Наклонен калкулатор Преобразуване от градуси до проценти

Покривни склонове. За да може водата бързо да се отстрани от покрива, наклоните й се дават наклон, който обикновено се изразява в градуси или проценти и се измерва с помощта на геодезически инструменти. Наклона означава ъгъла на наклона на наклона до хоризонта (Таблица 1). Колкото по-голям е ъгълът, толкова по-стръмен е покривът. Модерните сгради имат покриви, които обикновено са плоски.

Таблица 1. Склоновете на покрива

степен
процент от
степен
процент от
степен
процент от

В зависимост от стъпката на покрива се използва определен покривен материал и се задоволява броят на слоевете, необходими за тази стъпка (фиг.2). Покривните материали за технико-икономически и физически свойства се комбинират в групи 1-11, които са обозначени на графиката с аркови стрели. Наклонените линии показват наклона на наклона. Гъстата наклонена линия на графиката показва съотношението на височината на ръба h до половината от началото му 1/2. Съотношението 1: 2 (показано в горната част на наклонената линия) показва, че вертикалният сегмент h е поставен два пъти върху хоризонталния сегмент 1/2. На полукръгова скала тази наклонена линия показва наклона на покрива в градуси, а на вертикалата - като процент. Също така, според графика, можете да определите най-малкия наклон за определена група препоръчани покривни материали:

i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 или 5: 12.

За изразяване на пристрастия в проценти това съотношение се умножава по 100:

i = (5/12) 100 = 5; 100/12 = 41,67.

Очакваният наклон от 41,67%, като същевременно спазва конструктивните размери на покрива, осигурява нормално изхвърляне на дъждовна вода.

Покрив на ролки различни видове с покривни наклони до 2,5% са разположени на четири слоя върху адхезивния битумен мастик. Hydroisol GI-G, GI-K, С-PM стъкло рубероид, RKM-350B рубероид и др. Се използват като валцовани материали. От петте слоя се използват покривите. Защитен слой от чакъл с дебелина 20 мм върху антисептичния мастик се излива върху покривния килим.

Фигура 2. Графика за избор на покривен материал в зависимост от наклона на покрива: 1 - чипс, чипс, керемиди; 2 - плочки, листове от азбестоцимент; 3-ролкови материали от четирислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в гореща мастика, както и тарелки от ендови от едни и същи покриви; 4 - валцувани материали от трислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в горещ мастик; 5 - валцувани материали от трислойни покриви без защитен слой; 6 - валцовани материали, залепени върху горещи и студени маси от двуслойни покриви; 7 - листове от гофриран азбесто-цимент с унифициран профил; 8 - плочки; 9 - листове от армиран азбестоцимент; 10 листова стомана; 11 - азбестоциментни листове от обикновен профил; h - височината на билото; l - начало, 12 - хоризонтално разстояние (проекция) от билото до стрехите

С покривни наклони, 10-25% от покрива е разположен и в три слоя, с два долни слоя от C-PM стъкло-рубероид, C-RK стъкло, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) или да направите два долни слоя от депозирания покривен материал RM-420-1 и един горен слой от нанесения покривен материал RK-500-2 или RK-420-1. В тези случаи слой чакъл се разполага само в долини по ширината на армировката на покривния килим.

Покриви от залепени материали подредете в два или три пласта, както следва. С наклони от 0-10%, разположени на три слоя - в долните два и в единия край (на проекта).

Когато склоновете на покрива, 1,5-10% от покрива също е подреден в два или три слоя - два долни, един долен (според проекта).

Ролковите покривни материали с наклон до 2,5% се полагат на два слоя: в долния слой на материалите с прахообразна превръзка, в горната част - от материали с грубо назъбено покритие.

При наклон от 2.5-10 и 10-25%, се разрешава да се подредят еднослойни покриви с груб дресинг. Ако няма покритие, покривната повърхност е боядисана с боя BT-177.

Масивни покриви със склонове до 2,5% трябва да се състоят от два до четири слоя битум или битум-полимерна мастика, които се полагат с уплътняващи уплътнения от стъклени влакна BB-G, BB-K или стъклена мрежа ССС, СС-1.

С наклон от 2.5-10% маститните покриви се изработват в три слоя битум или битум-полимерна мастика с три подложки, изработени от BB-G, BB-K от фибростъкло или стъклена мрежа ССС, СС-1. Същевременно като защитен слой се използва чакъл от битум или битумен каучук.

С наклон от 10-25%, два долни слоя битум или битум-полимерна мастика, подсилени с две уплътнения, направени от стъклопласт BB-G, BB-K или USSR мрежа от стъклени влакна, SS-1 и един горни слой от покривен материал с груб зърно или битум-полимерна мастика. Вместо слой покривен материал, можете да боядисвате покрива с боя BT-177.

Покриви от листове от гофриран азбестоцимент обикновени, средни, подсилени и унифицирани профили са разположени на тавански покриви, които имат големи (до 28%) склонове, проста конфигурация без вътрешен дренаж.

Покривни плочки костюм върху щайгата, изработен от дървени греди. Минималният допустим наклон на покрива е 33%.

Метални покриви с наклони до 29% се използват основно за големи ремонти, както и за сгради с висока разсейване на топлината, когато покривите не могат да бъдат изработени от валцувани или маститни материали. Металните листове се използват и за монтаж на връзки и части от покриви.

Таблица за степен и процент

Наклонен калкулатор

Наклонът калкулатор ще ви помогне в точното време, за да се изчисли наклон, излишък или разстояние без никакви проблеми.

Калкулаторът може да изчисли наклона на покрива. наклон на тръбопровода. наклона на стълбите. наклона на пътя и така нататък. Също така е възможно да се изчисли излишъкът между точките или разстоянието от точка до точка (полезно за геодезията).

Работна поръчка:
1. Изберете стойността, която трябва да изчислите
2. Изберете в коя измервателна единица искате да зададете / изчислите наклона (избор от 3 типа: градуси, ppm, процент)
3. Задайте първата неизвестна
4. Задайте второ неизвестно
5. Щракнете върху бутона "Изчисляване"

За справка:
- наклонът в градуси се изчислява чрез допирателната на ъгъла: tgx = h / L
- наклонът на склон се изчислява, като се използва следната формула: x = 1000 * h / L
- Процентът на наклона се изчислява по следната формула: x = 100 * h / L

Калкулаторът на наклона е създаден като допълнение към основните онлайн изчисления на сайта, а ако ви харесва, не забравяйте да го разкажете на вашите приятели и колеги.

