които помагат да се премахне всичко от покрива. Колкото по-сложна е конфигурацията на покрива, толкова повече стави има. Съответно, такива защитни улуци също се нуждаят от повече.

  Покривите, които изискват монтиране на такива елементи, могат да бъдат много разнообразни. Обикновено endova поставени на кръстовиден покрив, както и под формата на букви "G" или "T". Най-популярните T-образни покриви. Не бива да забравяме и завивките на покрива, които могат да бъдат на изпъкналите прозорци на таваните или прозорците на прозорците. Между другото, моля, имайте предвид, че увеличаването на сложността на покривната конструкция е доста силно отразено в цената на работата. И няма да е много евтино да поддържате сложния покрив и в бъдеще.

  За да не пропуснете нищо, препоръчително е да направите подробен план, в който да са посочени всички опори на покрива. Този план след това се разделя на отделни правоъгълни и квадратни части. Най-големият правоъгълник е самата къща, а разширенията са означени с по-малки квадратчета и правоъгълници. Определяйки ребрата, свържете ъглите на покрива на къщата с ъглите на удълженията на покрива. По този начин местата на бъдещите ни улуци се определят предварително.

  Важно: ако мислите, че не е наред за устройството на долината, можете да платите твърде много за него. Освен това, резултатът може да бъде не само потоци от вода от тавана, но дори и разрушен покрив. Това е напълно възможно, ако снегът не се отстранява от покрива, а се натрупва върху него в големи количества. Поради това си струва да се консултирате с експерти, които вземат предвид както вятърните товари, така и натоварванията от седименти. В края на краищата, всеки си спомня думите за думите, които са платили два пъти.

  Как са различните типове долини

  Има два вида край - по-ниски и горни. Дъното трябва да осигури надеждност и плътност, а върхът изпълнява предимно декоративна функция. Ето защо долната ендова е изработена от устойчива поцинкована стоманена лента, която предпазва пространството под покрива от вода. Краищата на този широк falshendovy (това го наричат) са огънати, така че водата да не прелива. И долният й ръб е разположен над стрехите.


  Дъното на дъното.

  Е, а горната част, която излиза на 15 или 20 сантиметра над дъното, е проектирана да покрива добре кръстовището. В края на краищата, тя не трябва да бъде трайна и обикновено се изработва от покривен материал и се монтира само след като покривът е напълно положен.


  Slat top end.

  За да не се огънете, под него поставете здрава каса от дъски, обработени с антисептични средства. Той помага да издържат на тежки товари (например под формата на сняг). В някои случаи хидроизолацията се прилага върху щайгата.

  Свръзките на покривните плоскости, покрити с края на долината, могат да се докоснат или да се свържат по три различни начина. Съответно, крайната съгласно метода на монтаж може да бъде отворена, затворена или преплетена (съчленена).

  # 1. Endova open е най-лесното решение. Тук е възможно само да се използва само на покриви, които се различават в не много стръмни склонове. С този метод на монтаж, покривните фуги имат празнина, в която е разположен нашия жлеб. Това са фиксирани винтове за покриви, завити на 30 см. Монтирането на долната ендова започва отдолу нагоре. За надеждност под дъното затворена хидроизолация. Накрая декоративната горна горна част е монтирана (отдолу нагоре, с припокриване на десет сантиметра на отделните части).

  # 2. Endova closed се използва на покриви, където ъглите между покривните плоскости са остри. В този случай ставите на покривния материал са плътно свързани помежду си, минавайки през долината.

  # 3. Endova interlaced също е напълно покрита с покрив, но отделни редици от покривни листове, на съседни равнини, се преплитат един с друг.

  Изборът на типа "endova" зависи както от ъгъла на наклона на наклона, така и от използвания покривен материал.

  За недостатъците и предимствата на трите вида на края

  • Прост и много бърз поток от вода и сняг се разтопи от покрива;
  • Инсталацията отнема малко време;
  • Появата на отворена улучка не е толкова представена, колкото елементите на затворен или съчленен външен вид.