Наклон на покрива на покрива на къщата ви

Експертите знаят, че изборът на покривен материал влияе върху ъгъла на наклона на покрива. Пристрастието на покрива - как да разчитаме, този въпрос е само посветен на нашата статия. Надяваме се, че ще намерите отговори на вашите въпроси в него.

За да може водата да тече по-бързо от покривите, нейните склонове се монтират под ъгъл. Експресирайте наклона на покрива като процент (склонове с лек ъгъл) или степени.

Колкото по-големи са тези стойности, толкова по-стръмен е покривът. Можете да ги измерите с помощта на геодезически инструмент (инклинометър). И какъв е склонът на покрива? Това е ъгълът на наклон на наклона на покрива към хоризонта.

Обикновено има 4 вида покривни конструкции:

Разбира се, като такива, плоски покриви не съществуват, в противен случай водата постоянно е застанала на тях. Ъгълът на наклон на покрива не може да бъде по-малък от 3 0.

Както бе споменато по-горе, величината на наклона може да бъде измерена в градуси и проценти. По-долу даваме таблица за съотношението на тези количества.

Преди да разгледаме влиянието на ъгъла на наклона на покрива върху избора на покриви, предлагаме да разберете кои фактори влияят върху тази стойност.

Какво влияе върху ъгъла на покрива?

Изборът на правилния ъгъл на наклон на склоновете зависи от плътността, надеждността и дълготрайността на покрива. Но тази стойност не се "взема от тавана".

Първо, обърнете внимание на следните фактори:

 • Вятър. Колкото по-висок е ъгълът на наклон, толкова по-голяма е съпротивлението на покрива. Но ако ъгълът на наклон е малък, вятърът може да откъсне покрива. Това е, че е опасно да се направят много стръмни покриви, но също така напълно без наклон е също лошо. Ето защо, експертите препоръчват: за райони с нежни ветрове, ъгълът на наклон на покрива трябва да е от 35 до 40 градуса, за райони със силен вятър от 15 до 25 градуса.
 • Атмосферни валежи. Дори и неспециалистът разбира, че колкото по-голям е склонът, толкова по-бързо водата и снегът напускат покрива, които не текат под покриващите фуги. Това означава, че покривът е по-стегнат. Това също трябва да се има предвид.

От всичко казано по-горе можем да заключим, че климатичните условия на строителната площадка на покрива оказват значително влияние върху ъгъла на наклона му.

Изборът на покритие, в зависимост от наклона на покрива

Изборът на материали, в зависимост от наклона на покрива

При избора на покривно покритие. без неуспех трябва да вземе под внимание ъгъла на покрива. Не само изборът на материал, но и броят на слоевете, които ще трябва да бъдат положени (валцувани материали), ще зависи от тази стойност.

На фигура 2 можете да видите минималния и максималния ъгъл на наклон, при който се използва един или друг вид покриви.

Вертикалната скала показва наклона на покрива в проценти, а полукръгът (в центъра на схемата) в градуси. С поглед към масата откриваме, че:

 • Покритите материали за рула могат да се използват за покриви с ъгъл на наклон от 0 до 25%. С наклон от 0 до 10% полагане се прави на три слоя. Ако тази стойност е 10-25%, тя може да бъде подредена в един слой (материал с покритие).
 • Върху покриви с наклон до 28% се използват листа от гофриран азбест (шисти).
 • Плочките се използват за покриви с наклон най-малко 33%.
 • Използва се покритие от стомана при ъгъл на наклона до 29%.

За вашата информация! Колкото по-голям е склонът на покрива, толкова повече материал ще трябва да похарчи за покритието си. Следователно устройството за плоско покритие ще струва по-малко от покривно устройство с наклон от 45 градуса.

Знаейки размера на наклона на покрива, лесно можете да изчислите колко материал е необходим и каква ще бъде височината на покрива.

Изчисляване на височината на билото

Съотношението на степента / процента на наклона на покрива

След като решихме да построим покрива, решихме какъв материал да използваме, взехме предвид всички климатични условия и решихме наклона на покрива, че е време да се научим как да изчислим височината на билото.

Това може да се направи с помощта на квадрат или математически начин. За втория вариант ширината на обхвата на къщата (h) се разделя на 2. Полученото число се умножава по относителната стойност.

За да го намерите, използвайте таблицата по-долу (Фигура 4). Както можете да видите, стойностите са записани за всеки ъгъл на наклон. За да го направите по-ясен дайте пример. Ширината на сградата е 6 м, наклонът на покрива е 20 градуса. Получаваме:

Височината на билото е 1.08 метра. Използвайки тази формула, можете да намерите наклона на покрива (това е необходимо при ремонт на вече завършен покрив). Как да разчитам? В обратен ред.

Ъгълът на наклона на покрива е съотношението между височината на ръба на покрива и половината от дълбочината.

Това, което получаваме: 1.08: 3 = 0.36, умножаваме тази стойност на 100 и получаваме наклона на покрива като процент: 0.36x100 = 36%, погледнете таблицата и вижте: 36% = 20 градуса.

Как да изчислим ъгъла на наклона на покрива и как да определим тази стойност с помощта на инклинометъра, какъв е този инструмент?

Това е рейка с рамка, прикрепена към нея. Между ламелите е оста, към която е прикрепено махалото (два пръстена, плоча, тегло и указател).

Вътре в изреза е скала с градуиране. Когато релсата е в хоризонтално положение, показалецът съвпада с нула на скалата.

За определяне на ъгъла на наклона на покрива. Инканометричната шина се държи перпендикулярно на билото (при ъгъл от 90 градуса). Показалецът на махалото ще покаже желаната стойност в градуси. За преобразуване в проценти използвайте таблицата по-горе за кастинг (Фигура 3).

Много често, при изграждането на покриви, можете да чуете фразата "покрив razuklonka." Какво е това?

тежестта слой

Таблица за намиране на относителната стойност

Покрив Razulukka е набор от дейности, които се извършват, за да се създаде склон на плосък покрив, създаване на кънки и долини на него. Това събитие помага за решаването на проблема с застой на вода.

За плоски покриви минималният допустим наклон е 1,5 градуса (желателно е да се направи повече) и трябва да се направи, така че водата от покрива да се влива в специални фунии за всмукване на вода. За това обикновено се използват циментови замазки или разширена глина.

Ако става дума за покрив razuklonki по време на ремонт, а не изграждане на строителството, то е по-добре да се използват други материали (пяна бетон, полиуретанова пяна, плоча материали), тъй като замазка значително ще увеличи натоварването на покрива. И това е изпълнено с непредсказуеми последици.

Какво още трябва да знаете при избора на ъгъла на покрива:

 • Наклонът в долината трябва да е най-малко 1%;
 • Когато ъгълът на наклон на покрива е по-малък от 10%, ако се използват валцувани битумни материали, горният слой трябва да бъде защитен от камъни (10-15 mm) или каменни прахове (3-5 mm);
 • Когато се използва като покривен материал от шисти или велпапе, не забравяйте да запечатате ставите между тях;
 • От избора на ъгъла на наклон на покрива ще зависи от метода на дренаж на дъжд и стопилка вода.

Както вече сте разбрали, много зависи от избора на ъгъла на покривния наклон. Експертите казват, че оптималният наклон на покрива се изчислява поотделно за всяка сграда.

Необходимо е да се отчетат много фактори: климатични условия, структура на сградата, който покрив материал ще бъде използван и др. Така че няма универсален отговор.

Как да конвертирате наклона на покрива в градуси до проценти (таблица) и следователно избор на материали

В зависимост от стъпката на покрива се използва определен покривен материал и се задоволява броят на слоевете, необходими за тази стъпка (фиг.2). Покривните материали за технико-икономически и физически свойства се комбинират в групи 1-11, които са обозначени на графиката с аркови стрели. Наклонените линии показват наклона на наклона. Гъстата наклонена линия на графиката показва съотношението на височината на ръба h до половината от началото му 1/2. Съотношението 1: 2 (показано в горната част на наклонената линия) показва, че вертикалният сегмент h е поставен два пъти върху хоризонталния сегмент 1/2. На полукръгова скала тази наклонена линия показва наклона на покрива в градуси, а на вертикалата - като процент. Също така, според графика, можете да определите най-малкия наклон за определена група препоръчани покривни материали:

i = h. (1/2) = 2,5. (12/2) = 5/12 или 5. 12.

За изразяване на пристрастия в проценти това съотношение се умножава по 100:

i = (5/12) 100 = 5; 100/12 = 41,67.

Очакваният наклон от 41,67%, като същевременно спазва конструктивните размери на покрива, осигурява нормално изхвърляне на дъждовна вода.

Покрив на ролки различни видове с покривни наклони до 2,5% са разположени на четири слоя върху адхезивния битумен мастик. Hydroisol GI-G, GI-K, С-PM стъкло рубероид, RKM-350B рубероид и др. Се използват като валцовани материали. От петте слоя се използват покривите. Защитен слой от чакъл с дебелина 20 мм върху антисептичния мастик се излива върху покривния килим.

Фигура 2. Графика за избор на покривен материал в зависимост от наклона на покрива: 1 - чипс, чипс, керемиди; 2 - плочки, листове от азбестоцимент; 3-ролкови материали от четирислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в гореща мастика, както и тарелки от ендови от едни и същи покриви; 4 - валцувани материали от трислойни покриви със защитен слой от чакъл, вграден в горещ мастик; 5 - валцувани материали от трислойни покриви без защитен слой; 6 - валцовани материали, залепени върху горещи и студени маси от двуслойни покриви; 7 - листове от гофриран азбесто-цимент с унифициран профил; 8 - плочки; 9 - листове от армиран азбестоцимент; 10 листова стомана; 11 - азбестоциментни листове от обикновен профил; h - височината на билото; l - начало, 12 - хоризонтално разстояние (проекция) от билото до стрехите

С покривни наклони, 10-25% от покрива е разположен и в три слоя, с два долни слоя от C-PM стъкло-рубероид, C-RK стъкло, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) или да направите два долни слоя от депозирания покривен материал RM-420-1 и един горен слой от нанесения покривен материал RK-500-2 или RK-420-1. В тези случаи слой чакъл се разполага само в долини по ширината на армировката на покривния килим.

Покриви от залепени материали подредете в два или три пласта, както следва. С наклони от 0-10%, разположени на три слоя - в долните два и в единия край (на проекта).

Когато склоновете на покрива, 1,5-10% от покрива също е подреден в два или три слоя - два долни, един долен (според проекта).

Ролковите покривни материали с наклон до 2,5% се полагат на два слоя: в долния слой на материалите с прахообразна превръзка, в горната част - от материали с грубо назъбено покритие.

При наклон от 2.5-10 и 10-25%, се разрешава да се подредят еднослойни покриви с груб дресинг. Ако няма покритие, покривната повърхност е боядисана с боя BT-177.

Масивни покриви със склонове до 2,5% трябва да се състоят от два до четири слоя битум или битум-полимерна мастика, които се полагат с уплътняващи уплътнения от стъклени влакна BB-G, BB-K или стъклена мрежа ССС, СС-1.

С наклон от 2.5-10% маститните покриви се изработват в три слоя битум или битум-полимерна мастика с три подложки, изработени от BB-G, BB-K от фибростъкло или стъклена мрежа ССС, СС-1. Същевременно като защитен слой се използва чакъл от битум или битумен каучук.

С наклон от 10-25%, два долни слоя битум или битум-полимерна мастика, подсилени с две уплътнения, направени от стъклопласт BB-G, BB-K или USSR мрежа от стъклени влакна, SS-1 и един горни слой от покривен материал с груб зърно или битум-полимерна мастика. Вместо слой покривен материал, можете да боядисвате покрива с боя BT-177.

Покриви от листове от гофриран азбестоцимент обикновени, средни, подсилени и унифицирани профили са разположени на тавански покриви, които имат големи (до 28%) склонове, проста конфигурация без вътрешен дренаж.

Покривни плочки костюм върху щайгата, изработен от дървени греди. Минималният допустим наклон на покрива е 33%.

Метални покриви с наклони до 29% се използват основно за големи ремонти, както и за сгради с висока разсейване на топлината, когато покривите не могат да бъдат изработени от валцувани или маститни материали. Металните листове се използват и за монтаж на връзки и части от покриви.

Наклон на покрива в градуси и проценти

В статии за изграждането на покриви понякога има две понятия, които характеризират наклона на покрива. Досега някои разработчици не разбират техните ценности, различия и необходимостта от използване. В продължение на стотици години строителите измерват склоновете на склоновете в градуси и структурата им все още стои. Каква беше причината за въвеждането на друг метод за измерване на наклона, какви са действителните ползи от това? Ще се опитаме да дадем отговори на този и други въпроси в тази статия.

Наклон на покрива в градуси и проценти

Защо трябва да знаете наклона на покрива

Без точно разбиране на този въпрос е невъзможно да се справим със склоновете в градуси и проценти. Какво влияе върху наклона на склоновете?

Вид покривен материал

Вятър и снежна сила

Както може да се види от таблицата, ъгълът на наклон на покривните наклони е един от най-важните технически параметри на покривната система у дома. Те обръщат внимание от самото начало на строителния проект.