  В затворена или преплетена долина:

  • Много атрактивен външен вид.
  • Инсталирането отнема по-дълго време, отколкото при отворения метод.

  Затова погледнахме какво представлява покривният покрив. Както можете да видите, името й е само хитър и не всеки знае и същността е много проста. И ние не можем да направим без този важен елемент на покрива, в противен случай покривът ще започне да тече много скоро.

  Покрив за частна къща. Типове покриви по проект

  През целия експлоатационен живот на покрива трябва да се предпазва дома от дъжд, сняг, вятър, изгарящи лъчи на слънцето и зимна слана, като същевременно се поддържа топлина и комфорт в къщата. Единствено правилно проектираният покрив за частна къща ще се справи с задачите. Видовете покриви по проекта включват много различни варианти за подреждане, всеки от които трябва да вземе предвид всички архитектурни нюанси на жилищното настаняване, както и да бъде от значение в определена климатична зона.

  Изборът на покривната конструкция е важна стъпка в изграждането на частна къща

  Съществуващи покриви

  Изберете правилния и надежден покрив - мисията е сериозна и отговорна. В края на краищата, тя се строи не за един сезон, а за десетилетия. В допълнение, красив покрив - това е също приличен вид на вашия дом. Снимки на частни къщи, чиито красиви покриви напълно завършват архитектурния състав, ясно потвърждават това. Също така, всеки предприемач се стреми да даде на покрива на къщата се изгражда рационална форма, която може да се движи всички капризи на времето.

  Комбиниран вид на къщата на къщата на покрива

  Форми на покриви за частни къщи, снимки на които могат да бъдат намерени в Интернет, се различават от невероятно разнообразие. Многобройни модели структури могат да бъдат основа за смели идеи и да помогнат при определянето на избора. Модерни проекти на покриви на частни къщи ви позволяват да реализирате най-оригиналните идеи във всеки стил.

  Преди да се заемете с оптималния вариант на покрива на частна къща, трябва да сте запознати със съществуващите форми и дизайн на покривите. Основните критерии, чрез които се класифицират различните видове покриви, са:

  • наклон на покрива;
  • форма на строителство;
  • покривен материал.

  Изборът на покривна конструкция зависи от много фактори, например от климата в региона.

  Колко идеален е този или този тип покрив за една къща зависи от правилния избор на всичките три параметъра. Основният фактор, влияещ върху покривната конструкция, е климатичната зона. Характеристики на климата и ще се отрази на наклона на структурата, нейната форма и избор на покривни материали. Няма смисъл да се построи покрив с лек наклон в район, където има голямо количество сняг: ще натрупат и ще унищожат структурата.

  Плоските покриви са сравнително евтини по отношение на ефективността, тъй като в този случай ще са необходими минималните разходи за материали и работата по договореностите. Не може да се притеснявате, че покривът ще издуха вятъра. Много от плоските покриви оборудват допълнителни открити площи за различни нужди. Но трябва да се има предвид, че валежите ще развалят такъв покрив, формирайки локви по повърхността.

  В съвременния дизайн на къщата често можете да намерите комбинация от различни видове покриви.

  Добър съвет! За да се осигури плоска конструкция с естествено оттичане на вода, се препоръчва да се постави слой от експандирана глина под лек ъгъл.

  Има също разделение на покриви в неизползвани и експлоатирани, тавански и bescherdachnuyu. Използваните покриви се използват като платформи за отдих и спорт, като ги покриват със специален материал. Площта на такъв покрив обикновено е равна на площта на самата къща, тъй като много собственици мислят за рационалното използване на това пространство. Сериозен недостатък е несигурността на покритието от утаяване.

  При полагането на метални плочки максималният ъгъл на наклон не е нормализиран, а минималният е 15 °

  Таваните се наричат, когато разстоянието между тавана и покривната повърхност е не повече от 1,5 м. Обикновено пространството под такъв покрив се използва за технически цели. Покривните покриви се използват, когато има идея да се използва пространството под покрива като хол - таван. В допълнение, този допълнителен етаж може да бъде построен върху съществуващата къща.