Защо трябва да знаете ъгъла на наклон

Проектната документация на сградите взема предвид огромен брой отделни фактори, докато специалистите се опитват да вземат предвид максималния брой изисквания на клиентите. Но само при едно условие - техните желания не оказват неблагоприятно влияние върху силата и надеждността на структурите и отговарят на съществуващите регулаторни изисквания на държавните стандарти.

Един от най-важните елементи на всяка сграда или конструкция е покривното покритие, при проектирането, безопасността, надеждността и дълготрайността, а не дизайн, дойде на първо място. В модерните сгради покривът не само го предпазва от валежи, но и предотвратява загубите на топлина.

Калкулатор на ъгъла на портала

В какви стойности се измерва ъгъла на наклона

На пръв поглед е много странен въпрос. В продължение на стотици години всички учени от света измерват ъгъла на наклон в градуси или ppm. И строителите наскоро излязоха с някаква друга мярка за измерване на ъгъла на наклона на покривните склонове - проценти. Защо това е направено, е неизвестно за нас, тъй като също така не е известно какъв интерес прави по-лесно, какви изчисления са по-лесни за работа с тях, как могат визуално да заменят степените. Например, ако клиентът знае, че ъгълът на наклон на склоновете е 45 °, то той представлява ъгъла, с който има покрив. И ако му е казано, че ъгълът на наклон е 50%, какъв вид покрив трябва да си представи?

Защо се нуждаете от ъгъла на наклона на покрива

В зависимост от вида на покрива и климатичната зона на мястото на сградата, дизайнерите избират оптималния ъгъл на наклона. В бъдеще тази стойност се използва по време на различни изчисления на системата за окачване. Какво влияе наклонът?

 1. Линейните размери на опорните крака. Отчитайки ъгъла на наклон, изменението на вертикалните и хоризонталните сили се променя. Без ъгъла на наклон дори науката за армиране не помага да се изчислят действителните стойности на натоварването и въз основа на тези данни се определя ширината и дебелината на дървения материал, използван за производството на корнизните крака.
 2. Стъпка на стъпалото. Ако възнамерявате да използвате таванското помещение за жилищно строителство, тогава еталонните платна са стандартни до 60 см. Това се дължи на факта, че в таваните се затоплят покривите, а именно ширината на изолацията. Няма значение дали е пресована или валцована минерална вата, полистиролова пяна, полистиролова пяна или други полимерни изолатори. За студените покриви разстоянието до мед от краката на ребрата не се регулира и зависи само от размера на дъските и ъгъла на наклона на склоновете.

Стъпка между гредите

Избор на напречно сечение и дължина на крачола

Калкулатор за единична настилка на покрива

Примери за използване на ъгъла на наклона на покрива в градуси

Например, вземете къщата размер на 8 × 10 м, покривът ще бъде хвърлен. Дължината на склоновете е 10 м, ъгълът на наклон е 20 градуса. Изчислете всички други размери на системата за окачване. За изчисления изчертайте десен триъгълник с върховете A, B, C и, съответно, страни a, b и c.

 • a е височината на системата за стълба (таванско помещение);
 • b - половината от ширината на къщата, известна стойност, в нашия случай 4 м;
 • c - дължината на кофата без извивките на стрехите.

Ъгъл А е ъгълът на наклона на склоновете, известна стойност, в нашия случай 20 °.

Необходимо е да знаем дължината на крепостта на крепостта без размера на стършелата (c) и височината на системата за връзка (a). Всичко това може да се направи, знаейки ъгъла на наклон. Имайте предвид, не процента на наклона, а ъгъла на наклона на склоновете.

Дължината на стъпалото на носача се определя от формулата (виж фигурата по-долу).

Имаме b = 4 м и ъгълът на наклон А = 20 °. Сега с помощта на прост калкулатор определяме = 0.939. Заместване на известните стойности във формулата c = 4: 0.939 = 4.25 м. Това е дължината на ребрата.

Сега е необходимо да знаете височината на системата за връзване. Определяме го по формули (вижте фигурата по-долу).

Няма проблеми с първите две формули, ние знаем всички данни. За да използвате третата формула, трябва да знаете ъгъла Б. Това се прави много лесно. Сумата от всички вътрешни ъгли на триъгълника е винаги 180 °. Знаем, че правият ъгъл от 90 ° и ъгълът на наклон на склоновете от 20 °. Сумата от тези два ъгъла е 90 + 20 = 110 °. Следователно ъгълът B е равен на 180-110 = 70 °.

Определете височината на системата за връзки за трите формули:

 • a = cx sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 х 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Както можете да видите, във всички случаи резултатите са еднакви. В нашия случай височината на системата за окачване е 1,14 м. Ето как научихме всички размери на интереса с помощта на ъгъла на наклона и елементарните тригонометрични функции. След това можете да изчислите броя на строителните материали и т.н.

Важно е. Необходимо е да си припомним още един много важен фактор. Всички строителни инструменти и устройства показват ъглите на наклон само в градуси, няма скала с проценти.

Ако ви е трудно да се изчисли, тогава има специални таблици или онлайн калкулатори. Заменете изходните си данни и веднага разпознайте липсващите величини. Всичко е просто и надеждно. Сега е необходимо да се разгледа по-подробно определянето на наклона на покрива в проценти.

Какъв е процентът пристрастия

Заслужава да се говори за ъгъла на наклона на кънки в проценти. Концепцията за "ъгъл на наклона като процент" е технически неграмотна и се използва само от онези, които не изграждат нищо сами.

Важно е. Всички разновидности на крачета са дадени в градуси, по време на сглобяването на системата за козирки никой не използва процент. Особено, тъй като няма инструменти за измерване, които измерват ъглите в проценти. Има специални таблици за превръщане на интереса в ъгли, но повече за това по-късно.

Обмислете тези дефиниции на практика. Да приемем, че наклонът на склоновете е 30%. Какво означава това? Това означава, че билото на покрива е 30% половината от ширината на сградата. За изчисления ще използваме същия триъгълник.

Процентът на наклона се изчислява по формулата (виж фигурата по-долу).

 • a е височината на билото;
 • b - половината от ширината на сградата.

Какво представлява 30% и как изглежда покрив с такъв процент съотношение е много трудно да си представим. За да превърнете тази стойност в градуси, трябва да използвате специална таблица. С негова помощ научаваме, че 30% означава, че ъгълът на наклон на покривния наклон е приблизително 16,5 °. Факт е, че за 16 ° процентът е 28.7%, а за 17 ° този параметър е 30.5%. Ако капитанът знае, че наклонът на наклона е приблизително 16,5 °, тогава той лесно може да си представи външния вид и геометрията на покрива, да изчисли линейните размери на крадещите крака, вертикалните подпори на покрива, размерите на задвижващата плоча. Как се правят тези изчисления, ако има процент на наклон?

Примери за използване на ъгъла на наклона в проценти

Изчисляването на параметрите на системата за връзка, използвайки процентното съотношение на височината на билото и половината от ширината на сградата, се извършва с помощта на калкулатор.

Като имаме начална формула, по-нататъшни изчисления се правят с помощта на елементарни аритметични уравнения. Първо трябва да конвертирате малко формула.

В този случай X е процентът на наклона на покрива, тъй като сме се съгласили, например, да вземем 30%. Тази стойност е известна и зададена по време на изчисления.

За предварителни изчисления е необходимо леко да се трансформира формулата в тази форма (вижте фигурата по-долу).

Сега ние определяме отделно стойностите на a и b.

 • а е височината на системата за окачване,
 • б - половината от ширината на сградата и
 • X е процентният наклон на наклона.

Процентът е известен за нас, за по-нататъшни изчисления ще е необходимо да се измери или височината на системата за окачване, или половината от ширината на сградата. Поради факта, че е много по-лесно да разберете втората стойност, ще я измерим.

Например. Ширината на сградата е 8 метра, съответно половината е равна на 4 метра (b = 4 м).

Ние разпознаваме височината на системата за окачване (виж фигурата по-долу).

Разберете височината на системата за връзка

Височината на системата за окачване на 1.2 метра, ъгълът на наклон, който научихме от масата, е приблизително 16.5 °.

След това трябва да изчислим дължината на крепостния крак без изпъкналостта на стрехите. Има два начина да отида.

Първият. Използване на питагорова теорема, където в - дължината на гредите.

Съответно, стойността на c може да бъде представена чрез формулата на илюстрацията по-долу.

Формула на дължината на хипотенузата

Пример за изчисление (виж снимката по-долу).

Вторият. Използване на тригонометрични функции. Както е посочено по-горе, изчисляването на дължината на ребрата може да се извърши съгласно формулата по-долу.

Изчисляване на дължината на ребрата

Всички данни, които имаме, ъгълът на наклон е 16,5 °, половината от ширината на сградата е 4 m.

Пример за изчисление

Има малки разлики по дължината на ребрата. Това се дължи на факта, че ъгълът на наклон е избран приблизително.

Какви са най-добрите определения, с които да се справя?

Въпросът може да се разглежда като реторика. От училището всеки знае, че ъгълът трябва да бъде измерен в градуси и лесно да представя действителната му стойност. Ъгълът на наклона на покрива - ъгълът, образуван между хоризонталната линия и наклона, на чертежите има различни обозначения на буквите, няма значение. Наклонът на склоновете не може да надвишава 90 °, най-често се намира в рамките на 10 ° -40 °. Долните редици на покрива на счупения таван могат да бъдат доста стръмни, поради такава конструкция се увеличава ефективната площ на таваните.

Счупена система за покривни покриви

Ако всичко е ясно и познато на тези понятия, тогава защо се използват фракциите? За да бъда честен, никой не може да даде разбираем и напълно недвусмислен отговор. Освен това, във всеки случай, за превръщането на интереса в градуси, е необходимо да се използват таблици, без степени по време на изграждането на ферма система не може да направи.

Понякога те се опитват да покажат наклона с фракция, в горната част на фракцията е посочена височината на системата за свързване, в долната част дължината на издатината на ребрата на хоризонтална повърхност. Просто тази проекция се нарича половината от ширината на къщата. В някои статии можете да намерите наклона за означаване 1: 4 или 2,5: 6. Ако тези стойности са разделени и умножени по 100, тогава получаваме определението в проценти.

Таблиците се съставят на базата на колко градуса има един процент от съотношението на височината на покрива към половината му ширина. Една степен се равнява на приблизително 1,8 - 1,9%. Сега можете да разделите процентите на тази стойност и да получите ъгъла на наклон в градуси. Например процентът на наклон на покрива е 30%. За да се превърне в градуси, тази стойност трябва да бъде разделена на 1.9.

Степен и процент

Но стойностите са неточни, зависимостта е много по-сложна и неправилна, можете да използвате превода само за яснота, използването на метода, получен по този метод под ъгъла на наклона на наклона в градуси за по-нататъшни изчисления е забранено, твърде голяма грешка. За по-голяма яснота дизайнерите са разработили специална схема за отношението на единиците за измерване на ъгъла на наклон на покрива.

Точните данни могат да бъдат получени от специална таблица, ако не е там, тогава използвайте онлайн калкулатора за преобразуване на стойностите за определяне на наклона на покривните склонове.

Как се ъгъл на размера на тавана

Колкото по-голямо е жилищното пространство на тавана - колкото по-удобно е да живееш в него, толкова по-престижна е сградата. Разработчиците за предпочитане са предварително ориентирани в зависимост от тези характеристики на изпълнение на формата на покрива, знанията ще ви помогнат да изберете най-добрата система за оформяне на стени. Тя може да бъде направена удобна и евтина, подходяща за използване на различни покривни материали.

Зависимостта на таванската полезна площ от ъгъла на покрива

Диаграмата ясно показва как се променя площта на помещението с промяна на ъгъла на наклона на склоновете. По време на определянето на размера на тавана трябва да се има предвид, че височината на помещението по-малко от два метра е непрактично, такива помещения оказват потискащо въздействие върху жителите.

Но има отрицателни фактори, които възникват, когато ъгълът на наклона се увеличава.

 1. Броят на строителните материали ще се увеличи. Колкото по-голям е ъгълът на наклон - толкова по-голяма е дължината на крадещите крака. Помислете за пример. Ъгълът на наклон на рампите 45 °, ширината на къща 8 м.

С такива данни дължината на една решетка

Дължината на две опорни крака е 5,66 + 5,66 = 11,32 м. Това е въпреки факта, че ширината на сградата е само 8 м. На практика това означава, че за такъв покрив ще трябва да купите в 8: 11,32 × 100 = 70 % повече дървен материал и покривни покрития, в сравнение със слаб до плосък покрив.

 • Очакваните разходи за покривни работи се увеличават. Не само поради увеличаването на необходимия брой материали, но и поради увеличаването на сложността на покривните работи. Такива задачи могат да бъдат изпълнявани само от висококвалифицирани специалисти и техните услуги са много скъпи.
 • Увеличете натоварването на вятъра на покрива. Усилията се преобръщат, необходими са допълнителни специални конструктивни мерки, за да се увеличи надеждността на закрепването на мауерлата към фасадните стени и краката на покрива до мауерлатите.
 • Инструкции стъпка по стъпка за определяне на размера на системата за връзка

  Необходимо е да се разберат размерите на елементите на системата за окачване, ако са известни широчината на сградата и ъгъла на наклона на рампите. Покрив на обикновена дуо-смола. Ширина на къщата B = 8 м, ъгъл на наклон 35 °.