  В голяма група отделят видове покриви по геометрична форма и брой склонове. Наклоненият покрив се нарича, ако ъгълът на наклон надвишава 10 °. Покривите са с една, две и четири рампи. По-сложните структури имат комбинирани склонове - това са стени, многобройни покриви. По-рядко в частното строителство има купол или конични модели. Покривите, които включват няколко различни форми, се наричат ​​комбинирани.

  Работен тип покрив: зона за почивка на равна повърхност

  Видове покриви за частни къщи: ние избираме оптималния наклон

  В зависимост от наклона се разграничава покривът плосък и наклонен. Под наклона разберете ъгъла на наклона на наклона спрямо линията на хоризонта. Измерва се в градуси или като процент от височината на покрива до дължината на участъка. Така че, 100% наклон съответства на 45 °. За удобство при превеждането на тези показатели е разработена специална таблица.

  Основната причина за подреждането на наклона е навременното отстраняване на валежите от покрива. Покривите с малък наклон (до 1%) често изтичат и причиняват неудобства на собствениците. В допълнение, по отношение на дизайна на повърхността на тези покриви не изглеждат естетически за частни домове. Снимки на плоски покриви показват, че най-често подобни конструкции се използват за кабини, гаражи и стопански постройки.

  Таблица за съответствие на степента на ъгъла на процентното съотношение на наклона на покрива:

  В допълнение към валежите вятърът влияе върху покрива. При увеличаване на наклона с 20-30 ° натоварване на вятъра се увеличава 5 пъти. И ако наклонът е малък, потокът от вятър може да проникне през покривите през ставите на покритието и лесно да разруши структурата. С помощта на компетентно избрания проект на покрива на частна къща можете да получите правилния ъгъл на наклон и да избегнете евентуалните последици от елементите.

  Добър съвет! При избора на покривен вариант трябва да се има предвид, че максималната стойност на натоварването от сняг върху покрива се постига, когато наклонът е 30 °. За да може покривът да се самопочиства, наклонът трябва да бъде 45 °.

  Покривът често е издигнат за гаражи, стопански постройки, кабини

  За да се определи правилно необходимия наклон, е необходимо да се изчисли съотношението на размера на билото към ½ ширината на къщата. Получената стойност се умножава по 100 - това ще бъде стойността на наклона на покрива. За удобство при определяне на ъгъла на наклон на покрива, професионалните строители използват специални изчисления и графики. Те лесно могат да бъдат намерени в интернет. Що се отнася до разходите за построяването на покрива, колкото по-голям е склонът, толкова по-скъпа ще е структурата.

  Свързана статия:

  Навес на покрива го направете стъпка по стъпка: инсталационни функции. Предимства и недостатъци на дизайна на навеса. Изборът на материалите, подготовката им и изчисляването на изискваната сума. Ъгълът на наклона.

  Въпреки факта, че изграждането на скатни покриви е по-скъпо, за всеки разработчик в приоритет ще бъде надеждността на покрива, а не разходите за неговото изграждане. По този начин правилният изглед на покрива на частна къща би бил модел на рампата. Наклонът на такъв покрив ще бъде причинен от натоварването на вятъра и снега върху конструкцията, както и привлекателен външен вид. В допълнение, ъгълът на наклон се определя, като се използва специфично покривно покритие. За полагане на всеки от видовете фирми за производство на материали препоръчва подходящ наклон.

  Силни пориви на вятър могат да почукат на покрив със стръмни склонове, с нежни склонове - лифт

  Използването на покрива в зависимост от наклона на покрива

  За да може покривът да се превърне в надеждна защита на къщата, изборът на покриви трябва да отчита ъгъла на наклон на склоновете:

  • шисти (азбестоциментни гофрирани листа) - това покритие може да се използва с наклон на покрива от 13 до 60 °. Ако ъгълът на наклон е по-малък от 13 °, водата ще проникне в ставите и през зимата ще се задържи сняг. Това значително ще намали живота на покрива;
  • керамични плочки - оптималният наклон за този материал е в диапазона от 30 до 60 °. При полагането на такива плочки върху покриви с наклон, по-малък от 25 °, трябва да се вземат мерки за подобряване на вентилацията и хидроизолацията;
  • метални плочки - популярността на използването на този материал за покрива на частна къща (снимката потвърждава това) е много висока. Освен многобройните предимства при полагане на метални плочки максималният ъгъл на наклон не е стандартизиран. Минималният наклон е 15 °;

  При избора на покривна покривка е необходимо да се вземе предвид наклона на склоновете

  • профилирани - използвани главно за стопански постройки. Полагане се извършва с наклон от 10 ° без ограничение;
  • керемиди - покритие, приложимо за покриви с наклон над 12 °. Максималният ъгъл на накланяне е неограничен. Подходящ за покриви сложни форми, както и повтаря повърхността на всяка кривина;
  • битумен шисти - гофрирани листове от този материал се използват с наклон от 5 °. Няма максимална граница, обаче, стъпката на вата зависи от ъгъла на наклон, а на наклон от 5 до 10 ° е необходимо да се подреди солидна настилка;
  • Faltsevy стоманен покрив - този материал поддържа вътре в отклонения от 20 °. Няма ограничение за максимален наклон.

  Графика показваща предпочитания покривен материал спрямо стъпката на покрива

  Добър съвет! При избора на покрив трябва да се спазва това правило: колкото по-плътна е структурата на материала, толкова по-малък трябва да бъде ъгълът на наклон на покрива на склоновете.

  Като се има предвид наклона на покрива, когато се използва покрив, можете да постигнете висококачествено полагане на материала, да предотвратите изтичане и да увеличите живота на цялата конструкция.

  Класификация на типовете покриви върху конструкцията на рамката

  Широките покриви, в зависимост от конфигурацията на рамката, могат да имат различна форма с определени характеристики. Има следните видове покриви:

  Пример за хармонично съчетание на няколко типа покриви: челно, единично, бедро

  • poluvalmovaya;
  • палатки;
  • mnogoschiptsovye;
  • купол;
  • сводест;
  • shpileobraznye.

  Плъзгаща се опция. Този покрив е доста прост дизайн. Единственият му склон се намира между две стени с различни височини. Колкото по-голяма е разликата между височината на стените, толкова по-голям е склонът на покрива. За конструкцията му могат да се използват всякакви материали. В частното строителство се използва главно за hozblok, гаражи или малки градински къщи.

  Навесният покрив изглежда модерен и стилен

  Добър съвет! За частни къщи се използват стръмни покриви, в случай че е необходимо да се намали оттичането на вода или сняг към пътното платно или пътната настилка.

  Снимките на плоския покрив на частна къща често илюстрират непредставения вид на структурата, особено ако структурата не е висока. В допълнение, този вариант почти премахва възможността за подреждане на тавана. Но в съвременния дизайн на сградите тази версия на покрива е доста популярна.

  Щори на покрива. Видът на двойния покрив е конструкция от две склонове, свързани помежду си чрез билото. Този покрив е най-често срещаният модел на добитък за частни домове. Снимките на типовете покриви в вертикалната стена показват, че склоновете могат да бъдат подредени както симетрично, така и с различни наклони. Дължината на склоновете също може да варира.

  Водопадът е най-популярен сред популациите.

  Поради факта, че под такива покриви можете да оборудвате таваните или таваните, те се считат за доста практични. Елементите на стените на конструкцията, които ограничават тавана или таванското пространство, се наричат ​​фронтони. Високите покривни конструкции осигуряват безпрепятствено утаяване и свеждат до минимум възможността за изтичане. Трябва да се отбележи, че в районите, където често се наблюдават бурни ветрове, покривът може да бъде прекъснат поради лош поток.