  Стъпка 1. Изчислете височината на вертикалните опори на покривната система. Те се монтират под гредата и поемат вертикалното натоварване. За да разберете височината на покрива, трябва да използвате формулата по-долу.

  Формула за изчисляване на височината на покрива

  Стъпка 2. Изчислете ключалката без надвес.

  Дължина на крадеца без надвеса

  Стъпка 3. Проверете верността на изчисленията. За това се препоръчва да се използва питагорейската теорема.

  Xatki.by

  строителния блог

  Таблица на наклона на покрива

  Наклонът на покрива - индикатор за стръмността на покривния наклон. Изчислява се като съотношението на височината на билото (H) към неговата хоризонтална проекция (фундамент) (l). С други думи, наклонът е равен на допирателната на ъгъла между повърхността на наклона и нейната хоризонтална проекция.

  Наклонът може да бъде изразен в градуси, проценти, като съотношение на страните, като абсолютно отклонение и като коефициент на пристрастие.
  Предложената таблица ще ви помогне бързо да прехвърляте стойности от една мярка в друга.

  Как да изчислим ъгъла на покрива

  Проектите изградени къщи могат да вземат предвид многото изисквания, желания и дори странности или "капризи" на техния собственик. Но те винаги са свързани с една обща черта - никоя от техните сгради не може да направи без надежден покрив. И в този случай, не толкова архитектурни удоволствия на клиента, но специфичните изисквания за този елемент на структурата трябва да излязат на преден план. Това е надеждността и стабилността на цялата система за покриви и покриви, пълното внедряване на покрива по предназначение - защита от проникване на влага (а в някои случаи, освен това, топло и звукоизолация), ако е необходимо - функционалност, разположена непосредствено под покрива на помещението.

  Как да изчислим ъгъла на покрива

  Проектирането на покривната конструкция е изключително отговорно и доста трудно, особено при сложните си конфигурации. Би било по-разумно да се повери този бизнес на специалисти, които са запознати с методологията на необходимите изчисления и подходящия софтуер за това. Въпреки това собственикът на къщата може също да се интересува от някои теоретични въпроси. Например, важно е да знаете как да изчислявате ъгъла на наклона на покрива сам, поне приблизително - за начало.

  Това ще даде възможност за незабавна оценка на възможността за реализиране на собствените "авторски оценки" - според концепцията за реалните условия на региона, според "архитектурата" на самия покрив, според планирания покривен материал, върху използването на таванска стая. До известна степен изчисленият ъгъл на наклона на покрива ще помогне да се извърши предварително изчисление на параметрите и количеството нарязан дървен материал за системата за обшивка, общата площ на покрива.

  Какъв е най-удобният начин за измерване на ъгъла на покрива?

  Изглежда - напълно ненужен въпрос, тъй като всеки от училището знае, че ъгълът се измерва в градуси. Тук обаче е необходима яснота, защото в техническата литература и референтните таблици и в обичайната употреба на някои опитни занаятчии често се срещат и други мерни единици - проценти или съотношения.

  И още едно необходимо разяснение - какво е взето за ъгъла на наклон на покрива?

  Какво се разбира под ъгъла на покрива?

  Ъгълът на наклона е ъгълът, образуван от пресечната точка на две равнини: хоризонталата и равнината на наклона на покрива. На снимката се вижда от буквата на гръцката азбука α.

  Острите ъгли, които ни интересуват (тъпите ъгли не могат да бъдат просто по дефиниция), се намират в диапазона от 0 до 90 °. Рамки по-стръмни от 50 ÷ 60 ° в "чиста" форма са изключително редки и като правило за декоративна украса на покривите - при строежа на заострени кули в готически стил. Има обаче изключение - склоновете на долните покриви на таванския тип могат да бъдат толкова стръмни.

  Долните греди на мансардите могат да бъдат поставени под много голям ъгъл

  И все пак най-често се налага да се справите със стрънца, разположена в диапазона от 0 до 45 °

  С градуси е ясно - всичко, вероятно, представлява пробойник със своите разделения. И как да бъде с други звена?

  Също така нищо сложно.

  Относителното съотношение е най-опростената част, показваща съотношението на височината на наклона (на фигурата по-горе е означена от латинската H) до проекцията на покривния наклон в хоризонталната равнина (в диаграмата - L).

  L - в зависимост от покривната конструкция може да бъде половината от площта (със симетричен покрив), пълна площ (ако покривът е с единична стъпка) или, за сложни конфигурации на покрива, наистина линеен сегмент, дефиниран от проекцията, насочена към хоризонталната равнина. Например, в диаграмата на мансардния покрив, такава част е добре показана - по хоризонтален лъч от самия ъгъл до вертикален стълб, простиращ се от горната част на долната решетка.

  Ъгълът на наклона се записва като фракция, например "1: 3".

  На практика обаче често се случва, че би било изключително неудобно да се използва стойността на ъгъла на наклона в такова изображение, ако, да речем, числата в една фракция са некръгови и не са свиваеми. Например, съотношение 3: 11 ще каже малко на неопитен строител. В този случай е възможно да се използва друга мярка за измерване на наклона на покрива - процент.

  Тази стойност е изключително проста - просто трябва да намерите резултата от разделянето на вече споменатите фракции и след това да ги умножите по 100. Например, в горния пример, 3: 11

  3: 11 = 0.2727 х 100 = 27.27%

  Така че, полученият наклон на наклона на покрива, изразен като процент.

  Какво да направите, ако искате да отидете от градуси на проценти или обратно?

  Можете да си спомните това съотношение. 100% е ъгъл от 45 градуса, когато краката на правоъгълен триъгълник са равни една на друга, т.е. в нашия случай височината на наклона е равна на дължината на хоризонталната проекция.

  В този случай, 45 ° / 100 = 0.45 ° = 27 '. Един процент от наклона е 27 ъглови минути.

  Ако се подходи от друга страна, тогава 100/45 ° = 2,22%. Тоест, получаваме, че една степен е 2, 22% от наклона.

  За по-лесно прехвърляне на стойности от един на друг, можете да използвате таблицата:

  Изчисляване на ъгъла на покрива

  Покривът на къщата трябва да бъде надежден и красив и е възможно при правилно определяне на ъгъла на наклон на този тип покривен материал. Как да изчислим ъгъла на покрива - в изделието.