  Мансарден дизайн. Този покрив е един вид фронтен дизайн с разбит профил. Всеки мансарден наклон на покрива има две нива: горният склон с лек наклон, по-ниският - с падащ. Основното предимство на такъв покрив е способността да се максимизира използването на пространството под покрива. Поради факта, че сградите са нестабилни за силни ветрове, проектите на мансардни покриви на частни къщи предполагат допълнително закрепване на покрива в района на падащия наклон.

  Чертеж с размери на монтаж на покрив от челно стъкло с разбит профил

  Добър съвет! Ако таванската стая е малка, дизайнерите препоръчват да не се подпира тавана. Интериорната облицовка може да се извърши към билото, което ще добави пространство в помещението.

  Широк покрив. Този тип покрив е комбинация от фронтон и бедрена конструкция. Тук плочките заменят триъгълни рампи, които се наричат ​​бедра. Другите два склона имат формата на равнобедрен трапец. Върховете на склоновете са оборудвани с капандури. Структурата на рамката може да бъде изградена върху правоъгълна основа. Пространството под покрива може да се използва и под тавана.

  Широкият покрив е комбинация от фронтон и бедрена конструкция

  Широкият покрив има рационализирана форма, перфектно самопочистващ се и устойчив на вятър, но има по-сложна конструкция на системата за окачване. В тази връзка, изграждането на такъв покрив се препоръчва да се поверяват само на специалисти. По отношение на разходите за строителство, трябва да се отбележи, че строителството се наблюдава голям процент на покрива на отпадъците и значителни разходи за прозорци на прозорците.

  Полу-шарнирни конструкции. Междинен модел между покрива на тазобедрената и черупката. Характерна особеност на този дизайн е, че покривът на фронтон в горната част е покрит с малка полузатягаща част, която предпазва билото от натоварване от вятъра. Рационализирането на такава форма прави подходящо изграждането на такива покриви в райони, където преобладават силни пориви на вятъра.

  Пример за полу-спиртен покрив на частна къща

  Появата на покрива е доста атрактивна по отношение на дизайна. В триъгълните части на фронтовете можете да оборудвате прозорците на капандурите с пълен размер. Половината кошери служат като декоративни елементи. По проект този тип покрив е доста сложен и включва участие на професионалисти.

  Модели на покрива в палатка. Към една от разновидностите на тазобедрената конструкция е включен покривът на хълбока. Този модел има 3 или повече триъгълни наклони, които се сливат на върха в една точка. Всички рампи се изпълняват симетрично един към друг. Тентовите покриви се използват в случаите, когато къщите имат правилната форма на квадрат или многоъгълник. Те са много привлекателни на външен вид.

  Структурата на шатрата е достатъчно устойчива на ветровете. Сложността на издигането на системата на връзките се обяснява със строго симетричната геометрична форма на покрива. Ако листовият материал действа като покритие, количеството на отпадъците ще бъде голямо. Цената ще бъде повлияна от инсталирането на тавански прозорци.

  Различни видове покриви за къщи и вили

  Добър съвет! За бедро покрив изглежда естетически атрактивен, се препоръчва да се използва като покривна керемида.

  Многобройни покриви. Такива покриви се считат за една от най-сложните структури, както по отношение на устройството на системата за окачване, така и по отношение на полагането на покривното покритие. Това се дължи на наличието в устройството на голям брой ръбове, долини и други структурни елементи. Използва се в домове със сложна многоъгълна форма.

  Появата на поличиповия покрив е много отличителна. Благодарение на модерния покрив с богата цветова палитра, покривът може да бъде направен светъл и оживен. Освен това под такъв покрив можете да оборудвате страничната таванска площадка на малка площ.

  Чрез комбиниране на различни видове покриви можете да получите интересен поглед у дома.

  Куполни дизайни. Куполообразен или коничен дизайн е покрив със закръглена форма без ръбове, сближаващ се в най-високата точка. Това е доста рядък вид покрив на частна къща. Снимките на такива конструкции показват, че в повечето случаи такъв покрив се използва само за отделни елементи на сградата, например като малки кули или кръгли тераси.

  Стъклени покриви. Основата на този дизайн е основата на графите, извити в дъгообразна форма. Като покрив за частна къща се използва много рядко. Тази форма на покрив е рационална за големи сгради, като например спортни съоръжения или обществени сгради. В частното развитие може да се използва като допълнителен елемент в съчетание с изграждането на друга форма.

  Най-често се използва куполна покривна конструкция за отделни елементи на сградата.

  Оформени покриви. Основната разлика между тези изключителни покриви е остър ъгъл, създаден от остри наклони. За изграждането на колоната отнема много време, защото тук е много важно да изберете наклона и материала за покрива. Като правило кулата е издигната като декоративен елемент, коронясвайки куполовите покриви или кули.

  Поради своята сложност и трудолюбие на изпълнение, такава конструкция се издига само от професионалисти. Ветровете са много рядко използвани при проектирането на покриви на частни къщи. Снимките показват, че те се използват главно при строежа на храмове, сгради в готически стил и други монументални структури.

  Добър съвет! Дори и единствената незначителна грешка, направена по време на изграждането на покрива с формата на катетла, може да разваля външния вид на цялата структура.

  В дизайна на покрива на къщата във викториански стил има каменна форма тип покрив.

  Има и такова нещо като комбиниран покрив. Такива покриви в конструкцията им съдържат няколко вида едновременно, например комбинация от тазобедрената става, шийката, полихрома и други форми. Комбинираните покриви са сложни в проектирането, строителството и по-нататъшната поддръжка, но винаги имат интересен и изтънчен външен вид.

  Мансарден покрив на частна къща. Снимки и описания на структурите

  Типът мансарден покрив е чудесна възможност да се увеличи полезната площ на частна къща. Размерите на допълнителното пространство ще определят формата и вида на мансардния покрив. Геометричните форми на такъв покрив могат да имат различна конфигурация и самият покрив може да покрива цялата сграда или малка част от нея.

  Благодарение на тавана може значително да се увеличи полезната площ на къщата, например, като поставите там спални

  Видове мансардни покриви. Снимки на частни къщи с функционален покрив

  Има няколко вида мансардни покриви:

  • единичен наклон;
  • симетричен;
  • асиметрична;
  • десет тона;
  • прекъсната линия

  Открит покрив. Специален вид мансардни покриви в опция "постно". Подобни конструкции са доста прости в строителството, поради липсата на билото и трудностите, свързани с неговото изграждане. Таванското пространство се формира чрез промяна на височината на стените, върху които лежат гредите на конструкцията. Таванският под такъв покрив е съвсем миниатюрен.

  Схеми на подреждане на затопляния таван и вентилация на покривното пространство

  Симетричен мансарден покрив. Този тип покрив е изграден въз основа на фронтовия модел. Стените на таванската стая в това изпълнение ще имат идентична ширина и височина. Този формуляр осигурява възможността да се инсталират на закрито цялостни прозорци и врати, водещи до балкон или тераса.

  Асиметрична форма. Такива покриви се получават в резултат на поставянето на склонове на бедрата. Трябва да се има предвид, че стаята под асиметричния покрив ще има малка площ. Очертанията на противоположните стени на тази стая ще бъдат както следва: две във формата на триъгълник, две във формата на трапец.

  Проектиране на мансардни палатки. Стаята под този покрив може да има специфична конфигурация: кръгла, конична или пирамидална. В тази връзка, в стените на тавански е много трудно да влезе в прозорците или вратите. Прозорците на тази форма трябва да бъдат направени по поръчка за специален проект, който ще доведе до значително увеличение на разходите за строителство.

  При изграждането на покрива е необходимо внимателно да се вземе предвид местоположението и проектът на прозореца на покрива

  Добър съвет! Когато настройвате прозорци в таванската стая, обърнете внимание на начина, по който те ще се отворят. Прозорците за отваряне надолу и надолу могат да причинят наранявания на някой, който ги отваря. Отварянето към външната страна с дръжката, разположена отгоре, е оптимална.