  Цел на подземното пространство

  Преди да изчислите ъгъла на наклона на покрива, е необходимо да определите как ще се използва таванското помещение. Ако възнамерявате да го направите жилищен, ъгълът на наклон ще трябва да бъде голям - така че стаята е по-просторна и таваните са по-високи. Вторият начин е да се направи счупен мансарден покрив. Най-често този покрив е направен от dvuhskatnoy, но може да има четири склонове. Просто във втората версия системата на фермите е много сложна и просто не можете да правите без опитен дизайнер, но повечето предпочитат да правят всичко сами, със собствените си ръце.

  Колкото по-високо е било, толкова по-голяма е ефективната площ на покривното пространство. Но същевременно увеличава площта на покрива

  При увеличаване на ъгъла на наклона на покрива си струва да се помнят няколко неща:

  • Значително увеличаване на разходите за покривни материали - увеличава площта на кънки.
  • Ветровете са по-тежки по големите кънки. Ако сравним товара в същата къща с ъгъл от 11 ° и 45 °, във втория случай тя ще бъде почти 5 пъти повече. Така че покривът може да издържи на такива натоварвания, кофражната система се подсилва - греди и греди на по-голяма секция се монтират с по-малка стъпка. И това е увеличение на неговата стойност.
  • Ако наклонът на наклона е по-голям от 60 °, не се вземат под внимание натоварванията от сняг - валежите намаляват и не остават. Но при изграждането на счупен тавански покрив, при изчисляването на горната му част са взети предвид натоварването от сняг - равнините там са склон, по-малък от 60 °.
  • Не всички покривни материали могат да се използват на стръмни склонове, така че внимавайте внимателно при максималния ъгъл на наклон, с който могат да се използват тези покриви.

  Ъгълът на наклон се показва чрез съотношението на височината на билото и половината от ширината на сградата

  Това не означава, че покривът с малък наклон е по-добър. Те са по-евтини по отношение на материалите - по-малко площ на покрива, но имат свои собствени нюанси:

  • Изисквайте мерки за задържане на снега, за да предотвратите лавина от сняг.
  • Вместо снопчета за сняг е възможно да се направят нагряване на покрива и дренажната система - за постепенното топене на снега и навременното отводняване на водата.
  • При малка пристрастност има голяма вероятност влагата да потече в ставите. Това води до повишени мерки за хидроизолация.

  Така че покрив с малък наклон също не е подарък. Заключение: Необходимо е да се изчисли ъгъла на наклона на покрива, така че да се намери компромис между естетичния компонент (къщата трябва да изглежда хармонично), практичната (за жилищните под-покривни пространства) и материала (разходите трябва да бъдат оптимизирани).

  Ъгъл на наклон в зависимост от покривния материал

  Покривът на къщата може да има почти всеки вид - може да има ниски склонове, може да - почти чист. Важно е да се изчислят правилно неговите параметри - напречното сечение на краката на стъпалата и стъпката на тяхното монтиране. Ако искате да поставите определен тип покривен материал на покрива, трябва да вземете предвид такива показатели като максималния и минималния ъгъл на наклон на този материал.

  Наклон и конус

  Понякога при задачи на описателна геометрия или инженерна графика или при изпълнение на други чертежи се изисква изграждането на наклон и конус. В тази статия ще научите какво са наклонът и конуса, как да ги изградите, как да ги маркирате правилно в чертежа.

  Какво е пристрастие? Как да определите пристрастието? Как да изградим наклон? Обозначаването на наклона на чертежите според GOST.

  Bias. Склона е отклонението на права линия от вертикално или хоризонтално положение.
  Определение на наклона. Наклонът се определя като съотношението на противоположното краче на ъгъла на десния триъгълник към съседния крак, т.е. то се изразява чрез тангента на ъгъла a. Наклонът може да се изчисли по формулата i = AC / AB = tga.

  Изграждане на наклона. Използвайки примера (фигура), конструкцията на наклона е ясно демонстрирана. За да изградите наклон от 1: 1, например, трябва да отложите произволни, но равни сегменти отстрани на правилния ъгъл. Такава отклонение ще съответства на ъгъл от 45 градуса. За да се изгради наклон от 1: 2, е необходимо да се отложи хоризонтално сегмент, равен на стойност, на два сегмента, отложени вертикално. Както може да се види от чертежа, наклонът е съотношението на крака, противоположно на съседното краче, т.е. то се изразява чрез тангента на ъгъла а.

  Определяне на наклона на чертежите. Означението на склоновете в чертежа е в съответствие с GOST 2.307-68. В чертежа да се посочи размерът на наклона, като се използват описанията на линиите. На етикетите на полиците поставете знак и размера на наклона. Знакът на наклона трябва да съответства на наклона на линията, която трябва да се определи, т.е. един от директните знаци на наклона трябва да е хоризонтален, а другият трябва да бъде наклонен в същата посока като определената линия на наклона. Ъгълът на наклона на знака е приблизително 30 °.

  Какво е тънко? Формулата за изчисляване на конуса. Конусна маркировка на чертежите.

  Изострената. Конуса е съотношението на диаметъра на основата на конуса към височината. Конуса се изчислява по формулата K = D / h, където D е диаметърът на основата на конуса, h е височината. Ако конуса е пресечен, то конусът се изчислява като съотношението на разликата в диаметъра между пресечения конус и неговата височина. В случай на скъсен конус, коничната формула ще бъде: K = (D-d) / h.

  Конусна маркировка на чертежите. Формата и размерът на конуса се определят, като се използват три от изброените размери: 1) диаметърът на голямата основа D; 2) диаметъра на малката основа d; 3) с диаметър в дадено напречно сечение Ds, имащо дадено аксиално положение Ls; 4) дължината на конуса L; 5) ъгълът на конуса а; 6) конус с. Също така на чертежа е позволено да се посочат допълнителни размери като отправна точка.

  Размерите на стандартизираните конуси не е необходимо да бъдат посочени на чертежа. Достатъчно на чертежа, за да дадете символа на конуса на съответния стандарт.

  Конусът, подобен на наклона, може да бъде посочен в градуси, фракции (прости, като съотношение от две числа или десетично), като процент.
  Например, конуса от 1: 5 може също така да се означи като съотношение 1: 5, 11 ° 25'16 ", десетична фракция от 0,2 и процент от 20.
  За конусите, които се използват в машиностроенето, OCT / BKC 7652 установява серия от нормални тонове. Нормално затъмнява - 1: 3; 1: 5; 1: 8; 1:10; 01:15; 1:20; 1:30; 01:50; 1: 100; 1: 200. Също така може да се използва - 30, 45, 60, 75, 90 и 120 °.