  Счупен покрив. Ако искате да се възползвате максимално от пространството под покрива, изборът на наклонен покрив ще бъде правилен. В този случай е възможно значително да се намалят т. Нар. Мъртви зони, чиято площ не може да се използва като полезна. Поради външните счупвания на лицата е възможно да се разшири таванското пространство, докато избора на прав покрив ограничава рационалното използване на пространството под него.

  Под комбинирания покрив на селска къща има таванско помещение

  Разграничава разчупените покривни конструкции с малка височина на стените на помещенията, което води до тях. Монтирането на такъв покрив е оправдано, когато таванът е построен върху вече построена сграда. В този случай няма да се притеснявате за допълнителното натоварване на основата, чийто проект първоначално не предполага наличието на допълнителен жилищен етаж.

  Счита се за популярен покрив, който се основава на конструкцията на триъгълни форми: горна и долна. Дизайнерската схема на горните триъгълници приема както обесваща, така и наклонена опорна система, а долните - само наклонена черта. В основата на горните склонове са равнобедрени триъгълници, а долната има два правоъгълни триъгълника в основата.

  Дневна, разположена на таванския етаж на частна къща

  Затопляне и хидроизолация на мансардни покриви

  Конструкцията на мансарден покрив зависи от натоварването, което ще бъде подложено на покрива на горната и долната част на покрива. Не трябва да забравяме, че потоците на топъл въздух се издигат и се утаяват под формата на конденз върху вътрешната повърхност на покрива. Ето защо, технологията за изграждане на мансардни покриви на частни къщи задължително трябва да вземе предвид висококачествената топлина, пара и хидроизолация.

  Добър съвет! При изграждането на мансарден покрив обърнете внимание на разпределението на вентилационните решетки и комините: не им позволявайте да се намират в долината.

  Схемата на устройството изолира мансарден покрив

  За да сте удобни на тавана, трябва да използвате топлоизолационен материал, който ще допринесе за това независимо от сезона. Ако покривният пай е направен в съответствие с всички технологични правила, вътрешният климат ще бъде нормален.

  За да се направи правилният избор на топлоизолационни материали ще помогне за познаването на техните основни характеристики, които включват:

  • устойчивост на температурни крайности;
  • ниска топлопроводимост;
  • устойчивост на влага;
  • неуязвимост на механични товари;
  • екологосъобразност;
  • пожарна безопасност;
  • плътност до 250 кг / м³.

  Технологията за изграждане на мансардни покриви задължително трябва да отчита качеството на топлината, парата и хидроизолацията

  Технологията на устройството за топлоизолация в тавана е подобна на изолацията на обикновените покриви, но поради определени критерии се поставят по-големи изисквания. Склоновете и завесите играят ролята на стени в таваните, поради което се прегряват през лятото и бързо се охлаждат през студения сезон. Поради това последователността на слоевете на тортата трябва да се спазва стриктно:

  1. Пароизолационен слой.
  2. Изолационен материал.
  3. Вентилация (въздух).
  4. Хидроизолиращ слой.
  5. Покривен материал за покритие.

  Прилагайки нагревател, трябва да обърнете внимание на топлопроводимостта му (способността да задържате и предавате топлина). Колкото по-ниска е топлопроводимостта, толкова по-добре материалът ще задържа топлината в помещението, като го предпазва от охлаждане. Мансардни покриви са по-податливи на топлинни загуби през зимата, тъй като топлината тече нагоре, приближавайки се до покрива.

  Процесът на затопляне на мансарден покрив с минерална вата

  През зимата има такъв процес: снегът покриващ покривната повърхност изпълнява функцията на един вид топлоизолатор. Ако загубата на топлина е голяма, снегът на покрива започва да се стопи, превръщайки се в гъста лед, която не улавя топлината и създава допълнително натоварване на покрива. Правилно поставената изолация няма да позволи снега да се стопи и да се образува лед.