  Как да се изчисли наклона на покрива - важни характеристики

  За да може покривът на дадена сграда да изпълни напълно всички присвоени функции, е необходимо да се вземат под внимание редица параметри при нейното създаване. Един от най-важните параметри на покрива е неговият наклон, който осигурява отстраняването на валежите от повърхността и влияе на способността им да издържат на външни натоварвания. Как да се изчисли наклона на покрива, и ще бъдат обсъдени в тази статия.

  Определяне на наклона на покрива - това, което определя

  За да се изчисли правилно наклона на покрива, е необходимо да се вземат предвид няколко фактора, сред които най-видни са следните:

  1. Вятърни товари. На склона на склоновете е много засегнати от вятъра. Така че покривът обикновено може да устои на ефектите си, трябва да изберете правилния ъгъл. Ако ъглите са твърде големи, натоварването върху тях ще бъде високо, но прекомерното намаляване на ъгъла също може да бъде опасно - лекият порив на вятъра просто може да се скъса от плоския покрив.
  2. Снежни и дъждове. Всичко е съвсем просто със сняг - увеличаването на ъгъла на наклона опростява спускането му от повърхността на покрива. Когато покривът е наклонен на повече от 45 градуса, снегът почти няма да се задържи. При дъжд същата ситуация - ако ъгълът на наклона на покрива е твърде нисък, водата може да потече в ставите или дори да застане на повърхността на покрива.

  Въз основа на тези фактори можете да изчислите ъгъла на наклон на склоновете. Освен това, преди да изчислите ъгъла на покрива с двоен наклон, трябва да обърнете внимание на препоръчителните индикатори: за райони със силен вятър ще има наклон 15-20 градуса, а в други случаи оптималният наклон е 35-40 градуса. Разбира се, трябва да разберете, че покривът във всеки случай се изчислява поотделно и просто е нежелателно да изберете средни стойности.

  Метод на изчисление

  При проектирането на покрива е наложително да се извършат редица изчисления, сред които винаги трябва да се прави изчисление на ъгъла на наклона на рампите. Този параметър оказва пряко влияние върху структурата на покрива: когато наклонът се увеличава, натоварването от сняг намалява, но ефектът на вятъра се увеличава, поради което покривната система трябва да бъде допълнително подсилена. За подреждането на склонове от голям ъгъл се изискват и повече материали, които оказват негативно влияние върху цената на строителството.

  Преди да разберете степента на наклон на покрива, трябва да изчислите работното натоварване на покрива, което изисква два параметъра:

  • Общата маса на покривната конструкция;
  • Връхни нива на снеговалеж, характерни за района, където се извършва строителството.

  Опростеният алгоритъм на изчисление се свежда до следните действия:

  • Първо трябва да определите теглото на един квадратен метър от покривния пай;
  • Получената стойност се умножава по общата площ на покрива;
  • Масата на покрива се умножава с коефициент 1,1.

  Пример за изчисляване на наклона на покрива в градуси

  За да се разбере как да се изчисли ъгъла на покрива, трябва да се обмисли процесът на изчисляване, като се използва конкретен пример. Например, ще бъдат взети следните данни: летвата е с дебелина 2,5 см, покритието на един квадратен метър е 15 кг, изолационен материал с дебелина 10 см се използва като изолационен материал, чийто квадратен метър има тегло 10 кг, а надулинът 3 кг се използва за покриване на квадратен метър.

  Изчисляването на наклона на покрива се извършва в съответствие с описания по-горе метод. Заместването на наличните данни води до следния израз: (15 + 10 + 3) х1,1 = 30,8 kg / кв.м. Получената стойност е приемлива - средното натоварване на покрива на жилищни сгради е малко по-малко от 50 кг / кв. М. Освен това формулата има коефициент от 1,1, който леко увеличава действителното тегло на покривната конструкция и ви позволява по-късно да смените покривната покривка с по-тежка.

  Как да разберете ъгъла на покрива

  Има пряка връзка между наклона на покривните склонове и натоварването от сняг. Ако ъгълът на наклон на покрива е по-малък от 25 градуса, тогава коефициентът на натоварване от сняг е 1, а при ъгли, вариращи от 25 до 60 градуса, този коефициент се увеличава до 1,25. Покрив с голям ъгъл на наклон няма да бъде подложен на натоварване от сняг, така че те не се вземат предвид при изчисленията.

  За да определите ъгъла на наклон на покрива, трябва да използвате таблицата на Bradis и един прост метод: височината на покривната конструкция се разделя на дължината на фронтон, разделена на две, след което остава да се намери ъгълът на таблицата, съответстващ на резултата.

  Височината на покрива в билото се определя, както следва:

  • Първата стъпка е да се изчисли ширината на обхвата;
  • Получената стойност е разделена на 2;
  • Резултатът от предишното изчисление се умножава по коефициент, съответстващ на определен ъгъл на наклон.

  Например, прилагането на такъв метод на изчисление е следното: при ширина на сградата 8 метра и 25-градусов наклон на покрива, оцененият коефициент е 0,47. В резултат на заместването на стойностите се получава израз на следната форма: 4x0.47 = 1.88 m. Получената стойност е височината на покрива, съответстваща на наличните първоначални данни.

  Изборът на покриви, в зависимост от наклона на покрива

  Покривните материали присъстват на пазара в голям асортимент, така че няма да има особени проблеми при избора на правилния вариант. Покривните покрития се различават по характеристиките и възможностите за приложение и трябва да бъдат проучени всички техни параметри преди измерване на ъгъла на покрива - само в този случай ще бъде възможно да се създаде надежден и ефективен дизайн.

  Изборът на материала за покрива е целесъобразно да се отхвърли от следните препоръки:

  1. Ако ъгълът на козирката е между 2,5 и 10 градуса, тогава най-добре са каменните трохи или чакълните покрития. В първия случай горният слой на покритието е с дебелина 3-5 mm, а вторият - 10-15 mm.
  2. При накланяне на повече от 10 градуса, грубозърнести или валцовани материали, допълнени с битумна хидроизолация, ще бъдат най-добрият вариант.
  3. За подреждане на скатни покриви с ъгъл на наклон не повече от 20 градуса обикновено се използва профилиран или лист азбестов цимент. Всички фуги и фуги между покривните материали трябва да бъдат третирани с уплътнител.
  4. Ако ъгълът на наклон на покрива е в диапазона от 20-60 градуса, то най-често е покрит с метални листове. В този случай ставите на материалите трябва да бъдат запечатани безпроблемно.

  заключение

  Знаейки как да разберете ъгъла на накланяне на покрива в градуси значително ще опрости процеса на проектиране и ще ви позволи да създадете най-надеждния дизайн, който може да защити кутията на сградата добре от валежи, вятър и студ.