  При силна топлина таванската стая е много гореща. За да избегнете това, подредете топлоизолацията отвътре. Броят на слоевете за вътрешна защита зависи от свойствата на материала. За тези цели, често използвани: полиуретанова пяна, минерална вата, екструдиран полистирол, шлакова вълна, стъклена вата, пяно стъкло. От естествена изолация се използват слама, шлака, дървесни стърготини, тръстикови панели.

  Минералната вата е един от най-популярните материали за изолация на покриви

  Покрив за частна къща. Видове покриви по дизайн: формата има значение

  Съвременният дизайн на покрива включва разнообразие от различни и оригинални дизайни. Формата на покрива причинява не само подходящата степен на защита на къщата от външно влияние, но и осигурява архитектурна изразителност. При частното строителство изборът на дизайн е ограничен само от финансовите възможности на собственика на къщата, което позволява покривът да се превърне в основен декоративен елемент в дизайна на цялата къща.

  Красиви покриви на частни къщи: фото галерия от различни версии

  Определено съветват оптималния вид покрив може да бъде, като се има предвид не само технологията на строителството, но и желанията на собственика на къщата. Архитектурните предпочитания в частния сектор също зависят от района, в който се намира къщата, тъй като всеки регион отдавна се отличава с неговия стил и оригиналност. За да разберете какви са покривите на частни къщи (снимки на многобройни опции са достъпни в интернет), е необходимо да проучите този въпрос, след което изборът на най-подходящия вариант не е труден.

  Въпреки простия дизайн, има много начини да се комбинира плосък покрив с модерен стил на частно строителство. Монолитната покривна покривка има малък набор от компоненти и не изисква значителни финансови инвестиции. При проектирането на плоски покриви, мнозина използват новото оригинално направление - градинарство. Покривът, покрит с цветя и зеленина, ще добави част от романтиката към цялата къща.

  Най-популярни в крайградските градове е двукрилният покрив. Снимки на частни къщи показват типични модели на фронтови структури. Фронтът покрив със склонове, различни по дължина и склон, изглежда оригинален, по-строг класически модел със симетрични наклонени равнини. Важна детайлност е възможността за подреждане на таванското помещение под покрива на едноетажната частна къща. Снимката характеризира простотата и функционалността на този вид покриви.

  Къща от дървен материал с комплексен комбиниран покрив

  Снимките на таванските къщи от частни къщи показват, че този дизайн на покрива се използва главно за големи вили. Къщите с такива покриви изглеждат по-солидни и впечатляващи. Поради липсата на фронтони в конструкцията, височината на къщите с покрив с камбана изглежда видимо по-малка, но това усещане е напълно компенсирано от наличието на прозорци за капандури и капандури. Те перфектно осветяват таванското пространство и правят фасадата на цялата къща по-живописна.

  Изключителните ергономични предимства имат счупени покривни конструкции. Снимките на счупени покриви на частни къщи показват максималната ефективност на използването на използваемото пространство. Въпреки факта, че изграждането на такава структура води до високи разходи, тези модели се използват активно в частното строителство.

  Класическият модел на покрив със стени със симетрични рампи

  Добър съвет! Тези, които мечтаят за двуетажна вила, но финансово ограничена, трябва да обърнат внимание на таваните. Това ще бъде отличен вариант с минимални инвестиции.

  Любителите на необичаен дизайн не биха могли да бъдат по-подходящи за много покрив. Такива дизайни могат да бъдат приписани на тези шедьоври. Тяхната уникалност се крие в големия брой ръбове, краища, клещи и рампи. Тази форма на покрив е станала популярна в съвременното частно строителство на вили с тавански стаи. Ако изберете успешен проект, можете да изградите уникална структура, свързана с покривите на приказните кули.

  Като разгледате всички възможности за покриви за частни къщи и внимателно разбиране на характеристиките и предимствата на всеки от тях, можете да вземете най-доброто решение във вашия случай. Основното - вашият дом трябва да бъде под надеждна защита.